Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Kritikův rok 2018 & Kritikův rok 2019

Předkládaná publikace představuje přímé pokračování analogicky koncipovaného svazku Kritikův rok (2016) & Kritikův rok (2017), rovněž vydaného ve vltavotýnském nakladatelství Nová Forma. Jednotlivé literární recenze a kritické eseje či stati sepsané v letech 2018 a 2019 jsou v tomto sebrání uveřejňovány v chronologickém pořadí podle doby svého zpřístupnění. Stejně jako v minulém souboru rovněž zde oddíly A a C zahrnují autorovy kritické reflexe soudobé tuzemské i překladové knižně vydané beletrie, jež byly z valné části napsány a poté publikovány v pražských literárních časopisech (zčásti i v západočeském Plži). V oddílech B figurují (rovněž v chronologickém pořadí) vědecké eseje neboli knižní komentáře k několika současným básnickým, prozaickým a publicistickým titulům, začleněny však do nich byly rovněž dva příspěvky spíše literárněhistorického než ryze literárněkritického zaměření: recenzní rozjímání o české literární kritice ve třicátých letech 20. století a dále pojednání o prozaické tvorbě Jiřího Mahena. V Kritických rocích naopak nefigurují polemické glosy a minidovětky zvláště k novějším beletristickým titulům západočeské provenience ani případné ukázky z cyklu publicistických příspěvků vesměs psaných pro server Literární Západ, tj. z textů, jež zčásti již vyšly roku 2019 knižně opět v Týnu nad Vltavou v dvojsouboru Literární diář (2017) & Literární diář (2018). Podobně jako u předchozí publikace tohoto ražení též zde se dá konstatovat, že na recenze mnoha zajímavých novinek obzvláště české prózy v dané publikaci nenarazíte: s někdy protichůdným nebo naopak se spřízněným hodnocením a z odlišného pohledu je pro rozličná periodika vesměs napsali jiní kritičtí posuzovatelé. Analyzované tuzemské tituly zato nepochybně za literární reflexi stály, jakož i sporadičtěji zastoupené tituly překladové, byť v jejich případě jde o poněkud nahodilý výběr. Naštěstí ještě nikoli z autorovy literární pozůstalosti, nýbrž z jeho archivu zařazujeme do tohoto svazku rovněž dva neuveřejněné rusistické texty z přelomu osmdesátých a devadesátých let: knižní komentář k nevydanému výboru z posmrtně vydaných próz ruského spisovatele Vladimira Těndrjakova (zprvu určeno pro Lidové nakladatelství, 1990; dokončeno 8.12. 1989) a referát o proměnách české interpretace myšlení Fjodora M. Dostojevského, přednesený 22. 3. 1990 v rámci Smetanovských dnů v Plzni a otištěný až v tomto souboru a bez původního poznámkového aparátu. Zejména obě rukopisné literárněhistorické stati byly pro nynější post-uveřejnění ve větší míře stylisticky zrevidovány. Všechny ostatní literárněkritické a recenzní příspěvky prošly pro účely tohoto souborného knižního vydání jen marginální autorskou redakční úpravou.
ISBN:978-80-7612-162-1
EAN:9788076121621
Doporučená cena:187 Kč
Pořadí vydání 1.
Počet stran 197 stran
Jazyk český
Autor: Vladimír Novotný
Nakladatelství Nová Forma, s.r.o.
Tématická skupina 13 - Krásná literatura
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace