Výpis tituluISBN 978-80-7460-101-9
Doporučená cena: 143,- Kč
1. vydání
Macková, Silva
Divadlo a výchova
Autorka práce Divadlo a výchova (úvahy o oboru) souhrnně zpracovává problematiku historického vývoje a současnosti oboru Divadlo a výchova. Zásadní z mého hlediska je, že práce rekapituluje historii existence Ateliéru Divadlo a výchova na DIFA JAMU v Brně a současně zachycuje genezi oboru Divadlo a výchova. Pro studenty tak vzniká materiál, který uvádí do souvislostí proměny a etapy vývoje oboru. Ucelená skripta tak umožní studentům, ale i dalším odborníkům v oboru získat hodnotný zdroj historických a kontextuálních dat a faktů, která souvisí s uvedenou zahraniční literaturou a s dostupnými zdroji tuzemské odborné literatury. Autorka vytváří z mého hlediska velmi kvalitní terminologický výklad pojmů, které bývají v praxi často mylně používány. Upozorňuje na úskalí, se kterými se aktuálně v pedagogické praxi setkáváme. Díky tomu přispívá k nápravě stále přetrvávajících nejasných představ pedagogické veřejnosti o oboru Dramatická výchova, respektive Divadlo ve výchově. Považuji za významné, že autorka uvádí skripta jako "úvahy o oboru", protože tím otevírá možnost diskuze a polemiky. Autorka předkládá materiál, který má logickou strukturu. Praktické zkušenosti studentů s vlastními tvůrčími projekty mohou tak být ukotveny a doplněny teoretickými poznatky a terminologickými pojmy. (doc. PhDr. Veronika Broulíková)
Vydal:
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Datum vydání:
31. prosince 2016
TS:
17 - VŠ skripta
Počet stran:
258
Vazba/Typ:
V2b - lepená brožura, obálka s chlopněmi
Jazyk knihy:
český
Editor:
Hanáková, Klára
Formát:
148x210
Typograf:
Kovář, Václav
Exportovat tento titul:
Poslední úprava:
2. ledna 2017