Strasti Kalicha se švýcarským podvodníkem

 

V souvislosti s kauzou firmy Construct Data bych rád členy SČKN informoval o našich smutných zkušenostech s praktikami obdobné podloudnické firmy INTERCABLE VERLAG AG. Když si čtu názory a ohlasy postižených jednáním firmy Construct Data, zveřejněných na http://www.infolink.cz/constructdata/ohlasy.htm,

divím se, zda jsme opravdu jediní, kdo byl lapen do sítí firmou INTERCABLE VERLAG AG, když přitom její praktiky jsou zcela shodné s praktikami firmy Construct Data.

 

Podávám tedy ve stručnosti postup firmy INTERCABLE VERLAG AG a naši následnou „komunikaci“.

 

Dne 26. května 2004 jsem byl na cestě do práce, když mi volala prodavačka z našeho krámu (Kalich v Jungmannově ulici), že na mne čeká nějaký pán ze Švýcarska, má prý se mnou smluvenou schůzku a chce mi nabídnout inzerci našeho nakladatelství. Do telefonu jsem řekl, že o žádné schůzce nevím a o inzerování nemáme zájem, takže čekat nemusí. Když jsem za dvacet minut dorazil, předala mi prodavačka jí podepsaný papír s tím, že ji onen pán požádal o podpis, aby se jím jako vykázal, že zde byl (mluvil lámanou češtinou). Jenže její podpis nebyl, jak dobře tušíte, podpisem stvrzujícím nevinnou nabídkovou aktivitu obchodníčka, nýbrž podpisem smlouvy se zaškrtnutými políčky všech nadstandardních objednávek, a to rovnou na dobu pěti let.

Ten člověk věděl, že prodavačka nemá žádnou pravomoc smlouvu podepsat, že jednatel (já) ji v telefonu jasně instruoval, že nemáme zájem a navíc jí dal pouze anglické znění.

Když o měsíc později přišla faktura na 799 Euro, ignoroval jsem ji, ale začaly chodit upomínky, navýšené o penále a posléze i hrozby soudem, který má zasedat z Zugu (podobnost s firmou Construct Data čistě náhodná). V několika dopisech, faxech i telefonátech jsem se snažil švýcarské firmě INTERCABLE VERLAG AG vysvětlit, že jde o omyl. Dost dlouho jsem byl naivní, když jsem si myslel, že omyl uznají, než mi došlo, že to je z jejich strany žádný omyl není, jen skvěle vymyšlená taktika.

Nicméně právníci, které jsme konzultovali, nebyli zajedno v tom, zda raději zaplatit, nebo ne, a tak když letos (2005) v únoru přijel jejich zástupce s nabídkou, že nám odpustí všechna penále, pokud zaplatíme onu základní částku, souhlasili jsme. Ovšem pod podmínkou, že tímto zaplacením přestává být smlouva platná a už z ní pro nás nevyplývají žádné povinnosti. Onen pán to před svědkem stvrdil, ale žel, já pitomec, si to nenechal písemně potvrdit.

Uplynul půlrok a máme před sebou další fakturu, tentokrát na 1.588 Euro včetně penále. Pro malé nakladatelství, jakým Kalich je, by zaplatit tuto sumu čtyřikrát znamenal naprostý útlum činnosti, ne-li konec. Marné je vysvětlování v dopisech i telefonicky, nezbývá než vše ignorovat a věřit, že i podvodníci vědí, že za určitou mez výhrůžek jim jíti nelze.

 

Toto vše mohu doložit jak „smlouvou“, tak i korespondencí.

 

V databázi firem, které INTERCABLE VERLAG AG inzeruje (http://www.intercable.ch), jsou desítky českých podniků, nejen nakladatelství. Pochybuji, že se tam všichni octli proto, že chtěli a že za to také ne-řádně platí.

 

Prosím SČKN, aby toto svědectví zveřejnil; prosím vás, kdo máte s INTERCABLE VERLAG AG obdobnou zkušenost, ozvěte se nám!

 

Michal Plzák, Kalich, nakladatelství a knihkupectví s.r.o.