Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Aktuality

Slavnostní vyhlášení laureáta Ceny Jiřího Ortena 2022

Zveme Vás na slavnostní vyhlášení výsledků 35. ročníku Ceny Jiřího Ortena, kde budou oceněny nejlepší literární počiny mladých talentovaných autorů do 30 let, jež vyšly v roce 2021.

KDY: 17. KVĚTNA 2022 od 17 HODIN

KDE: Zrcadlová kaple v Klementinu (Mariánské nám. 5, Praha 1)

 

Nominace v 35. ročníku získaly tyto knihy: novela Josefa Tichého Předvečer (Minimum Difference), která se odehrává v odlehlém hotelu severně od Tokia a zachycuje hledání sebe sama i druhých v novém prostředí, básnická sbírka Štičí kost (Trigon) v níž její autor Radek Touš objevuje svět bez přemíry informací a komunikačního bujení a sbírka Měňagon (Pavel Mervart) básníka Vojtěcha Vacka, v níž se spolu s ním čtenáři vydají na dobrodružnou výpravu.

Slavnostní vyhlášení laureáta Ceny Jiřího Ortena 2022 bude spojeno s autorským čtením všech nominovaných autorů, kteří představí svá díla. Podvečer zpříjemní také hudba v podání Michala Hrubého a Štěpána Drtiny.

Cena Jiřího Ortena je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hl. města Prahy a partnerem je také České literární centrum, které vítězi zprostředkuje tvůrčí pobyt. 

Více informací o tomto ročníku a nominovaných autorech najdete na webu: www.cenajirihoortena.cz

Slavnostní podvečer bude také streamován prostřednictvím FB projektu: : https://fb.me/e/1ArYnNRU6

11. 05. 2022
NKD 2021/2022 otevírají první vlnu nominací

Katalog Nejlepší knihy dětem 2021/2022 vyjde k 2. listopadu 2022.

Oproti roku 2021, kdy jsme byli limitováni zavřením knihkupectví atp., připravujeme letos opět i tištěnou verzi.

V posledních letech šlo o cyklus autorských čtení, jehož pravidelným říjnovým vyvrcholením bylo vydání nového výročního katalogu – komentovaného soupisu doporučené původní české produkce pro děti a mládež za poslední rok. K orientaci v záplavě nových knižních titulů pro děti posloužil katalog nejen knihovnám, školám, knihkupcům, ale především rodičům a širší veřejnosti.

V letošním roce bude katalog obsahovat 36 titulů. Knihy se mimo jiné během dalšího roku objeví v dětském vysílání České televize ČT:D.

Devizou tohoto „nekomerčního“ katalogu, do nějž mohou nakladatelé své knihy nabízet, nicméně definitivní výběr titulů podléhá odbornému posouzení, stále zůstává fakt, že umístění v katalogu není komerční záležitostí, nelze si ho tedy pro knihu „zakoupit“. Katalog produkuje SČKN a tituly vybírají nezávislí odborníci na literaturu pro děti a mládež (v letošním katalogu to bude Jana Čeňková, Jitka Nešporová a Pavel Kořínek). Tvůrci katalogu ručí za grafickou i obsahovou úroveň knih v něm obsažených a prezentovaný obsah garantuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve spolupráci se SKIPem.

Podmínky přihlášení knih do katalogu Nejlepší knihy dětem 2021/2022

Hlavní podmínkou přihlášení titulu mezi kandidáty na výběr je požadavek, aby kniha vyšla v daném časovém období, tj. od září 2021 do konce srpna 2022, a byla prvním vydáním původní české literatury pro děti a mládež v oblasti fiction či non-fiction Autoři však výjimečně přihlížejí i k mimořádným reedicím starších a pro obor významných děl.

Nakladatele žádáme, aby nominovali jen tituly, u nichž jsou schopni zajistit, že zmíněný titul bude během následujícího roku k dispozici na trhu, tj. aby se nestalo, že v době vydání katalogu by titul byl např. již bez dotisku rozebrán. Vzhledem ke spolupráci s ČT přibývá nyní k podmínkám projektu i požadavek, aby nakladatelé titulů, které byly do konečné podoby katalogu vybrány, následně poskytli organizátorům další dva výtisky, z nichž jeden se použije na propagaci v rámci televizního vysílání a druhý v rámci výstavy knih na veletrhu Svět knihy. Ev. další recenzní výtisky, po nichž může propagací katalogu vzniknout poptávka, budou avizovány, ale jejich dodání už bude na uvážení nakladatele.

Abychom katalog mohli vydat v tištěné verzi, musíme nakladatele požádat o finanční spoluúčast.

Vybíráme tedy od nakladatele titulů, které budou nakonec do katalogu vybrány, příspěvek na pokrytí nákladů ve výši 2500 Kč na každý vybraný titul.

Prosíme nakladatele, kteří mají zájem do katalogu své knihy nabídnout, aby tyto vybrané exempláře původní literatury pro děti a mládež spolu s přiloženou vyplněnou přihláškou (v počtu maximálně celkem 7 titulů na jednoho nakladatele v obou dodáních) doručili ve dvou kopiích na adresu sekretariátu SČKN: Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha 2, 120 00.

Prosíme o dodání knih aktuálně vyžádaných nejpozději do 10. 5. 2022, v druhé vlně do 31. 8. 2022.

Plánované vydání katalogu je 2. 11. 2022.

S přáním hezkéhodne za tvůrce katalogu NKD 2021/2022

Mgr. Marcela Turečková, ředitelka SČKN, tureckova@sckn.cz, www.sckn.cz

01. 05. 2022
Světový den knihy a autorských práv

Letošní Světový den knihy v duchu pomoci Ukrajině: knihkupci a nakladatelé pomáhají válečným uprchlíkům knihami

Světový den knihy a autorských práv, který se slaví 23. dubna již od roku 1995 ve více než sto zemích světa, připomíná veřejnosti v České republice Svaz knihkupců a nakladatelů (SČKN) každoročně.

Rok 2022 přinesl i do knižního světa úplně nové a zásadní téma. Válečný konflikt na Ukrajině přivedl do České republiky mezi množstvím uprchlíků i mnoho dětí. Knihkupci a nakladatelé pomáhají stejně jako mnoho dalších spoluobčanů především finančními dary a nabídkami ubytování. Jako tvůrci knih ale cítí velký potenciál pomoci právě v možnostech svého oboru. Kniha jako nenahraditelný průvodce může pomoci v překonání těžkých situací.

„Soustředili jsme se na způsoby, jak lze ukrajinským dětem nabídnout pomoc prostřednictvím knih.V této chvíli již jsou vytištěné první svazky dětských knih v ukrajinštině, které budou zdarma rozdávány ukrajinským dětským uprchlíkům. To jsou původní ukrajinské knihy, které byly aktuálně v ČR dotisknuty. Současně vzniká mnoho bilingvních materiálů, které by měly být k dispozici ještě do léta,“ uvádí ředitelka SČKN Marcela Turečková.

Nakladatelé odborné literatury pomáhají zejména s výukovými texty směřujícími k výuce češtiny jako brány k bezproblémovému vzdělávání a následně třeba i aktivnímu čtenářství v českém jazyce.

Knižní veletrh Svět knihy počítá s tím, že knihy, které jsou k dispozici zdarma budou distribuovány na ukrajinském stánku na Světě knihy, kam budou mít občané Ukrajiny vstup zdarma.

Vedle toho vzniká na Světě knihy ukrajinský program, o kterém intenzívně komunikuje na ose Praha-Kyjev-Vídeň-Berlín-Varšava, prostě všude tam, kam válka zavála představitele ukrajinského literárního
provozu. V květnu měl být v Kyjevě jejich veletrh Book Arsenal, který se bohužel konat nemůže, ale SK počítáme s tím, že část jeho programu se přesune na Svět knihy.

„Na stránkách Světa knihy začínáme shromažďovat seznam konkrétních pomocných akcí,“ doplňuje ředitel Světu knihy Radovan Auer.

Kompletní znění ztiskové zprávy najdete ZDE.

 

22. 04. 2022
Nominace na Cenu Jiřího Ortena 2022

Próza Předvečer a básnické sbírky Štičí kost a Měňagon

Cena Jiřího Ortena (CJO) 2022, kterou uděluje Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) talentovaným autorům do 30 let věku, zná své nominované. Odborná porota vybírala z 16 přihlášených titulů. Nominace v 35. ročníku získaly tyto knihy: novela Josefa Tichého Předvečer (Minimum Difference), která se odehrává v odlehlém hotelu severně od Tokia a zachycuje hledání sebe sama i druhých v novém prostředí, básnická sbírka Štičí kost (Trigon) v níž její autor Radek Touš objevuje svět bez přemíry informací a komunikačního bujení a sbírka Měňagon (nakladatelství Pavel Mervart) básníka Vojtěcha Vacka, v níž se spolu s ním čtenáři vydají na dobrodružnou výpravu.

Příležitost setkat se s nominovanými literáty a poslechnout si ukázku z jejich tvorby nastane 27. dubna od 19 hodin, kdy se uskuteční jejich společné autorské čtení v pražské kavárně/knihkupectví Božská lahvice. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne 17. května 2022 od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny.

Porota 35. ročníku Ceny Jiřího Ortena pracuje ve složení: literární teoretik, literární kritik a filozof Petr Fischer, literární redaktor Štěpán Kučera a spisovatelka a redaktorka Božena Správcová, český spisovatel, básník, kulturní organizátor a překladatel Ondřej Buddeus a literární historička Alena Šidáková Fialová. Předsedou poroty se stal Petr Fischer.

Kompletní znění TZ najdete v ZDE

19. 04. 2022
Ne válce, ano literatuře!

Představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů jednomyslně schválilo na své schůzi dne 2.3. 2022 usnesení, navržené ředitelem Světa knihy Radovanem Auerem:

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy s okamžitou platností přerušuje veškerou komunikaci s oficiálními strukturami Ruské federace. Ruší účast Ruska na letošním Světě knihy a vypovídá vystavovatelskou smlouvu organizaci Ruský dům. Poprvé po několika desetiletích tak nebude oficiální ruská prezentace součástí Světa knihy.

Činíme tak s vědomím nezměrného bohatství ruské literatury a kultury, i s vědomím potřeby kulturního dialogu. Nicméně tak jako nedáváme na Světě knihy prostor pro prezentaci jiných zločinných či teroristických organizací, nemůžeme hostit ani oficiální prezentaci Ruska, které nyní na území Ukrajiny způsobuje nezměrné utrpení civilních obyvatel a páchá válečné zločiny.

Knižní veletrhy, Svět knihy nevyjímaje, byly a jsou vždy unikátním prostorem, otevřeným pluralitě názorů a dialogu. Uvolněný prostor po oficiální prezentaci nabídneme nezávislé ruské kultuře, takovým organizacím či umělcům, které ctí hodnoty lidskosti, demokracie a svobody.

Také Ukrajině jsme letos připraveni poskytnout expozici pro prezentaci její bohaté literární a kulturní scény a tradice zcela bezplatně.

02. 03. 2022
Čtenářství v digitálním světě

Ústav pro českou literaturu s podporou AV ČR vytvořil na YouTube nový kanál - seriál příspěvků k problematice čtenářství s názvem Čtení v digitálním světě.

 

21. 02. 2022
Připomínáme uzávěrky příjmu přihlášek na veletrhy

Registrace do národní expozice na mezinárodní knižní veletrh v Londýně bude ukončena 10. 2. 2022

V pátek 28. ledna 2022 byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižní veletrh v Londýně.

Mezinárodní knižní veletrh v Londýně se uskuteční od 5. do 7. dubna 2022. Národní stánek České republiky je organizován z pověření Ministerstva kultury ČR Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Termín pro dodání závazných přihlášek je čtvrtek 10. února 2022 do 12:00 hodin.

 

Registrace do národní expozice na mezinárodní knižní veletrh v Bologni zaměřený na literaturu pro děti a mládež bude ukončena 11. 2. 2022

Ve středu 2. února 2022 byla pro české nakladatele zaměřené na literaturu pro děti a mládež otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižní veletrh v Bologni.

Mezinárodní knižní veletrh v Bologni se uskuteční od 21. do 24. března 2022. Národní stánek České republiky je organizován z pověření Ministerstva kultury ČR Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Termín pro dodání závazných přihlášek je pátek 11. února 2022 do 12:00 hodin.

 

V případě zájmu o registraci se obraťte e-mailem na:

Mgr. Bc. Klára Přibylová

Moravská zemská knihovna

E-mail: Klara.Pribylova@mzk.cz

01. 02. 2022
SČKN přeje vše nejlepší do roku 2022

PF 2022

Milé kolegyně, milí kolegové, jménem představenstva SČKN Vám přeji klidné a radostné prožití svátečních dní a dobrý vstup do nového roku.

Mgr. Marcela Turečková, ředitelka

21. 12. 2021
Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydal Zprávu o českém knižním trhu 2020/2021

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydává v prosinci Zprávu o českém knižním trhu za rok 2020/2021. Podle bibliografické databáze Česká národní bibliografie (ČNB) lze odhadnout, že celkově v České republice bylo vydáno 13 500 titulů s vročením 2020.

„V roce 2020 se v důsledku lockdownů a jiných restriktivních opatření výrazně proměnila struktura knižního trhu. Z toho důvodu jsme nebyli schopni zachytit absolutní částku obratu českého knižního trhu. Zdá se však, že trh nakonec v součtu klesl jen málo – ne více než o deset procent. Dobrou zprávou je především skutečnost, že lidé si v těžké době našli cestu ke knihám, přestože byla ztížena. Potvrzuje se, že kniha ve společnosti plní významné a nenahraditelné funkce. Tím ale dobré zprávy končí. Nakladatelé a zejména knihkupci za sebou mají náročné období. Obrat knihkupectví poklesl výrazně, a to o 15–30 procent, a státní kompenzace jejich ztráty ani zdaleka nevyrovnaly. Nakladatelé zase měli po značnou část roku v zavřených knihkupectvích uvězněné zásoby, ke kterým nemohli. Významně se zpozdily finanční toky v oboru a prohloubilo se vnitřní zadlužení. Chybějící obrat sice postupně nahradily e-shopy, avšak struktura prodávaného zboží se změnila. Na to nenávratně doplatily zejména knižní novinky," píše v úvodu Zprávy předseda SČKN Martin Vopěnka.

Kompletní znění výročního materiálu o situaci v roce 2020 na českém knižním trhu najdete ZDE

17. 12. 2021
SČKN s radostí informuje, že kompenzace nakladatelům již byly vyplaceny

Vážené kolegyně, vážení  kolegové,

v těchto dnech jste zřejmě již obdrželi od Dilie vyúčtování kompenzací, které se Svazu podařilo vyjednat. V době lockdownu jsme v první řadě chtěli podpořit studenty, kterým vláda zavřela školy a ztížila jim přístup ke vzdělání. V první fázi jsme proto umožnili zpřístupnění digitálních knihoven zcela bezplatně. To ale samozřejmě významně poškozovalo zejména vydavatele odborné literatury. Proto jsme později, když se zavření škol opakovalo, jednali s vládou, zejména s MPO, MK, MF, o spravedlivé kompenzaci. To se podařilo a náhrady, které nakladatelé obdrželi, považujeme za férové.

Jménem představenstva SČKN Ing. Martin Vopěnka, předseda

DILIA realizovala výplatu náhrady pro knižní nakladatele za období od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2021 v souvislosti s omezením služeb knihoven z důvodu pandemie koronaviru COVID 19 a zpřístupněním Národní digitální knihovny dle usnesení vlády č. 238/2021, nakladatelům, kteří o náhradu v souladu s podmínkami zažádali.

Souhrnné informace o náhradách naleznete zde.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na na Evu Petrovou, petrova@dilia.cz, 266 199 831, nebo Petru Noskovou, noskova@dilia.cz, 266 199 843.

 

06. 12. 2021
1 2 3 4 5 6 7
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace