Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

22. 12. 2020 SČKN uzavřel s NK Memorandum o Seznamu děl nedostupných na trhu

22. 12. 2020

DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU - INFORMACE PRO NAKLADATELE

 Autorský zákon obsahuje od roku 2017 úpravu tzv. děl nedostupných na trhu, na jejímž základě platí, že není-li titul dostupný na trhu (tedy v knihkupectvích a internetových obchodech, dostupnost v antikvariátech se nepočítá), může být zařazen na seznam děl na trhu nedostupných a zveřejňován online a zdarma všem registrovaným čtenářům knihoven, které s Národní knihovnou uzavřou smlouvu, prostřednictvím platformy Kramerius provozované Národní knihovnou. Před tím, než je titul na seznam zařazen, je návrh na jeho zařazení zveřejněn 6 měsíců na internetových stránkách Národní knihovny.

Uvedená úprava však je uváděna do praxe až nyní na základě smlouvy, kterou s kolektivními správci Dilia a OOA-S uzavřela Národní knihovna na konci roku 2019 bez konzultace s nakladateli. Od léta roku 2020 jsou čtenářům takto zpřístupněny knihy nedostupné na trhu vydané do roku 1989 (jedná se o více než 87 tisíc digitálně zpřístupněných titulů). Od 1. února 2021 je naplánována druhá fáze, v níž měly být dle původních představ Národní knihovny online zpřístupněny knihy nedostupné na trhu vydané do roku 2007.

SČKN respektuje zpřístupňování děl na trhu nedostupných vydaných do roku 1989, které odpovídá původní dohodě při přípravě předchozí novelizace autorského zákona. Svaz však nesouhlasí se zpřístupňováním takového množství novějších titulů (tedy titulů vydaných po roce 1989) vzhledem k odůvodněným obavám ze zhoršení ekonomické bilance nových titulů a konkurence novým (resp. jiným na knižním trhu dostupným) titulům posíleným tím, že díla nedostupná na trhu jsou zpřístupňována registrovaným čtenářům zdarma (uživatel se tak může rozhodnout, zda koupit novinku, nebo si zdarma přečíst starší, již nedostupný titul).

Na základě shora uvedených skutečností se SČKN obrátil s důrazným protestem Národní knihovnu, a po několikaměsíčním mimořádném úsilí a řadě jednání se Svazu podařilo s Národní knihovou vyjednat a uzavřít Memorandum, které v maximální možné míře respektuje požadavky nakladatelů, mimo jiné tím, že:

- Umožňuje online zpřístupnění titulů nedostupných na trhu vydaných pouze do roku 2000 (hranice je stanovena na 20 let od vydání a každý rok se posune - v roce 2022 tedy bude platit pro tituly nedostupné na trhu vydané do roku 2001 apod.) pouze ke čtení, bez možnosti zhotovení kopie;

- Ostatní díla nedostupná na trhu vydaná do roku 2007 (od roku 2024 pak vždy s hranicí 15 let od vydání) budou zpřístupněna pouze prezenčně na terminálech v prostorách knihoven bez možnosti vytvoření tištěné nebo digitální kopie;

- Umožňuje nakladateli vyřadit některé své tituly nebo veškerou produkci nakladatele nebo jeho právních předchůdců po roce 1990 ze zpřístupňování online (tituly tak budou zpřístupňovány pouze prezenčně na terminálech);

- Umožňuje nakladateli vyřadit ze zpřístupňování online i dílo odborné nebo populárně naučné literatury, které sám nevydal, jestliže připravuje vydání díla s tematicky obdobným obsahem (v takovém případě je třeba připravovaný titul vydat do 18 měsíců, v opačném případě bude původní dílo nedostupné na trhu opětovně zpřístupněno online);

- Stanovuje, že do zpřístupňování nebudou zařazovány elektronické knihy, i pokud budou na trhu nedostupné.

Případné sporné otázky budou na základě Memoranda projednávány společnou pracovní skupinou zřízenou Národní knihovnou a SČKN.

Níže současně uvádíme odpovědi na nejčastější otázky pro nakladatele:

JAK ZJISTIT, JESTLI JE MŮJ TITUL NAVRŽEN K ZAŘAZENÍ NA SEZNAM?

Tituly, které byly navrženy k zařazení na seznam děl na trhu nedostupných, najdete ZDE.

JAK SVŮJ TITUL ODSTRANIT ZE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ONLINE?

Zprávou zaslanou e-mailem na adresu dnnt-seznam@nkp.cz, případně od 1. února v připravované aplikaci seznamu děl na trhu nedostupných. Vyřazované tituly je třeba identifikovat - konkrétní titul, skupinu titulů nebo veškerou svou produkci můžete z výčtu dostupného zde zkopírovat do samostatné excelové tabulky nebo do textu e-mailu.

Ze zpřístupňování online můžete vyřadit titul, který vydalo Vaše nakladatelství, nebo jeho právní předchůdci (např. jejichž značku jste převzali). Ze zpřístupňování online můžete rovněž vyřadit titul v rámci odborné nebo populárně naučné literatury, které jste sami nevydali, pokud připravujete vydání tematicky obdobného titulu (ten pak je třeba vydat do 18 měsíců).

SČKN doporučuje, aby nakladatelé zkontrolovali, které z jimi vydaných titulů jsou navrženy k zařazení do seznamu děl na trhu nedostupných, a případně jednoduše požádali o odstranění ze zpřístupňování online u titulů, které mohou mít komerční hodnotu nebo které mohou být konkurenční k nové knižní produkci.

 

 

 

 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace