Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíkůMožnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu

Kniha se věnuje tématu vylučující klauzule definice uprchlíka dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků ve vztahu k terorismu. Autorka se velmi podrobně věnuje nejprve obecným otázkám výkladu Úmluvy o právním postavení uprchlíků, dále pak účelu a výkladu vylučující klauzule definice uprchlíka a následně přechází do konkrétní roviny vyloučení osoby z důvodu podezření z terorismu. Specificky se přitom zaměřuje na podmínky a limity výkladu a aplikace čl. 1Fb) Úmluvy vůči osobám podezřelým z terorismu. Kromě bohatého přehledu judikatury zahraničních soudů vážící se k těmto otázkám kniha přináší rovněž komplexní přehled uchopení terorismu v rámci mezinárodního práva a jeho jednotlivých pramenů. Cílem knihy je posoudit otázku, zda v praxi dochází k extenzivnímu výkladu a aplikaci vylučující klauzule definice uprchlíka vůči osobám podezřelým z terorismu. Autorka dospívá k závěru, že v rozhodovací praxi soudů sledovaných smluvních států Úmluvy o právním postavení uprchlíků k tomuto trendu nedochází. Vyloučení širšího okruhu osob, než odpovídá vylučující klauzuli definice uprchlíka, se nicméně v praxi části států děje na základě vnitrostátní právní úpravy přijaté nad rámec Úmluvy a v rozporu s ní. Téma výkladu a aplikace vylučující klauzule definice uprchlíka ve vztahu k osobám podezřelým z terorismu dosud v rámci české odborné literatury není prakticky vůbec zpracováno, ve své úplnosti pak není pokryto ani zahraničním výzkumem. Nejedná se přitom zdaleka pouze o akademickou otázku. Téma vyloučení z definice uprchlíka má významné praktické implikace pro řízení o mezinárodní ochraně, neboť Ministerstvo vnitra je povinno ex officio zkoumat možnost aplikace vylučující klauzule při rozhodování o každé žádosti o mezinárodní ochranu, u níž pro to v rámci okolností daného případu vyvstanou důvody.
ISBN:978-80-7598-334-3
EAN:9788075983343
Doporučená cena:385 Kč
Počet stran 416 stran
Pořadí vydání 1
Jazyk český
Autor: Linda Janků
Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.
Tématická skupina 2 - Společenské vědy; osvěta
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace