Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Celebrating the everydayArchitectural sculpture with attributes of work, transport, commerce and finance

Předkládaná publikace vznikla jako výsledek dlouhodobého výzkumu architektonické plastiky s tematikou práce, které nebylo v rámci České republiky dosud komplexně zpracováno. Jedná se o anglickou mutaci publikace Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy a peněžnictví. Publikace je pro přehlednost členěna na Základní období a události formující architektonickou plastiku s tematikou práce a formou hesel uspořádaný Výběrový soupis architektonické plastiky s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Každé heslo se skládá ze základní charakteristiky objektu a soupisu sochařských děl se stručným popisem a fotografií. Na soupis navazuje výběrový rejstřík sochařů, který má formu hesel s biografickými daty a hlavními realizacemi. V rámci výzkumného projektu bylo vyhodnoceno značné množství architektonické plastiky s tematikou práce. Jak se ukázalo, ve 20. století se především v období dvacátých a třicátých let a následně let padesátých tematika práce promítla do ikonografického programu sochařské výzdoby řady objektů, a podtrhla tak jejich význam. Staly se nedílnou součástí obrazu měst a obcí, odrazem jejich života a v neposlední řadě profesní hrdosti. V dnešní době jsou naopak kromě své umělecké hodnoty cenným dokladem o práci lidí, jejich schopnostech a dovednostech, jež jsou již často nevratnou minulostí. Pokud si uvědomíme a doceníme jejich krásu i ošklivost, noblesu i bizarnost, nebude moci docházet k necitlivému a dehonestujícímu osazování firemních nápisů nebo v horším případě odstraňování samotných artefaktů. Výběrový soupis dokládá ikonografickou pestrost a v některých případech mimořádnou výtvarnou hodnotu, která jistě zasluhuje pozornost odborné i laické veřejnost.
ISBN:978-80-88240-22-8
EAN:9788088240228
Doporučená cena:720 Kč
Počet stran 381 stran
Rozměr 215 x 280 mm
Pořadí vydání první
Jazyk anglický
Nakladatelství Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Tématická skupina 9 - Umění
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace