Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Morfologie ruštiny v přehledech a cvičeníchZájmena

Skriptum je určeno studentům ruštiny Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Má jim pomoci zvládnout zájmena jako slovní druh současné spisovné ruštiny jak po stránce sémantické klasifikace a gramatických kategorií, tak po stránce paradigmatické a slovotvorné. Struktura učebnice odpovídá tradičnímu řazení látky v ruských gramatických příručkách. Teoretický výklad k příslušné kapitole je doplněn sadou praktických cvičení k upevnění a prohloubení praktických jazykových znalostí. Cvičení vycházejí z porovnání ruštiny s češtinou jako jazykem mateřským, soustřeďují se na jevy, v nichž se oba jazyky liší, tj. na problémy vyplývající z vnější i vnitřní interference. Při sestavování materiálů k praktickému procvičení a upevnění učiva je brán zřetel ke komunikativní hodnotě cvičení, pomůcka rozšiřuje a obohacuje znalost slovní zásoby ruského jazyka. Řešení obtížnějších cvičení lze ověřit v klíči. Pomůcka obsahuje i krátký rusko-český přehled gramatických termínů. Se skriptem lze pracovat na hodinách přímé výuky i v rámci samostatné přípravy.
ISBN:978-80-210-5738-8
EAN:9788021057388
Doporučená cena:143 Kč
Počet stran 100 stran
Rozměr 210x297 mm
Pořadí vydání 1.
Datum vydání 21. 3. 2012
Jazyk český, ruský
Vazba měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Autor: Renée Grenarová
Nakladatelství Masarykova univerzita
Tématická skupina 999 - nezařazeno
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace