Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo
"Dům bez knih je
jako tělo bez duše."
Julius Zeyer

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

SČKN i autoři z Ceny Jiřího Ortena v Plzni a v Havlíčkově Brodě

Srdečně zveme na:

Svět knihy Plzeň 2023 - 22. 9. 2023

13:00 ATELIÉR - DEPO2015  Co vlastně dělá profesní organizace: SČKN - prezentace 

Prezentace aktivit Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

19:00 LITERÁRNÍ STAN - DEPO2015 Na drink s Ortenem 

Mix, remix, aluze, protnutí – kam všude se Orten vejde? Laureáti CJO Filip Klega a Ondřej Buddeus s kapelou Vítrholc připravili Ortenovi i literárnímu festivalu Svět knihy Plzeň 2023 večerní dávku: texty, přednes, výstup, diskotéka? Čekejte všechno, nečekejte nic. Tematický večer poezie a příbuzných zón i pro nezasvěcené, v jehož průběhu se dovíte, kam se pořad vyvine.
Účastníci: Ondřej Buddeus, Jiří Orten, Filip Klega, Vítrholc

 

Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 2023 - 6. 10. 2023

11:45 Velký sál Krajské knihovny Vysočiny

Co vlastně dělá profesní organizace – prezentace Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

12:30 Salonek 2

Ženy Ceny Jiřího Ortena. Autorská čtení laureátky CJO Alžběta Stančáková a nominantky CJO 2023 Anny Sedlmajerové.

13. 09. 2023
Zveme naše členy na výroční členskou schůzi SČKN

Program řádné členské schůze Svazu českých knihkupců a nakladatelů 

21. 6. 2023 od 9:00 hodin v Zrcadlové kapli, v prostorách Národní knihovny ČR, Klementinum 190, Praha 1.

(Dle Stanov SČKN platí, že při menší než nadpoloviční účasti je schůze usnášeníschopná půl hodiny po začátku plánovaného programu.)

1. Zahájení ČS

2. Volby orgánů ČS: mandátová komise, návrhová komise, ověřovatelé zápisu

3. Schválení programu schůze, přivítání hostů (ministr kultury, Národní knihovna, UZS, Asociace spisovatelů, Obec překladatelů, AMANAK, Cech malých nakladatelů)

4. Činnost SČKN v období 2022–2023 v rámci oboru:

     Zpráva o činnosti SČKN za období: červen 2022–červen 2023

     Projev ministra kultury

     Diskuse

5. Činnost SČKN v období 2022–2023 podrobně:

Zpráva o hospodaření SČKN za období: leden 2022–prosinec 2022

Zpráva Kontrolní komise za období: leden 2022–prosinec 2022

Zpráva o projektu Dámeknihu.cz

Zprávy odborných komisí:

     Zpráva o činnosti Světa knihy s.r.o.

     Zpráva Knihkupecké komise

     Zpráva Komise pro dětskou knihu

     Zpráva Komise pro krásnou literaturu

     Zpráva Komise malých nakladatelů

6. Diskuse k jednotlivým zprávám a jejich schválení

7. Plán rozpočtu SČKN na období: leden 2023–prosinec 2023

8. Diskuse a hlasování o rozpočtu

9. Udržitelné podnikání v oblasti obchodních vztahů mezi nakladateli a distributory knih - diskuse

10. Návrh Usnesení ČS, jeho schválení a ukončení ČS

14. 06. 2023
SČKN přijímá knižní tipy pro katalog NKD 2022/2023

Katalog Nejlepší knihy dětem 2022/23 vyjde k 3. listopadu 2023. Letos opět připravujeme elektronickou i tištěnou verzi.

Nový výroční katalog – komentovaný soupis doporučené původní české produkce pro děti a mládež za poslední rok slouží k orientaci v záplavě nových knižních titulů pro děti nejen knihovnám, školám, knihkupcům, ale především rodičům a širší veřejnosti.

V letošním roce bude katalog obsahovat 36 titulů. Vybrané tituly se mimo jiné během dalšího roku objeví v dětském vysílání České televize ČT:D.

Devizou tohoto „nekomerčního“ katalogu, do nějž mohou nakladatelé své knihy nabízet, nicméně definitivní výběr titulů podléhá odbornému posouzení, stále zůstává fakt, že umístění v katalogu není komerční záležitostí, nelze si ho tedy pro knihu „zakoupit“. Katalog produkuje SČKN a tituly vybírají nezávislí odborníci na literaturu pro děti a mládež (v letošním katalogu to bude opět Jana Čeňková, Jitka Nešporová a Pavel Kořínek). Tvůrci katalogu ručí za grafickou i obsahovou úroveň knih v něm obsažených a prezentovaný obsah garantuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve spolupráci se SKIPem.

06. 06. 2023
Cena Jiřího Ortena 2023

Vítězem 36. ročníku Ceny Jiřího Ortena, která se uděluje talentovaným autorům do 30 let, je Filip Klega (1992).

Autor upoutal porotu jmenovanou Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) svou básnickou sbírkou ANDRSTÁN, jež je jeho debutem a vydalo ji nakladatelství Větrné mlýny. Slavnostní vyhlášení a krátké autorské čtení všech nominovaných proběhlo v pondělí 15. května od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny v pražském Klementinu. Pořad byl živě přenášen na facebookových profilech Ceny Jiřího Ortena a  Českého literárního centra.

ZÁZNAM Z VYHLÁŠENÍ NAJDETE ZDE.

15. 05. 2023
Přínosy nulové sazby na DPH na knihy

Tisková zpráva Svazu českých knihkupců a nakladatelů k záměru vlády zařadit knihy do nulové sazby DPH (Praha, 11. 5. 2023)

O zařazení knih do nulové sazby DPH jsme žádali od chvíle, kdy Evropská unie otevřela tuto možnost i pro členské země, které k EU přistoupily později. EU tím chtěla umožnit zotavení a podporu knižního trhu po pandemii covidu.

Rozhodnutí vlády zařadit knihy v České republice do nulové sazby DPH je skvělou zprávou nejen pro české knihkupce, nakladatele, autory, redaktory a překladatele, ale především pro české čtenáře a rodiče. Vzrůstající ceny vstupů nás v poslední době velmi trápily, protože kalkulace mnohých knih se dostávaly za hranu toho, co si lidé mohou dovolit. Obzvláště bolestné to bylo v případě ilustrovaných knih pro děti, ale také při vydávání odborné literatury nebo náročné překladové beletrie.

Od nulové sazby DPH na knihy očekáváme následující přínosy:

• Cena knih zůstane dostupná pro širokou veřejnost.

• Nadále bude možné vydávat i náročnější tituly, odbornou literaturu a ilustrované knihy pro děti a mládež. Tedy právě ty knihy, které jsou potřebné pro rozvoj čtenářské gramotnosti, vzdělání a konkurenceschopnosti.

• Největší přínos vidíme právě v rozvoji dětského čtenářství. Díky větší dostupnosti knih se nebude prohlubovat nerovnost k přístupu ke vzdělání. Odborné zahraniční studie dokládají, že čtenářství dětí a mládeže výrazně zvyšuje šance na jejich budoucí úspěch a dobré uplatnění.

• Nákupy knih se zlevní i veřejným knihovnám. Ty totiž nejsou plátci DPH a nemohly si tak DPH odečíst. Díky tomu budou knihovny moci veřejnosti nabídnout pestřejší škálu titulů, a to i knihovny v malých městech a obcích.

• Knihkupci jsou dlouhodobě existenčně ohroženým článkem knižního trhu. Nyní se snáze vyrovnají s inflačním růstem cen nájmů a energií.

• Nakladatelé díky prostoru, který jim nulové DPH poskytne, dají práci většímu množství kreativních pracovníků a poskytnou praxi většímu množství vysokoškolských studentů. Jedná se o kvalifikované tvůrčí práce překladatelů, odborných redaktorů, grafiků, výtvarníků i autorů.

• Protože honoráře autorů se počítají z maloobchodní ceny bez DPH, zvýší se odměny českých autorů, kteří tak budou mít větší prostor věnovat se své tvůrčí profesi navzdory tomu, že jsme malá jazyková oblast.

• Podle zahraničních studií na modelu Švédska, které razantně snížilo DPH na knihy, se z dlouhodobého hlediska díky nulové sazbě DPH výrazně zvýší příjmy státního rozpočtu. A to díky multiplikačním efektům, které větší výkonnost knižního trhu, větší nabídka kvalifikované práce a větší dostupnost knih přináší.

Věříme proto a doufáme, že tento návrh projde legislativním procesem tak, aby mohl vstoupit v platnost k 1. 1. 2024.

Jménem Svazu českých knihkupců a nakladatelů
Ing. Martin Vopěnka, předseda

11. 05. 2023
Svět knihy Praha 2023

SČKN srdečně zve na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha 2023.

Přejeme všem vystavovatelům úspěšnou prezentaci  knižních titulů, načerpání nových informací z oboru i mnoho příjemných setkání s kolegy.

Rádi Vás přivítáme přímo na stánku Svazu českých knihkupců a nakladatelů (hala KB, stánek č. 505).

 

Pořady SČKN na Světě knihy Praha 2023

Čtvrtek 11. května 2023:

12.00 hodin, Profesní fórum, společně s Národní knihovnou

Registr českých knih – knižní metadata a možnosti jejich využití a sdílení

17.00 hodin, Sál mluveného slova

Cena Jiřího Ortena – autorské čtení laureátů

 

 

24. 04. 2023
Dopis ministru financí ke Světovému dni knihy

 

Otevřený dopis Svazu českých knihkupců a nakladatelů ministru financí Zbyňku Stanjurovi u příležitosti Světového dne knihy a autorských práv (19. 4. 2023)

Vážený pane ministře,

23. dubna si lidé na celém světě připomínají význam literární slovesnosti, čtenářství, vzdělanosti, svobody slova…

Proč to dnes píšeme právě Vám? Protože, soudě alespoň podle návrhů pocházejících z Vámi řízeného ministerstva ve věci DPH, tento význam zřejmě podceňujete. S prvním návrhem na zvýšení DPH některých citlivých položek včetně knih jste přišel už na začátku roku. Následně předseda vlády v únoru v rozhovoru pro Deník prohlásil, že vláda význam knih a svobodného tisku vnímá a DPH na knihy a tisk rozhodně nezvedne. Přesto přicházíte s podobným návrhem znovu, zřejmě svému předsedovi vlády, který se ke svému závazku nezvýšit DPH na knihy a tisk v rozhovoru pro Deník opět přihlásil, navzdory.

Ministr kultury navíc už v minulém roce podpořil myšlenku, aby se Česká republika stala hlavním hostem na největším světovém knižním veletrhu ve Frankfurtu v roce 2026. Stane-li se tak v době, v níž zajistíte českým nakladatelům z hlediska daní nejhorší podmínky v Evropě, bude to obrovská mezinárodní ostuda, která Českou republiku degraduje mezi země pošlapávající vzdělanost vlastních obyvatel.

Zvýšení DPH na knihy přitom přinese do státního rozpočtu jen minimum dodatečných příjmů.

Vyzýváme vás proto, abyste respektoval názor svého premiéra a přestal neustálými devastujícími návrhy zneklidňovat nejen české nakladatele, knihkupce, spisovatele, překladatele, redaktory, grafiky, ale i české rodiče, kterým záleží na tom, aby jejich děti získaly čtenářské návyky, a kterým chcete zdražit jak knihy, tak i učebnice.

I ve stávajících podmínkách vydáváme hodnotné tituly a knihy pro děti a mládež jen s vypětím všech sil, často s vědomím finanční ztráty. Zvýšení DPH by jejich vydání definitivně znemožnilo. Knižní trh by se zmenšil a do státního rozpočtu by přiteklo ve výsledku méně.

Řada vyspělých zemí už přitom správnou cestu pro vzdělanost svých obyvatel, pro čtenářskou gramotnost dětí i pro státní rozpočet našla. Razantní snížení DPH na knihy vedlo například ve Švédsku prokazatelně k výraznému multiplikačnímu efektu, který násobně zvýšil příjmy do státní pokladny.

Přejeme Vám krásné prožití Světového dne knihy a autorských práv, nejlépe samozřejmě s dobrou knihou.

Jménem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Ing. Martin Vopěnka – předseda

 

19. 04. 2023
CJO 2023 zná své nominace

Nominace na Cenu Jiřího Ortena 2023:

Básnické sbírky Andrstán Filipa Klegy a Bizarrum multiflorum Anny Sedlmajerové i krátké prózy Ondřeje Škrabala Cesta k billboardu

V pořadí 36. ročník prestižní Ceny Jiřího Ortena (CJO), jíž udílí Svaz českých knihkupců a nakladatelů talentovaným autorům do 30 let věku, zná své nominované. Odborná porota vybrala z 23 přihlášených titulů 3 pozoruhodné knihy: básnické sbírky autorů Filipa Klegy Andrstán a Anny Sedlmajerové Bizarrum multiflorum (obě vyšly v edici Mlat nakladatelství Větrné mlýny) a krátké prózy spisovatele a divadelního režiséra Ondřeje Škrabala Cesta k billboardu (Listen).

Autorské čtení nominovaných autorů se uskuteční 20. dubna od 19 hodin kavárně Božská lahvice a také 11. května od 17 hodin na veletrhu Svět knihy Praha. Slavnostní vyhlášení vítěze Ceny Jiřího Ortena 2023 proběhne 15. května 2023 od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny.

Další čtyři knihy z 23 přihlášených titulů zaujaly svými kvalitami porotu natolik, že ačkoli nebyly zahrnuty do trojice nominovaných titulů, jsou zařazeny na tzv. long list knih, které stojí za přečtení:

Jedná se o básnickou sbírku Atrina Matuštíka Naše řeč (nakladatelství Adolescent), básnický debut Eleny Pecenové Jako bych očima fotografovala stále ty stejné snímky (Akademie výtvarných umění), sbírku Kostlivec světa / Cyklolineár (nakladatelství Adolescent) od Ladislava Zářeckého a prozaický debut scenáristky Sáry Zeithammerové Stehy (Listen).

Cena Jiřího Ortena bude podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií pro vítěze ve výši 50 000 Kč a stejně jako v minulém ročníku budou 10 000 Kč odměněni i dva další nominovaní. České literární centrum věnuje vítězi Ceny Jiřího Ortena rezidenční pobyt v Evropě, zároveň všichni tři nominovaní obdrží jako dar překlad ukázky z jejich díla do angličtiny, francouzštiny a němčiny pro účely zahraniční propagace.

Porota 36. ročníku Ceny Jiřího Ortena pracuje ve složení: spisovatel, básník, kulturní organizátor a překladatel Ondřej Buddeus, literární kritik a filozof Petr Fischer, literární redaktor Jonáš Hájek, básník a literární teoretik Libor Staněk a literární historička a teoretička Alena Šidáková Fialová. Předsedou poroty se stal Petr Fischer.

Cena Jiřího Ortena je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hl. města Prahy a partnerem je také České literární centrum, které vítězi zprostředkuje tvůrčí pobyt. Rezidenci poskytuje České literární centrum.

 

14. 04. 2023
Zvýšení DPH by ohrozilo knižní trh

Prohlášení SČKN k návrhu ministerstva financí, který by vedl k navýšení DPH na knihy: Hrozí poškození knižního trhu!

12. dubna 2023, Praha – Svaz českých knihkupců a nakladatelů je zneklidněn záměrem zvýšit DPH na knihy (přeřazením z 10 do minimálně 14% sazby) a obává se, že snížení dostupnosti knih by se promítlo do nižší čtenářské gramotnosti u dětí, do horší dostupnosti naučných a odborných knih a do menší nabídky knižních titulů obecně.

„Proti snaze ministra financí zvýšit DPH na knihy jsme se jako Svaz českých knihkupců a nakladatelů ohradili už v lednu. Následně potom předseda vlády Petr Fiala v rozhovoru 16. 2. 2023 výslovně prohlásil, že vláda nezvýší DPH na knihy a tisk. Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že názor předsedy vlády má větší váhu než názor ministra financí, nemělo by ke zvýšení DPH na knihy dojít. Je třeba ale každopádně zdůraznit dva zásadní dopady, které by znovunavržené zvýšení mělo:

1. Český nakladatel by v tom případě měl z hlediska DPH nejhorší podmínky v Evropě, ne-li dokonce na celém světě. Čím jsme si to, proboha, zasloužili?

2. Vánoční trh ukázal, že při zdražení knih zůstává celková tržba za knihy zhruba stejná. Prodá se pak ale méně kusů knih. To zároveň znamená, že zvýšenou DPH na knihy nelze vybrat od zákazníků. Knižní trh by tak ročně přišel cca o 300 milionů korun. Taková ztráta ho nenávratně poškodí a znemožní investice, což se v budoucnu projeví dalším úpadkem. Nepochybně to bude znamenat i krachy a ukončení činnosti řady subjektů.

Chtěl bych proto ministra financí Zbyňka Stanjuru poprosit, aby už konečně přestal strašit nás i čtenáře, a nechal nás pracovat,“ uvádí jménem představenstva SČKN jeho předseda Martin Vopěnka.

11. 04. 2023
Vydavatelem Knižních novinek se stal Svět knihy

Časopis Knižní novinky se od 1. 1. 2023 přestěhoval ze sekretariátu SČKN pod naši dceřinou společnost Svět knihy, s.r.o. tj. stále je ve vlastnictví SČKN.

Pro čtenáře, inzerenty ani pro subjekty, s nimiž má SČKN uzavřenou smlouvu o plnění tzv. Nabídkové povinnosti, se nic nemění.

SČKN nadále prostřednictvím časopisu zajišťuje plnění Nabídkové povinnosti. Všechny smlouvy, jakož i nastavené mechanismy zůstavají v nezměněné podobě. 

Přesun Knižních novinek pod Svět knihy by měl pomoci k efektivnějšímu provozu periodika a postupně i k pružnější reakci na potřeby aktuálně velmi turbulentního mediálního trhu.

Akvizici inzerce v Knižních novinkách má nově na starosti Lenka Drobotun, tel. 737 540 641, lenka.drobotun@seznam.cz.

Pro předplatníé časopisu kontaktujte Šárku Harantovou, tel. 720 234 166, harantova@sckn.cz.

01. 03. 2023
Archiv aktualit
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace