Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo
"Dům bez knih je
jako tělo bez duše."
Julius Zeyer

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Vychází výroční katalog Nejlepší knihy dětem 2019/2020

Zorientujte se v těch nejnápaditějších knižních počinech pro mladé i nejmenší čtenáře!

Výroční katalog Nejlepší knihy dětem vychází koncem října již poosmé, a stejně jako  předchozích ročnících nabízí kurátorský výběr toho nejnápaditějšího, co se v posledním roce na českém knižním trhu v oblasti původní tvorby pro děti a mládež urodilo. Uzavření knihkupectví v březnu a dubnu během celostátní karantény sice zastavilo vydávání knižních novinek, ale jen načas, a během podzimní sezóny se většina titulů se zpožděním na knižní pulty dostává. A i když jsou nyní knihkupectví opět uzavřena, knihy je stále možné objednat a nakupovat přes webové stránky nakladatelů nebo knižních distributorů.

Autoři katalogu, kterými jsou Jana Čeňková, Pavel Mandys a Jitka Nešporová, se literaturou pro děti a mladé čtenáře zabývají pravidelně a se znalostí potřebného kontextu. Připravili tak praktický přehled, upozorňující na 36 titulů vydaných od října 2019 do září 2020, jenž by měl dětem, rodičům i pedagogům usnadnit výběr z aktuální nabídky v knihkupectvích. V profilu každé z vybraných knížek je vždy také uveden doporučený věk čtenáře.

Vydání katalogu Nejlepší knihy dětem připravuje Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Katalog vychází 2. listopadu v tištěné podobě, která bude k dostání zdarma v knihkupectvích, zájemci ho ale již v těchto dnech spolu i s předchozími ročníky najdou na internetové adrese www.nejlepsiknihydetem.cz.

Za letošním vydáním stojí historička a kritička literatury a ilustrace pro mládež Jana Čeňková, působící na pražské Univerzitě Karlově, literární a filmový kritik a novinář Pavel Mandys a literární redaktorka, publicistka a překladatelka Jitka Nešporová, pro jejíž práci je kromě německy psané literatury těžištěm právě tvorba pro děti a mládež.

„Čte se v době koronavirové pandemie (a uzavřených restaurací, kin, divadel či stadionů) častěji? Tráví lidé čas, který „získali“, protože nemohou cestovat, sportovat či slavit, u knih? Čtou děti více, když nemohou do školy? Nebo si všechen ten nečekaný prostor zabrala stále atraktivnější a  lákavější digitální média a televize? Žádná čísla o změnách chování českých (ale ani zahraničních) čtenářů zatím nejsou k dispozici, lidé se zajímají především o statistiky nakažených. Nicméně v duchu rčení o tom, že každá krize je zároveň i šancí, buďme optimisty a doufejme, že knihy alespoň dočasně najdou více velkých i malých čtenářů, kteří zůstali doma,“ zamýšlí se jeden ze spoluautorů katalogu, Pavel Mandys. A dodává: „Domníváme se, že šestatřicet titulů v našem výběru je vzorek reprezentativní a pestrý, kvalitativně nijak nezaostávající za výběry předchozích let. Nacházejí se zde sbírky poezie, pohádky, příběhy dětí, fantasy i sci-fi, dobrodružné příběhy i encyklopedie a jiné naučné publikace. Přes všechna úskalí současné situace doma i ve světě je dobré hledět do budoucna s optimismem. Česká literatura produkuje zajímavé, nápadité a přitažlivé texty pro děti i dospívající. Doufejme, že si najdou nadšené čtenáře.“

Letošní vydání katalogu zahrnuje mimo jiné knihy laureátů výročních cen Zlatá stuha či díla soutěžící o pocty v příslušné kategorii cen Magnesia Litera za rok 2020.

Další knihy i informace o katalogu Nejlepší knihy dětem najdete zde. Projekt je financován s laskavým přispěním Státního fondu kultury České republiky a Nadace M. Šaška.

26. 10. 2020
SČKN ve svém prohlášení žádá vládu, aby přidala knihkupectví mezi provozovny s výjimkou prodeje

Nakladatelé vytiskli tituly na vánoční trh a vláda jim zavřela obchody!

            Knižní trh má oproti jiným odvětvím některé zvláštnosti. O křehkém postavení knihkupectví, která se pohybují někde na pomezí byznysu a kulturní instituce, jsme už informovali dříve. Specifikem vydávání knih je ovšem i to, že nakladatel musí nechat vytisknout a zaplatit najednou celý náklad, pokud má být cena knihy konkurenceschopná. Nakladatelé dali na několikeré ujištění vysokých ústavních činitelů o tom, že uzavření obchodů se nechystá, a v součtu investovali stovky milionů až miliardy do vydání knižních novinek. Nyní jsou knihy už vytištěné, ale není je kde prodávat. Většina je jich navíc uzamčena v zavřených prodejnách a nakladatel se k nim nedostane. Vánoční knižní trh je pro bilanci knihkupců i nakladatelů rozhodující. Ztráty tak budou likvidační.

            Knižní trh jako jediné odvětví kultury dosud nedostal žádnou přímou podporu, přestože přispívá do státního rozpočtu každoročně miliardovými částkami. A i ta bagatelní podpora ze strany Ministerstva kultury se nyní jeví spíše jako danajský dar: Granty na podporu vydávání nekomerčních knih byly na jaře navýšeny o 20 milionů. Výsledkem však je, že nakladatelé, kteří grant obdrželi, musí podpořené knihy letos vydat, přestože je nemají kde prodávat. Grant přitom většinou nekryje ani polovinu nákladů.

            Žádáme vládu ČR, aby mezi provozovny, které mohou mít otevřeno, neprodleně zařadila i knihkupectví. Knihkupectví jsou dostatečně prostorná, aby v nich bylo možné dodržovat všechna preventivní opatření. K nakupení lidí v nich nedochází. Jedině tak lze zachránit alespoň část investic, které nakladatelé už realizovali. A zabránit hrozící devastaci knihkupecké sítě.

            Tak zásadní omezení přístupu ke knihám uzavřením knihkupectví představuje nejen bezprostřední ohrožení nakladatelů a knihkupců, ale jde o historicky bezpříkladný sociokulturní zásah s dalekosáhlými důsledky. V konkurenčním prostředí s internetem vylučuje knihu ze hry. Přitom četba je v době uzavření škol a omezení mnoha dalších aktivit jednou z nejlepších cest, jak nadcházející čas smysluplně využít, a lidově řečeno „se z toho všeho nezbláznit“.

Jménem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Ing. Martin Vopěnka, předseda

22. 10. 2020
Cena Jiřího Ortena 2020 byla udělena Haně Lehečkové

Laureátkou 33. ročníku Ceny Jiřího Ortena se stala  Hana Lehečková s novelou Svatá hlava nabízející ponor do „slabé“ duše.

15. 09. 2020
Voucher na knihy pro dětské čtenáře v knihkupectvích - promarněná šance?

Spojit pomoc knižnímu trhu s podporou čtenářství – už v červnu jsme navrhli řešení (Tisková zpráva Svazu českých knihkupců a nakladatelů, 7.září 2020)

Podle návrhu SČKN by každý žák ZŠ a SŠ dostal originální jednorázový papírový voucher na nákup knihy v ceně 300 Kč v kamenném knihkupectví. Byl by to skvělý vzkaz dětem, že na čtení záleží, a motivace do budoucna. Na každých 10 žáků by jeden další voucher dostala pro své potřeby i škola. Mohla by tak doplnit školní knihovnu.

         Všechno šlo hladce: ministři K. Havlíček a R. Plaga návrh uvítali, MŠMT by zajistilo, aby školy vouchery pro žáky vygenerovaly, MPO by zajistilo finance.

         Pak se ale vše začalo zadrhávat. Nikomu se nechtělo dotační program administrovat – MPO prý už nemá kapacitu a ani MŠMT se do toho nechce.

         Následně se k projektu postavila vstřícně i ministryně financí A. Schillerová, která dále oslovila ministryni pro místní rozvoj K. Dostálovou. Přesto jsme na začátku září stále v mrtvém bodě. Na poslední jednání se zástupci škol jsme nebyli přizváni a výsledkem je model, který by obešel knihkupce i děti: Dotaci na žáka by prý dostala škola, která by realizovala nákupy.

         Přínos projektu však spočíval především v jeho široké působnosti. Vybíralo by se z široké škály knih od stovek různých nakladatelů, pomohlo by se kamenným knihkupectvím, která byla zavřená a nyní bojují o přežití, jejich tržba by se propsala k distributorům a nakladatelům. A žáci či studenti by se radovali ze své knihy, mnoho z nich by poprvé našlo cestu do knihkupectví.

         V případě centrálního nákupu škol půjde o nákupy přes stálé dodavatele, většinou online, většinou velké a většinou speciálně zaměřené na výuku. Tedy přes velké subjekty, které navíc nebyly poškozeny uzavřením.

Takový model musíme bohužel odmítnout. Je to o to smutnější, že zde nechyběla vůle vydat na projekt cca 400 milionů korun.

         Vyzýváme proto vládu ČR, aby tak opravdu učinila, ale použila k tomu funkční a prospěšný model, nikoliv aby si jen „odškrtla“ další výdaj. Knižní trh jako jediné odvětví kultury stále marně čeká na gesto podpory, žáci mohli mít už dnes na lavici svůj voucher.

Jménem Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Ing. Martin Vopěnka, předseda

07. 09. 2020
Slavnostní vyhlášení Ceny Jiřího Ortena 2020 a autorské čtení nominovaných autorů – 15. 9. v 17 hodin

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN)  Váz zve na slavnostní vyhlášení výsledků 33. ročníku Ceny Jiřího Ortena, kde budou oceněny nejlepší literární počiny mladých talentovaných autorů do 30 let, jež vyšly v roce 2019.

KDY: 15. ZÁŘÍ 2020 od 17 HODIN

KDE: Zrcadlová kaple v Klementinu (Mariánské nám. 5, Praha 1)

Odborná porota jmenovaná SČKN nominovala román o hiphopové komunitě Malej NY, jehož autorem je Přemysl Krejčík, novelu Svatá hlava Hany Lehečkové poskládanou z blouznivých zápisků schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici a originální báseň v próze Mount Anne Ladislava Slezáka. 

Slavnostní vyhlášení bude spojeno s autorským čtením všech nominovaných autorů, kteří představí svá díla. Podvečer zpříjemní také hudba v podání muzikanta Mikoláše Chadimy.

Cena Jiřího Ortena 2020 je udílena za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. m. Prahy, Státního fondu kultury a Českého literárního centra. České literární centrum (ČLC) věnuje rezidenční pobyt v německé umělecké kolonii ve Worpswede spisovateli Vratislavu Maňákovi, laureátovi CJO 2012. Od příštího roku bude poskytnuta možnost tvůrčí rezidence vždy jednomu z nominovaných z předchozího roku CJO. Všichni tři nominovaní jako dar obdrží překlad ukázky z jejich díla do AJ, FJ a NJ pro účely zahraniční propagace. Cena pro vítěze je stejně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií ve výši 50 000 Kč, letos obdrží po 10 000 Kč i další dva nominovaní.

Více informací o tomto ročníku a nominovaných autorech najdete  na webu: www.cenajirihoortena.cz

01. 09. 2020
SČKN zve své členy na výroční členskou schůzi

Svaz českých knihkupců a nakladatelů Vás zve na řádnou členskou schůzi, která se bude konat v úterý 15. 9. 2020 od 9:00 hodin.

Členská schůze se uskuteční v zasedacím sále Národní knihovny ČR

(Klementinum 190, Praha 1 - 1. patro, ředitelská chodba).

Nejvhodnější spojení: metro - trasa A nebo tramvaje č. 17 a 18 (stanice Staroměstská), poté pěšky do Klementina vchodem z Mariánského náměstí či Karlovy ulice.

1. Zahájení ČS

2. Volby orgánů ČS:

mandátová  komise

návrhová komise

ověřovatelé zápisu

3. Návrh programu a jeho schválení

4.Činnost SČKN v období 2019 – 2020:

Zpráva o činnosti SČKN za období: květen 2019 – září 2020

Zpráva o hospodaření za období: leden 2019 – prosinec 2020

Zpráva Kontrolní komise za období: leden 2019 – prosinec 2019

Zprávy odborných komisí:

                                               zpráva Komise pro Svět knihy

                                               zpráva Knihkupecké komise

                                               zpráva Komise pro Knižní novinky 

                                               zpráva Komise pro dětskou knihu

                                               zpráva Komise pro Kniha ti sluší

                                               zpráva Komise pro Knihkupecký žebříček SČKN

Informace o činnosti Světa knihy s.r.o.

5. Diskuse k jednotlivým zprávám a jejich schválení

6. Prezentace projektu Svazová knižní poukázka

PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ

7. Plán rozpočtu SČKN na období: leden 2020 – prosinec 2020

8. Diskuse a hlasování o rozpočtu

9. Volby do Kontrolní komise (doplnění kandidátky, představení kandidátů, volby)

10. Výsledky voleb

11. Návrh Usnesení ČS, jeho schválení a ukončení ČS

 

21. 08. 2020
Na CJO 2020 byli nominováni: P. Krejčík, H. Lehečková a L. Slezák

Cena Jiřího Ortena 2020 vyhlásila užší nominace pro svůj 33. ročník. Porota vybrala hiphopovou detektivku Malej NY Přemysla Krejčíka, psychotickou novelu vykreslující život na pomezí reality a bludů Svatá hlava Hany Lehečkové a pozoruhodnou báseň v próze Mount Anne Ladislava Slezáka.

15. 06. 2020
SČKN zahájil příjem knih pro výběr do katalogu Nejlepší knihy dětem 2019/2020

Prosíme nakladatele, kteří mají zájem do katalogu své knihy nabídnout, aby tyto vybrané exempláře původní literatury pro děti a mládež spolu s přiloženou vyplněnou přihláškou (v počtu maximálně celkem 7 titulů na jednoho nakladatele) doručili ve dvou kopiích na adresu sekretariátu SČKN: Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha 2, 120 00.

Sběr nominovaných knih, z nichž odborná porota vybere definitivní výběr, je letos  dvoukolový.

Prosíme tedy o zaslání první várky knih vydaných od září 2019 do června 2020 už do 16. června 2020.

Eventuelní další tituly pak dle jejich vydání až do 31. srpna 2020.

10. 06. 2020
Reakce ministra kultury L. Zaorálka na dopis poslance M. Baxy

Kompletní znění odpovědi ZDE

22. 05. 2020
Akce Čtení ti sluší 2020 se nesla ve znamení návratu do znovuotevřených knihkupectví

Hlavním tématem letošního ročníku se zcela nečekaně stala podpora těžce zkoušeného knižního oboru a dopady koronavirové krize na provozovatele kamenných knihkupectví.

Více  ZDE

20. 05. 2020
Archiv aktualit
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace