Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva

Inovatívne prístupy v riadení zdravotníckych zariadení sú v súčasnej dynamickej a turbulentnej dobe nevyhnutnosťou. Technologický vývoj, demografické trendy, zmeny vo svete trhu práce, zmeny spôsobu života ľudí a ich nárokov na kvalitu zdravotnej starostlivosti nútia zdravotníckych manažérov implementovať rôzne manažérske nástroje, ktoré tieto externé a interné faktory dokážu nielen predvídať, ale aj proaktívne na ne reagovať. Do popredia rôznorodých diskusií sa v súčasnosti čoraz viac dostáva udržateľnosť a udržateľný rozvoj ako pojem, ktorý v kontexte zmien globálneho prostredia nesúvisí len s jeho environmentálnym prostredím, ale čoraz viac sa vyskytuje vo víziách a dlhodobých cieľoch mnohých organizácií ziskového i neziskového sektora. Základom dosiahnutia udržateľného rozvoja týchto organizácií je manažment a jeho schopnosť prostredníctvom efektívnych manažérskych nástrojov proaktívne reagovať na hrozby i príležitosti vonkajšieho a vnútorného prostredia. Zdravotníctvo je sektorom, ktorý je veľmi citlivo vnímaný spoločenským prostredím, pretože otázka zdravia jednotlivca i zdravia verejného je v popredí akýchkoľvek aktivít. V súčasnosti, v období pandémie Covid 19, sme svedkami situácie, kedy ochrana zdravia ľudí je na prvom mieste a zároveň všetci vnímame, že len životaschopné zdravotnícke zariadenia, riadené kvalitným manažérskym tímom, dokážu byť oporou riešenia mimoriadnej krízovej situácie. Z uvedených dôvodov vznikla na Katedre manažmentu a ekonomiky zdravotníctva FVZ SZU v Bratislave projektová iniciatíva riešiť problematiku inovatívnych prístupov v riadení zdravotníckych organizácií. Projekt má plánovanú dobu riešenia na roky 2018 – 2020. Do jeho riešenia je zapojený kolektív vedecko-pedagogických pracovníkov z Katedry manažmentu a ekonomiky zdravotníctva FVZ SZU v Bratislave, z ďalších katedier a ústavov FVZ SZU a externých spolupracovníkov katedry. Hlavným cieľom projektu je identifikovať inovatívne prístupy v manažmente organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na Slovensku z hľadiska metód a techník uplatňovaných pri realizácii jednotlivých funkcii manažmentu, frekvencie a predpokladov ich uplatňovania, ako aj ich vplyvu na úspešnosť týchto organizácií.
ISBN:978-80-7556-064-3
EAN:9788075560643
Doporučená cena:190 Kč
Počet stran 139 stran
Vazba 1
Pořadí vydání 1.
Jazyk anglický, slovenský
Autor: Nadežda Jankelová
Nakladatelství Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.
Tématická skupina 8 - Zdravotnictví
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace