Tituly vydané za posledních pět dní (max 50 titulů) (19.03.2017 - 24.03.2017) počet: 50 Brzy vyjde
EkonomikaISBN 978-80-7552-439-3
Doporučená cena: 279,- Kč
13. aktual. vydání
Brychta, I. - Hajšmanová, M. - Kameník, P. - Lederer, V.
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s. V publikaci naleznete například: • sazby a postupy výpočtů potřebné ke správnému stanovení výše daňové povinnosti ze všech daňových oblastí, • důležité termíny, • daňové odpisy, • sazby cestovních náhrad, • vyměřovací základy pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, • přehled dávek nemocenského pojištění a státní sociální podpory, • přehled důchodů, • přehled smluvních vztahů podle nového občanského zákoníku, • adresy úřadů v evropských zemích příslušných k vracení vstupní DPH, • přehled judikatury Evropského soudního dvora z daňové oblasti, • sazby daní v Evropské unii a dalších vybraných stát.
Vydal:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Počet stran:
432
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:

Společenské vědy; osvěta (filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…)ISBN 978-80-7261-482-0
Doporučená cena: 699,- Kč
1. vydání
Covey, Stephen R.
7 návyků spokojené rodiny
Kniha S. Coveyho charakterizuje 7 návyků, jež je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a jež jsou základem pro vytvoření harmonické rodiny. Autor poukazuje na to, že rodina je – či by měla být – základním stavebním kamenem společnosti, a aby lidem přinášela to nejvyšší naplnění, je třeba dodržovat 7 návyků i při plnění rodinných či dalších mimopracovních „povinností“. Pomáhá rodinám osvojit si správné hodnoty a dává ponaučení, jak 7 návyků uplatňovat v nejrůznějších životních situac
Vydal:
Management Press
Počet stran:
392
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-262-1180-8
Doporučená cena: 365,- Kč
1. vydání
Mead, George Herbert
Mysl, já a společnost
Mysl, já a společnost je základní dílo G. H. Meada, jež je považováno za zakladatelskou práci symbolického interakcionismu. Mead je svébytnou postavou intelektuálních dějin, která za svého života v oblasti společenských věd nevydala žádnou knihu. Mysl, já a společnost byla sestavena Meadovými žáky po jeho smrti na základě záznamů autorových přednášek. Kniha, jež se stala jedním z významných děl v historii sociologie, sociální psychologie a filozofie, vychází v češtině poprvé a ve zkrácené podobě, s důrazem na autorovy psychologické teorie. Je důležitá pro pochopení vývoje jedince a jeho neoddělitelnost od společnosti, v níž vyrostl. Závěry, k nimž Mead dospěl, jsou dodnes aktuální a velmi dobře korespondují například s poznatky soudobých kognitivních neurověd. Doslov Roman Madzia. George Herbert Mead (1863–1931) byl americkým filozofem, sociologem a psychologem, který působil na Chicagské univerzitě. Je považován za jednoho ze zakladatelů sociální psychologie i americké sociologické tradice. Jeho nejslavnější kniha Mysl, já a společnost vyšla v roce 1934.
Vydal:
Portál, s.r.o.
Počet stran:
248
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7261-481-3
Doporučená cena: 399,- Kč
1. vydání
Sukel, Kayt
Umění riskovat
Kniha Umění riskovat by se možná mohla stejně dobře jmenovat Umění žít. Je to praktická příručka, která nás učí, jak překonat největší překážku ležící na cestě ke splnění našich snů: náš vlastní strach. Bez rizika se totiž žít nedá, ale je velký rozdíl, jestli riskujeme bezhlavě a nesmyslně, nebo se na rizika dobře připravíme. A že to jde, o tom nás autorka spolehlivě přesvědčí.
Vydal:
Management Press
Počet stran:
328
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-261-0634-0, 978-80-87311-79-0
Doporučená cena: 825,- Kč
1. vydání
Čapek, Ladislav - Militký, Jiří a kol.
Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů
Nahlédněte do historie Českobudějovické radnice! Výpravná publikace s bohatou obrazovou přílohou mapuje archeologický průzkum radnice. Nabízí zajímavá zjištění a podrobně představuje nalezené artefakty z dob minulých. K zakoupení na https://e-shop.zcu.cz/vse.html
Vydal:
Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Počet stran:
620
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7552-552-9
Doporučená cena: 270,- Kč
1. vydání
Josková, Lucie - Pěsna, Lukáš
Správa cizího majetku
Nová publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této problematiky, kdy mimořádná pozornost je věnována problematice svěřenského fondu, který je v českém právu regulován jako zvláštní druh správy cizího majetku.
Vydal:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Počet stran:
180
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7552-554-3
Doporučená cena: 270,- Kč
1. vydání
Josková, Lucie - Pěsna, Lukáš
Správa cizího majetku
Nová publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této problematiky, kdy mimořádná pozornost je věnována problematice svěřenského fondu, který je v českém právu regulován jako zvláštní druh správy cizího majetku.
Vydal:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Počet stran:
180
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7400-648-7
Doporučená cena: 990,- Kč
2. vydání
Svejkovský, Jaroslav - Kabelková, Eva - Vychopeň, Martin a kol.
Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku
Druhé, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. - Obsahuje více než 420 vzorů k novému občanskému právu. - Vzory ke všem částem občanského zákoníku. - Všechny vzory obsahují úvodní komentář, který usnadní pochopení. - Snadná orientace podle ustanovení občanského zákoníku (kniha obsahuje přehled zákona).
Vydal:
C. H. Beck
Počet stran:
752
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:

Přírodní vědy, matematikaISBN 978-80-7363-826-9, 978-80-257-2057-8
Doporučená cena: 159,- Kč
1. vydání
Hawking, Stephen
Černé díry
Reithův cyklus přednášek pro BBC
Stephen Hawking proslul setrvalou snahou přiblížit nesmírně složitou problematiku současné fyziky nejširšímu laickému publiku. Součástí tohoto úsilí i letošní rozhlasové přednášky o černých dírách, nejpodivuhodnějších objektech známého vesmíru. Jde o téma, ke kterému se ve své odborné a popularizační práci opakovaně vrací, a pro tuto příležitost svůj výklad co možná zjednodušil, aby ho mohl pojednat v určeném čase, srozumitelně a přehledně.
Vydal:
Dokořán s.r.o., Argo
Počet stran:
80
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-257-2057-8
Doporučená cena: 159,- Kč
1. vydání
Hawking, Stephen
Černé díry
Dvojice přednášek vysílaná letos stanicí BBC. Stephen Hawking proslul setrvalou snahou přiblížit nesmírně složitou problematiku současné fyziky nejširšímu laickému publiku. Součástí tohoto úsilí i letošní rozhlasové přednášky o černých dírách, nejpodivuhodnějších objektech známého vesmíru. Jde o téma, ke kterému se ve své odborné a popularizační práci opakovaně vrací, a pro tuto příležitost svůj výklad co možná zjednodušil, aby ho mohl pojednat v určeném čase, srozumitelně a přehledně.
Vydal:
Argo spol. s r.o., Dokořán
Počet stran:
79
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:

Technické vědyISBN 978-80-264-1408-7
Doporučená cena: 369,- Kč
1. vydání
Novotný, Jan
Modelování bojové techniky
Láká vás proniknout do tajů plastikového modelářství, chtěli byste si postavit krásný model tanku či dioráma z druhé světové války? Pokud jste začínajícím modelářem, tak tato kniha je přesně pro vás. Přístupnou a srozumitelnou formou se seznámíte se všemi aspekty potřebnými pro stavbu modelů – s druhy a výrobci stavebnic, technikami stavby, tmelením, vybarvováním, patinováním, prací s airbrushem, modelováním terénu atd. Cenné jsou rovněž postřehy autora ohledně kvality výrobců jednotlivých komponentů
Vydal:
CPress
Počet stran:
176
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-264-1405-6
Doporučená cena: 349,- Kč
1. vydání
Pestre, Marion
Ušijte si sami
Máte problém vybrat oblečení v běžných obchodech? Chybí vám v jejich nabídce originalita? Nechcete vypadat jako všichni ostatní? Řešení je nasnadě – ušijte si oblečení sami. Nechte se inspirovat vzory, střihy a barvami starých indiánských kmenů přizpůsobenými trendům dnešní doby. V knize naleznete 18 návodů opatřených podrobným fotopostupem i s kompletními střihovými přílohami, takže vytvořit působivé modely bude hračka.
Vydal:
CPress
Počet stran:
96
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:

ZdravotnictvíISBN 978-80-87079-54-6
Doporučená cena: 180,- Kč
1. vydání
Bruthans, Jan
Kardiovaskulární onemocnění v ČR v letech 1965-2014 a faktory, které je ovlivňovaly
Nová studie Jana Bruthanse o příčinách a současném vývoji kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastějčí příčinou úmrtí.
Vydal:
Gasset
Počet stran:
176
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:

UměníISBN 978-80-7413-345-9
Doporučená cena: 399,- Kč
1. vydání
Šrubařová, Hana - Laštovičková Grygarová, Jana - Charvátová Javůrková, Nikol
Portréty podle fotografií
V knize Naučte se malovat a kreslit: Portréty podle fotografií vám tři autorky představují tři různé techniky malování a kreslení portrétů – olejomalbu technikou suchého štětce a stírací technikou a kreslení pastelkami. Pomocí detailních návodů krok za krokem můžete vytvořit originální portrét třeba podle fotografie člena rodiny, oblíbené filmové postavy nebo domácího mazlíčka. Naučíte se přenést fotografickou předlohu na plátno nebo papír, správně určit proporce obličeje a také jak dodat oku tu správnou jiskru. Získáte dobrý pocit z vlastnoručně vytvořeného díla, překrásný dárek pro někoho blízkého a naučíte se aktivovat tu kreativní část vašeho já.
Vydal:
ZONER Software, a.s.
Počet stran:
160
Vyšlo:
22.03.2017
Podrobnosti:

Krásná literaturaISBN 978-80-7505-632-0
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Montes, Raphael
Báječné dny
Teo Avelar je samotář. Žije se svou invalidní matkou a svým psem, nemá mnoho přátel a většinou rozmlouvá jen s mrtvolami v univerzitní laboratoři. Dokud nepotká Clarice. Spontánní, exotickou, ambiciózní studentku, která právě píše filmový scénář o třech kamarádkách, jež vyrazí na road trip po Brazílii, aby našly lásku. Teo je Clarice úplně pohlcený a začne ji stalkovat. Je odhodlaný s ní podniknout cestu podle jejího scénáře. A tak ji unese.
Vydal:
NAKLADATELSTVÍ XYZ s.r.o.
Počet stran:
328
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7505-633-7
Doporučená cena: 249,- Kč
1. vydání
Oldfield, Tom - Oldfield, Matt
Luis Suarez: Kanibal s něžnou duší
Ještě si neuměl ani zavázat tkaničky, když se poprvé vypravil na hřiště vojenské základny v uruguayském Saltu. Míč však do brány zaplul, jako by ho očaroval. Záhy mu všichni věštili budoucnost úspěšného střelce světového formátu. Musel ale bojovat, a to hlavně se svou vznětlivou povahou, kvůli níž si vysloužil nejednu červenou kartu a zákaz hraní. Nyní však v dresu Barcelony tvoří spolu s Messim a Neymarem nezastavitelné trio MSN.
Vydal:
NAKLADATELSTVÍ XYZ s.r.o.
Počet stran:
160
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-265-0582-2
Doporučená cena: 349,- Kč
1. vydání
Turnerová, Sarah
NeMáma
Radosti a strasti mateřství
Hledáte-li moudré rady, jak správně vychovávat děti, tady se jich nedočkáte. Zato hledáte-li ujištění, že v pochybnostech o svých mateřských schopnostech nejste sama, našla jste svatý grál! A ještě se u toho zasmějete. NeMáma (The Unmumsy Mum) Sarah Turnerová se totiž nebojí žádného tabu. Otevřeně a s humorem přiznává chybějící „záření“ během těhotenství, zoufalství z nikdy nekončícího nočního krmení a věčného kňourání, píše o hledání identity mezi ostatními matkami, o svých přáních, radostech i potížích.
Vydal:
BizBooks
Počet stran:
312
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7582-3
Doporučená cena: 39,- Kč
2. vydání
Birkner-Mahlerová, Frieda
Moje kouzelná víla
Pennsy v poslední chvíli naskočila do autobusu, jedoucího z Nerobergu do Wiesbadenu a dopadla na nejbližší sedadlo s hlubokým povzdechem.
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
64
Vyšlo:
22.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7507-669-4
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Grant, Andrew
Zemři dvakrát
Agenta Davida Trevellyana, který se chystá po své první misi opustit New York, povolají na britský konzulát v Chicagu. Do téže kanceláře, kde byl jeho nový nadřízený před pouhým týdnem napaden a postřelen kolegou ze zpravodajské služby Královského námořnictva, který sešel ze správné cesty. Trevellyan, pověřený úkolem zrádce najít a překazit jeho nebezpečné plány, brzy zjistí, že jedinou naději na záchranu nevinných životů nepředstavuje oficiální systém, ale jen jeho vlastní instinkty a schopnosti. Důvěra je iluze – a důvěra v nesprávnou osobu může stát člověka život. Dílo Andrewa Granta bývá srovnáváno s romány jeho bratra Leeho Childa či Roberta Ludluma. Ve své trevellyanovské sérii Grant razí pozoruhodně vyzrálým způsobem novou cestu akčnímu thrilleru a snaží se dál posouvat jeho hranice.
Vydal:
BB/art
Počet stran:
264
Vyšlo:
22.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7584-7
Doporučená cena: 39,- Kč
2. vydání
Kirby, Jonh
Chevalonova pomsta
Probuzení bylo hrozné. Svou ženu Lou Ann našel zavražděnou a znásilněnou. V té chvíli se Mikovo srdce proměnilo v kámen a ovládla ho jediná myšlenka: pomstít se. Rozhodl se, že je všechny do jednoho najde...
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
50
Vyšlo:
22.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7581-6
Doporučená cena: 39,- Kč
1. vydání
Stephanová, Sabina
Se kterou se ožením?
Günter Lochner byl sice dobře vyhlížející, ale také trochu neparaktický muž, který se po předčasné smrti své ženy ukryl za hradbami knih. Péči o domácnost a své dvě děti – Axela a Sabinu – přenechal svému otci. Dědečka sice práce bavila, dospěl však k závěru, že do domu musí brzy přijít nová žena.
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
64
Vyšlo:
22.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7585-4
Doporučená cena: 49.99,- Kč
1. vydání
Unger, G. F.
Kellkini
Tim Kellkini, lovec a skaut, byl jako chlapec osvobozen armádou z rukou indiánů. Poté ho předali jezuitům, kde ho teprve vychovali částečně po způsobu bílých. Uplynulo mnoho let a z Timase stal muž, jehož život je stejně dobrodružný, jako byl na začátku. Na svých nebezpečných cestách potkává často smrt, nemilosrdnost, ale i krásnou ženu, která se stává jeho životní družkou…
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
80
Vyšlo:
22.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7583-0
Doporučená cena: 39,- Kč
3. vydání
Unger, G. F.
Mizernej džob
Byl to zatracenej džob, kterej mi tentokrát armáda uložila. Věděl jsem, že budu mít spoustu starostí...
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
64
Vyšlo:
22.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-87622-42-1
Doporučená cena: 120,- Kč
1. vydání
8. antologie českého hororu
povídky
„Monstra jsou skutečná a duchové také. Žijí uvnitř nás a někdy vyhrávají...“ – danou myšlenku odkrývají autoři 8. antologie českého hororu. Knihu tvoří 39 krátkých tzv. drabble povídek, jejichž rozsah nepřesahuje 333 slov. Dílka představují umělecké klenoty – diamanty! Kolik z „toho mála slov” dokázali autoři vykouzlit. Příběhy i postavy jsou krásně ostré, o fiktivní svět se můžete až říznout! Z hororových povídek připomeňme jen některé: Mizera (Lukáš Záleský) vám představí, co čeká Stephena Kinga, když ho hrdina přejede autem, Moc krásy (Petr Janda) ukáže, že smrt nelze obelstít, dá se jen vykoupit, ovšem za cenu nejvyšší, Věštba (Jan Čapek) dokazuje, že i když víte, kdy umřete, nikdy není jisté, zda tím zabráníte naplnění svého osudu, S vetřelcem v posteli (Monika Kopřivová) šokuje, když místo milého najde v posteli mimozemšťana, Jackpot (Jan Čech) čili vysoká výhra nezachrání hrdinu od neblahého konce, zvlášť když zapomene na jednoho z poskytovatelů šťastných čísel, Duch Boženy Němcové (Helena Novotná) varuje před nezodpovědným vyvoláváním mrtvých, protože i lidumilná spisovatelka může sáhnout po břitvě, Inseminátor (Kamil Jedlička) odhaluje temné tajemství gynekologa, které vede ke zbavení jeho důležitého orgánu...
Vydal:
Ladislav Kocka
Počet stran:
94
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7456-7
Doporučená cena: 329,- Kč
1. vydání
Castillo, Linda
Ztracené děti
Kate Burkholderová, policejní náčelnice v ohijském městečku Painters Mill, pomáhá kriminalistům při hledání zmizelých amišských děvčat. Jenže scházejí jakékoliv indicie, starosvětská komunita Amišů je skoupá na informace a situace se ještě zhorší, když je jedna z pohřešovaných nalezena mrtvá. Navíc přichází i citelná rána pro Kate – další nezvěstnou osobou je člověk, který jí byl velmi blízký, a ona najednou ztrácí schopnost držet si od případu odstup. A pak, pak narazí na stopu na tom nejnepravděpodobnějším místě.
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
320
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7199-3
Doporučená cena: 349,- Kč
1. vydání
Meyer, Deon
Kobra
Krveprolití v penzionu poblíž Franschhoeku musí mít na svědomí profesionální vrah – tři oběti, tři přesné zásahy do hlavy. Nevysvětlitelná rytina plivající kobry a zběsilý mediální kolotoč nejsou to jediné, co detektiva Bennyho Griessela od Jestřábů hodně zneklidňuje. To poslední, co teď potřebuje, jsou problémy...
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
384
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7455-0
Doporučená cena: 279,- Kč
1. vydání
Nesser, Hakan
Karambol
Probudil se a nejprve cítil nezměrnou úlevu. Ta trvala tři vteřiny, pak pochopil, že to nebyl zlý sen. Že to byla skutečnost. Ten hustý liják, náhlé trhnutí volantem, kluzká krajnice, to vše byla skutečnost. Tíha chlapcova těla v jeho náručí i krev, která mu kapala z kapuce. Opilý řidič usmrtí malého chlapce. Pod rouškou tmy a deště z místa nehody uprchne. Tragédie mu však zcela převrací život: zabředá čím dál hlouběji do tíživého, ďábelského dilematu. A komisař Van Veeteren z kriminálky v Maardamu stojí před případem, který má svou vlastní, zvrácenou logiku, v němž se vše zdá být předurčené, avšak nepředvídatelné…
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
256
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7054-239-2
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Sláma, František
Slezské pohádky a pověsti
Vydáno jako elektronická verze knižního vydání z roku 1893. K dispozici na www.svkos.cz.
Vydal:
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Počet stran:
64
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7054-240-8
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Sláma, František
Slezské pohádky a pověsti
Vydáno jako elektronická verze knižního vydání z roku 1893. Pdf pro čtečky. K dispozici na www.svkos.cz.
Vydal:
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Počet stran:
127
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7054-241-5
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Sláma, František
Slezské pohádky a pověsti
Vydáno jako elektronická verze knižního vydání z roku 1893. K dispozici na www.svkos.cz.
Vydal:
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Počet stran:
64
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7054-242-2
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Sláma, František
Slezské pohádky a pověsti
Vydáno jako elektronická verze knižního vydání z roku 1893. K dispozici na www.svkos.cz.
Vydal:
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Počet stran:
64
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7543-403-6
Doporučená cena: 289,- Kč
1. vydání
Appleyard, Meredith
Naše paní doktorka
Osud nemilosrdně zasáhl do Lauřina života. Plna zármutku odcestuje do Austrálie a začne tam pracovat v malém městečku jako lékařka. Spřátelí se s vážně nemocným Neillem i jeho nedůtklivým synem Jakem. Pokud Laura prchla před vlastním neštěstím, není jistě bezpečné ani chytré zaplést se nanovo do sítí smutku a tajemství. Ale srdci se nedá poručit…
Vydal:
Alpress, spol. s r. o.
Počet stran:
344
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-88099-12-3
Doporučená cena: 330,- Kč
1. vydání
Dubovská, Zorica
Bajky a pověsti Indonésie
Název by mohl navodit dojem, že je knížka určena malým dětem. Avšak toto je kniha o pradávné indonéské lidové slovesnosti, která byla odjakživa v podání pawangů - lidových vypravěčů - plná národních hrdinů, ale i hrůzostrašných strašidel a lidskou řečí hovořících zvířat, pohybujících se mezi domorodci v krásné přírodě rovníkových ostrovů, ve stínech pralesů i ve zrádných bažinách, kde žijí hadi, krokodýli, obři, upíři, hejkalové, tygři, duchové dobří i zlí. Někdy jsou to vyprávění krutá, řídící se prastarými tvrdými mravními zákony v boji o přežití, této dodnes ne zcela prozkoumané, nádherné země tisíce ostrovů. Bajky a pověsti vybrala, uspořádala a přeložila na základě mnohaletého studia naše významná odbornice na tuto oblast Zorica Dubovská.
Vydal:
Dar Ibn Rushd
Počet stran:
284
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-264-1407-0
Doporučená cena: 399,- Kč
1. vydání
Verge-Franceschi, Michel - Moretti, Anna
Erotické dějiny Versailles
Jsou Versailles místem symbolizujícím moc? Ano, ale také místem rozkoše, touhy a hýření. Ze skromného loveckého pavilonu si Ludvík XIV. zbudoval mládenecký příbytek, aby se měl kam uchýlit se svými láskami. Po milcích Filipa I. Orleánského a orgiích jeho syna Filipa II. Orleánského soupeří o ukojení žádostivosti Ludvíka XV. slečny z Parc-aux-cerfs a v předvečer Velké francouzské revoluce se za unaveného Ludvíka XVI. tato „malá Sodoma“ s uvolněnými mravy vybouří naposledy.
Vydal:
CPress
Počet stran:
296
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:

Literatura pro děti a mládežISBN 978-80-7505-416-6
Doporučená cena: 329,- Kč
1. vydání
Caroll, Lewis
Alenčina dobrodružství v kraji divů a za zrcadlem
Neustále ohromená, zvídavá a taky hodně zvědavá Alenka se dostane do zvláštního světa, ve kterém nedává skoro nic smysl. Pronásleduje například mluvícího králíka s hodinkami a setkává se s dalšími podivnými stvořeními, která se chovají naprosto nepochopitelně. Anebo ona se chová nepochopitelně? A jak to asi vypadá za zrcadlem? Vydejte se s Alenkou do kraje divů a za zrcadlo a prožijte s ní dobrodružství, která jinde neprožijete.
Vydal:
NAKLADATELSTVÍ XYZ s.r.o.
Počet stran:
256
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-262-1186-0
Doporučená cena: 269,- Kč
1. vydání
Crist, James J.
Jak přežít, když nemám kamarády
Jak si kamarády získat a udržet
Možná si získáváš kamarády tak snadno, jako si čistíš zuby, a nemáš problém si je udržet. Ale možná je to pro tebe horší než matematické rovnice. Je jedno, jak na tom se získáváním a udržením přátel jsi, protože tahle kniha ti pomůže najít kamarády a pracovat na přátelství, které s nimi máš. Poradí ti, jak prolomit ledy, když se seznamuješ s někým novým, jak si s druhými dětmi povídat, aby to bylo všem příjemné, jak společně plánovat, zvládat nepříjemné pocity a hlavně jak být dobrou kamarádkou, dobrým kamarádem. Když máme přátele, cítíme se šťastni a jsme i zdravější. Pomáhají nám budovat si zdravé sebevědomí a žijeme díky nim déle – je to pravda! V této knize najdeš spoustu příkladů, kvízů a nápadů, které ti pomohou najít cestu ke kamarádům. Zkus to! James J. Crist je psycholog. Specializuje se na práci s dětmi a dospívajícími, kteří mají ADHD, trpí depresemi nebo úzkostnými poruchami. Má úžasnou sbírku žab, kterou můžeš vidět u něj doma a taky v práci.
Vydal:
Portál, s.r.o.
Počet stran:
136
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-253-3124-8
Doporučená cena: 249,- Kč
1. vydání
Charbonneau, Joelle
Stačí jen chtít
Městem Nottawa se jako lavina šíří nový fenomén. Sociální síť s názvem NEED nabízí svým uživatelům vše, co chtějí mít. Chceš nový iPhone? Výměnou za drobný úkol ti NEED tvé přání splní. Kaylee Dunhamová ví, co chce. Potřebuje získat novou ledvinu pro nemocného bratra. Až po té, co zadá svůj požadavek, si uvědomuje, jak vysokou cenu bude muset zaplatit. Úkoly totiž s přibývajícím počtem uživatelů nabírají na nebezpečnosti…
Vydal:
Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o
Počet stran:
272
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-253-3125-5
Doporučená cena: 179,- Kč
1. vydání
Nikodémová, Monika
O moudré velrybě a další pohádky
Máte rádi dobrodružství a krásné příběhy? Chcete se podívat pod mořskou hladinu nebo do pralesa, potkat tam tajemné tvory a zažít opravdová kouzla? Pak držíte v ruce správnou knížku. Ponořte se do vln oceánu a poznejte ohromnou velrybu. Zaskákejte si s delfíny a prozkoumejte poklad, který našla chobotnice ve vraku lodi. Vydejte se na dobrodružnou výpravu na tajuplný ostrov, na kterém žijí roztomilí tučňáci. A nakonec se vypravte do pralesa mezi domorodce a seznamte se se sloní rodinkou.
Vydal:
Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o
Počet stran:
56
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-253-3123-1
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Petrosjanová, Mariam
Dům, ve kterém… Osm dní Šakala
Život v Domě vybočuje ze dne na den ze zajetých kolejí. Byl totiž vyhlášen nový zákon, který vrací do uzavřených klučičích smeček děvčata, dlouhá léta opomíjená a přehlížená. Atmosféra v Domě se mění. Ale ani nová přátelství, zklamání či lásky nedokážou odvést pozornost od hrozby, která se nad obyvateli Domu vznáší. Blíží se totiž ukončení – den, kdy budou všichni nuceni opustit známé zdi a postavit se obávanému světu tam venku.
Vydal:
Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o
Počet stran:
344
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-253-3126-2
Doporučená cena: 179,- Kč
1. vydání
Procházka, Jiří W. - Smolíková, Klára
Tajná dvojka A + B – Poprask v divadle kouzel
Spolužáci Artur a Bára jsou špičkoví detektivové, kteří za pomoci supermoderních technologií řeší zapeklité záhady! Během kouzelnického představení zmizí oblíbená třídní učitelka. Dobrovolně vstoupila do magické bedny, v níž lidé mizí a znovu se objevují. Vrcholné číslo se však nepovede. Kouzelník Devil Magicus nedokáže učitelku přivolat zpět. Tajná dvojka A + B se opět pouští do pátrání. Co se vlastně na jevišti odehrálo a kdo v tom má prsty?
Vydal:
Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o
Počet stran:
144
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-253-3122-4
Doporučená cena: 349,- Kč
1. vydání
Ščerba, Natalja
Časodějové – Srdce času
Dva světy, Ostala a Eflara, se nezadržitelně blíží k sobě. Časovou propast mezi nimi může zvětšit jen legendární Šarlatový kvítek a společně vyslovené přání všech klíčníků. Vydávají se proto na místo, kde květina roste, a čekají, až rozkvete. Mezi klíčníky však propuká nová vlna nepřátelství. Veliký duch Astragor – nepřítel hodinářů, nečekaně souhlasí, že jim pomůže uskutečnit jejich plány. Má však své vlastní zájmy, které si nechává pro sebe…
Vydal:
Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o
Počet stran:
376
Vyšlo:
23.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7507-662-5
Doporučená cena: 249,- Kč
1. vydání
Simonová, Francesca
Darebák David má noční můru
Dvanáct nových příběhů známého uličníka Darebáka Davida, ve kterých nebude chybět jeho bráška Vzorný Vítek, protivná spolužačka Náladová Nela ani nejlepší kamarád Rváč Ralf. Tentokrát David bude mít noční můru, vycvičí kočku Bublinu, předvede Vítkovi kletbu kanibalů, rozhodne se napsat příručku o tom, jak zkrotit rodiče, a vyvede spoustu dalších rošťáren.
Vydal:
BB/art
Počet stran:
240
Vyšlo:
22.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-906507-1-8
Doporučená cena: 200,- Kč
1. vydání
Votyová, Simona
Deník psa Piráta
Pes Pirát není žádná vymyšlená postava, je to opravdový pes – labračák. Co že je to labračák? No přeci kříženec vlčáka a labradora. Jo je to trochu divné, ale opravdu se jmenuje Pirát. Správné jméno pro psího uličníka, který pořád vyvádí šílené psí kusy. A tak se děti dočtou, jak se Pirát maskoval smrdutým kočičím hovínkem, aby si ho únosci spletli s kočkou, jak se rozhodl zachránit lidská štěňata ze školy, jak potkal pekelné příšery, které vozily lidská štěňata na hrbu, a také, jak se zamiloval do čistokrevné retrívřice, přestože je jen obyčejný vořech. Pes Pirát zažil prostě spoustu dobrodružství a lumpáren, o nichž vypráví na stránkách Deníku psa Piráta.
Vydal:
SiMonaLisa
Počet stran:
64
Vyšlo:
21.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-264-1402-5
Doporučená cena: 249,- Kč
1. vydání
Bergová, Judit - Polgárová, Judit
V zemi mocného krále
Jednoho letního odpoledne je Alma se svými kamarády unesena do říše temného vládce, který je opředen tajemstvím, stejně jako jeho záhadný hrad. Je možné, že vládne už přes pět set let? A co myslí tím, když říká, že šachy jsou jako život? Jisté je jen jedno: aby se děti mohly vrátit domů, musí sestavit armádu a vládci se postavit. Jak může Alma vyhrát nejdůležitější partii svého života a zachránit tak sebe i své přátele? Napínavý příběh odhaluje dětem svět šachu a učí je logickému uvažování.
Vydal:
CPress
Počet stran:
272
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-00-04612-9
Doporučená cena: 199,- Kč
1. vydání
Hunterová, Erin
Zákon smečky: Soumrak (2) - Přízraky noci
Život v divoké smečce ovládá nedůvěra. Ševel byl zabit a fenka Bouře si je jistá, že mu smrtelné rány mohl způsobit pouze jiný pes. Štístko a ostatní členové smečky se zdráhají Bouři uvěřit, ale ona je odhodlaná zjistit pravdu. Žije mezi nimi zrádce?
Vydal:
Albatros
Počet stran:
224
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-00-04614-3
Doporučená cena: 229,- Kč
2. vydání
Procházková, Iva
Myši patří do nebe
...ale jenom na skok
Dobrodružství myšky Šupito začíná dramaticky. Myška utíká cestou necestou před lišákem, který ji pronásleduje, a zřítí se z příkrého srázu do propasti. Když se Šupito probudí, uvidí před sebou malou rozpláclou myšku. Ta myška se nehýbá a – vždyť je to ona! A kolemjdoucí sestřenice Žerebrouky, která se s ní vesele pouští do řeči, přece loni umrzla v lese! Co se to jen děje? Čtenáře čeká nejedno překvapení, protože – myši patří do nebe, ale jenom na skok!
Vydal:
Albatros
Počet stran:
104
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-00-04610-5
Doporučená cena: 229,- Kč
1. vydání
Rožnovská, Lenka
Táta za tři skleněnky
Malý Ondra žije jen s maminkou a babičkou, tátu nemá. A to ho trápí. Vždyť jeho kamarádka Anička má rovnou tatínky dva! A tak se jednoho dne rozhodne, že si tátu zkrátka opatří. To přece nemůže být tak složité… Stačí jen zajít do lékárny, přinést tam ten správný recept, a je to! Anebo ne? Vtipný příběh pro předškolní děti a prvňáčky o tom, že když se chce, všechno jde…
Vydal:
Albatros
Počet stran:
112
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7544-295-6
Doporučená cena: 299,- Kč
2. vydání
Sepetysová, Ruta
V šedých tónech
Píše se rok 1941. Lině je patnáct let a těší se, že po prázdninách půjde na uměleckou školu. Jednoho večera ale k nim domů vrazí sovětská tajná policie a společně s její matkou a malým bráškou ji odvlečou pryč. Čeká je deportace do pracovních táborů na Sibiři. Lina se musí naučit bojovat o život, přijímat obtížná rozhodnutí, spolknout ponižování a bití a hlavně nenechat se zlomit, udržet si vlastní lidství. A to se jí daří díky rodině a také lásce k výtvarnému umění.
Vydal:
CooBoo
Počet stran:
288
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-00-04609-9
Doporučená cena: 199,- Kč
1. vydání
Smith, Jim
Barry Trappney nesnáší jarňáky
Konečně prázdniny! Barry je ale tentokrát musí strávit na Pirátským táboře, kterej, jak každej ví, je jenom pro mrňousky! To je tak nehuztý! Když se ale ukáže, že nová majitelka tábora chce ostrov, na kterém se tábor koná, prodat Donaldu Coxovi, aby na něm mohl postavit luxusní sruby, Barry se rozhodne tábor zachránit. A možná mu v tom pomůže i obří šavlozubá stínka... Jedno je ale jisté: bude to huztý!
Vydal:
Albatros
Počet stran:
256
Vyšlo:
20.03.2017
Podrobnosti:

VŠ skriptaISBN 978-80-244-5008-7
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Longley, Paul. A.
Geografické informace: systémy a věda
Geografické informace: systémy a věda jsou společnou publikací předních světových geoinformatiků P. A. Longleyho, M. F. Goodchilda, D. J. Maguireho a D. W. Rhinda. Jedná se o první český překlad třetího anglického vydání. Již první originální vydání této knihy v roce 2001 ukázalo cestu, jakým způsobem napomáhat využívání GIS, a to především prostřednictvím pochopení vědeckých principů. V publikaci jsou proto popsány jednotlivé postupy, metody a aplikace. Tato jedinečná kombinace vědy, technologie a řešení praktických problémů udělala z knihy bestseller napříč širokým spektrem oborů. Aby mohly být současné geoinformační technologie efektivně využívány, je nutné pochopit vědecké přístupy k řešení problémů, o které se geoinformatika opírá a které jsou v geoinformační vědě využívány.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
526
Vyšlo:
22.03.2017
Podrobnosti: