Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Aktuality

Podpořte s námi společný projekt Dámeknihu.cz

SČKN se spojil s téměř všemi subjekty na knižním trhu a vytvořil projekt personalizované dárkové poukázky na knihy v libovolné hodnotě, kterou lze uplatnit téměř ve všech knihkupectvích v republice.

Vytvořit si svou vlastni grafiku nebo vybrat z nabízených šablon lze na Dameknihu.cz

Videospot podporující projet najdete zde:  Video k Dámeknihu.cz

03. 12. 2021
Cena Jiřího Ortena 2022 přijímá tipy

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) již přijímá přihlášky knih, které budou kandidovat na Cenu Jiřího Ortena 2022. Podmínkou, aby kniha mohla být nominována v 35. ročníku soutěže, je knižní vydání díla během roku 2021.

Termín uzávěrky přihlášek je 31. ledna 2022.

Cena bude podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií pro vítěze ve výši 50 000 Kč. Po 10 000 Kč budou odměněni i další dva nominovaní. Ukázky z vítězných knih budou přeloženy do AJ, Nj a FJ a v následujícím roce bude laureát vyslán na tvůrčí pobyt do zahraničí.

Cena Jiřího Ortena 2022 je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hl. města Prahy a partnerem je také České literární centrum. Kandidáty mohou do soutěže nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením.

Přihlášená díla je třeba v šesti výtiscích spolu s vyplněnou přihláškou (ke stažení na www.cenajirihoortena,cz zaslat poštou či osobně doručit na adresu:

Sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Fügnerovo náměstí 1808/3 Praha 2, 120 00.

01. 12. 2021
Vychází výroční katalog Nejlepší knihy dětem 2020/2021 PODZIM

Podzimní edice katalogu Nejlepší knihy dětem poradí s výběrem čtení nejen pod stromeček

V posledních listopadových dnech vychází v online podobě podzimní edice oblíbeného katalogu Nejlepší knihy dětem, který již od roku 2013 představuje praktický a užitečný přehled pro rodiče, školy, knihkupce i knihovníky. I literaturu a knižní trh postihla pandemie, byť se na první pohled její dopady nezdají být tak fatální jako v jiných uměleckých odvětvích, která jsou závislá na živém zážitku a přítomném publiku. Ve druhé polovině roku se tak objevilo solidní množství knižních novinek, které usilují o čtenářskou přízeň. Převážně z letošní letní a podzimní knižní produkce sestavili autoři katalogu Bohumila Adamová, Pavel Mandys a Jitka Nešporová kurátorský výběr pro tento katalog, ale objevují se v něm i některé tituly z roku 2020, které se z různých důvodů nevešly do katalogů předchozích. Katalog přináší výběr knih pro děti od 3 do 15 let, některé získaly prestižní ocenění Zlatá stuha a Magnesia Litera.

Nejnovější vydání katalogu tj. Nejlepší knihy dětem 2020/2021 PODZIM spolu s jeho předchozími ročníky zájemci najdou na internetové adrese www.nejlepsiknihydetem.cz od 22. listopadu 2021.

Spoluvydavateli katalogu jsou Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Autory nejnovějšího výběru jsou spisovatelka, redaktorka, korektorka a recenzentka dětské literatury Bohumila Adamová (píšící pod pseudonymem Anna Bolavá), novinář, literární a filmový kritik a spoluzakladatel knižních cen Magnesia Litera Pavel Mandys a překladatelka, literární redaktorka a publicistka Jitka Nešporová.

„Při výběru z bohaté nakladatelské produkce jsme samozřejmě primárně uplatňovali estetická kritéria, zároveň jsme se však snažili, aby kolekce byla pestrá, aby v ní byly knihy pro všechny věkové kategorie, poezie, próza i knihy naučné, aby nechyběly obrázkové knihy ani komiksy, jejichž produkce je v posledních letech čím dál početnější a kvalitnější. Nejkomplikovanější byla v letošním ročníku kategorie knih pro mládež: tedy tradiční dobrodružné knihy, žánry jako sci-fi, fantasy či třeba horor, a k tomu příběhy dospívajících, nejlépe ze současnosti,“ řekl za autory katalogu Pavel Mandys.

Aktuální vydání katalogu připomíná mimo jiné knihy autorů či výtvarníků nominovaných na výroční ceny Zlatá stuha či díla soutěžící v příslušné kategorii cen Magnesia Litera. Mezi 32 vybranými tituly jsou zahrnuty například tituly Táta a princezna Rozárka od Jana Jirků (Albatros), Psí dny od Jany Jašové (Meander) nebo S Komenským do komiksu Kláry Smolíkové (Portál) oceněné Zlatou stuhou 2021 v kategoriích Beletrie pro děti, Beletrie pro mládež a Literatura fakta pro děti a mládež. Katalog rovněž upozorňuje na knihy, které získaly ocenění ve výtvarné části Zlaté stuhy. V aktuálním vydání se jedná např. o knihy Já, Finis s ilustracemi Jakuba Cenkla, Rufus zálesák (Baobab) anebo Město pro každého (Labyrint & Raketa). Cenu Magnesia Litera 2021 v kategorii Litera pro děti a mládež získal Bogdan Trojak za knihu Safíroví ledňáčci a Glutaman (Baobab), která však byla uvedena již v katalogu Nejlepší knihy dětem 2019/2020.

Další doporučené knihy, katalog ke stažení i informace o předchozích ročnících projektu Nejlepší knihy dětem najdete na webových stránkách www.nejlepsiknihydetem.cz.

Projekt je financován s laskavým přispěním Nadace M. Šaška.

22. 11. 2021
SČKN v Havlíčkově Brodě představí ortenovské básníky

19. října 2021 od 11:00 se v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě na schodech nové Krajské knihovny Vysočiny uskuteční autorské čtení laureátů Ceny Jiřího Ortena.

Svou tvrobu představí Jan Těsnohlídek (CJO 2010), Alžběta Stančáková (CJO 2015) a Šimon Leitgeb (CJO 2021).

08. 10. 2021
SČKN na Světě knihy představuje Dámeknihu.cz i ortenovské básníky

Od 23. do 26. září 2021 Vám na letošním veletrhu Svět knihy chce SČKN především blíže představit projekt dárkové knižní poukázky s názvem DAMEKNIHU.CZ.

Na stánku S108 se návštěvníci budou moci vyfotit v kouzelném prostředí knižního světa J. Augusty a případně si s touto fotografií rovnou vytvořit personalizovanou elektronickou poukázku na knihy v libovolné hodnotě jako dárek pro své blízké.

Jedním z prvních, kdo si na knižním lehátku zarelaxuje, bude  ambasador projektu Igor Orozovič. Jím vytvořený autorský dárkový poukaz bude možno zakoupit i v papírové formě...

Ve čtvrtek 23. září  od 17.00 hodin zveme do Velkého sálu (střední hala), kde se uskuteční AUTORSKĚ ČTENÍ laureátů Ceny Jiřího Ortena. Se svými texty vás seznámí Šimon Leitgeb (CJO 2021), Alžběta Stančáková (CJO 2015) Ondřej Macl (CJO 2018)  a Jan Těsnohlídek ml. (CJO 2010).

15. 09. 2021
Přihlaste se u Dilie pro svou část kompenzace za zpřístupnění digitální knihovny pro studenty

Vážení kolegové,

výsledkem dlouhých a náročných politických jednání mezi naším Svazem a politickou reprezentací byla dohoda o kompenzaci nakladatelům ve výši 80 milionů Kč za zpřístupnění digitální knihovny studentům a badatelům v době uzávěry knihoven a škol. Věřím, že tento výsledek oceníte. Pokoušeli jsme se i o další kompenzace a podpory, ale stejně jako většina oborů jsme nebyli úspěšní. Doporučuji vám, abyste se o svou náhradu ve stanovené lhůtě přihlásili.

Zde cituji z dopisu, který rozesílá nakladatelům DILIA:

Tato náhrada je hrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím Národní knihovny České republiky.

V souladu s rozhodnutím svého zřizovatele se Národní knihovna České republiky dohodla s DILIA a  Svazem českých knihkupců a nakladatelů na způsobu, jakým náhradu rozdělit k jednotlivým nakladatelům – adresátům náhrady. Způsob výpočtu, rozdělení a vyúčtování náhrady byl zakotven v trojstranné smlouvě uzavřené dne 26. 7. 2021 mezi výše uvedenými subjekty (úplné znění smlouvy viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17294983).

Více informací, hlavně přesný postup podání žádosti najdete v článku na webu DILIA, link  přinášíme ZDE.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Evu Petrovou, petrova@dilia.cz, 266 199 831, nebo Petru Noskovou, noskova@dilia.cz, 266 199 843 eventuelně na ředitelku SČKN Marcelu Turečkovou, tureckova@sckn.cz, 604 200 597.

S pozdravem

Ing. Martin Vopěnka, předseda

25. 08. 2021
Studie renomované agentury poukázala na devastující vliv nelegálního šíření digitálních rozmnoženin knih na knižní trh

Současná legislativa neposkytuje držitelům autorských práv dostatečnou ochranu. Nelegální šíření prostřednictvím „legálně“ působících serverů jako ulozto.cz, stejně jako celkově nízké povědomí o hodnotě duševního vlastnictví, připravuje tvůrce knih téměř o dvě miliardy korun ročně.

V době hlubokého deficitu státního rozpočtu by mělo stát zajímat, že jeho tolerance šedé ekonomiky v oblasti autorských děl připravuje stát ročně o nemalé částky. Dle Studie vlivu nelegálního šíření knih na knižní trh a ekonomiku nakladatelů v České republice (Zpracovaná společností BDO pro SČKN v roce 2020) ZDE se může jen v případě knih jednat až o půl miliardy.

Nejde jen o přímé ztráty. Prostředky, které chybí nakladatelům a autorům, mohly být vynaloženy k vývoji a inovaci učebních a odborných textů, stejně jako k rozvoji tvůrčího potenciálu jednotlivců, žáků i studentů.

Nelegální kopírování knih sice zdánlivě řeší dostupnost díla, v důsledku však vede ke vzniku méně děl, a tedy k méně pestré nabídce. Přístup k současným poznatkům a moderním trendům se tak zpožďuje, což se nutně odrazí v naší konkurenceschopnosti v budoucnu.

Řešením by byla adekvátní implementace evropské Směrnice o jednotném digitálním trhu do českého k autorského práva. Připravená novela autorského zákona však již nestihne projít legislativním procesem do konce volebního období. Zlepšení současného neutěšeného stavu je tak stále v nedohlednu.

Apelujeme proto na všechny politické strany, aby se k novele autorského zákona vrátily ihned po volbách a poslaly do Parlamentu návrh obdobný tomu, který nyní připravilo Ministerstvo kultury ve shodě s představiteli držitelů autorských práv, ale i ve shodě s dalšími resorty, zejména s MŠMT.

Veřejnost pak spolu s autory prosíme, aby nás podpořila a nakupovala elektronické knihy legálně a s plným komfortem, ve vysoké kvalitě a s garancí v kvaliních online obchodech. Výběr z nejvýznamějších e-shopů nabízíme ZDE V dalším linku najdete přehled dostupných licencí pro knihovny a instituce ZDE.

Jménem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů  Ing. Martin Vopěnka, předseda SČKN

Kontakty:
Roman Sviták, člen SČKN, který řeší nelegální šíření (svitak@grada.cz)

Marcela Turečková, ředitelka SČKN (tureckova@sckn.cz, 604 200 597

25. 06. 2021
SČKN otevírá stránky Dámeknihu.cz

A což takhle dát si knihu? Vyzkoušejte si www.dameknihu.cz

Svaz českých knihkupců a nakladatelů přichází s novinkou. V úterý 1. června 2021 se otevírají webové stránky dameknihu.cz, jež pomohou všem, kdo hledají ten nejlepší knižní dárek. Dárek, který bude osobní a přesně na míru. Dárek, kterým potěšíte a při jehož výběru se nespletete. Darujete totiž knížky, které si obdarovaný sám vybere.

Projektem dárkové knižní poukázky Dámeknihu.cz SČKN připomíná, že čtení je atraktivní způsob trávení volného času a knihy jsou dárkem, který vždycky potěší. Pestrý výběr hotových poukázek na knihy s volitelnou hodnotou je na www.dameknihu.cz rozšířen
o možnost kreativní tvorby poukázky s vlastním textem i obrázkem.

O vizuální stránku Dámeknihu.cz se postaral výtvarník Jan Augusta, který navrhl hotové poukázky
i spoustu nápaditých grafických motivů, jež lze využít při tvorbě vlastního originálu.

Dárkovou knižní poukázku je možné zakoupit a věnovat v elektronické verzi nebo ji lze v papírovém provedení a třeba i v dárkovém balení nechat obdarovanému doručit až domů.

Ambasadorem projektu Dámeknihu.cz se stal člen Činohry Národního divadla, herec a muzikant Igor Orozovič, který má ke knihám velmi blízko. „Nic vám nedá víc než dobrá knížka. Takže neexistuje lepší dárek. Ale vybrat ji, to bývá peklo. Některé knihy dostanete třikrát a ty, po kterých toužíte, si stejně pak jdete koupit sami. Nápad univerzálních poukázek mi přijde revoluční! Usnadní práci dárci a obdarovaný si užije dobrodružství při vybírání.  A dá se to i nakombinovat. Koupíte konkrétní knihu a jako záložku poukázku na další,“ říká ambasador projektu Dámeknihu.cz, herec a muzikant Igor Orozovič.

Poukázku je možné uplatnit v partnerských knihkupectvích po celé České republice 12 měsíců od zakoupení. Po dlouhé době jsou knihkupectví konečně opět přístupná veřejnosti. Dárková poukázka tak může být dobrým důvodem, proč některé z nich navštívit.

Poukázky mohou sloužit také jako benefit ve firmách, školách či neziskových organizacích a úřadech. Dámeknihu.cz je projekt podpory knižní kultury pro 21. století.

01. 06. 2021
Nejlepší knihy dětem 2020/2021 JARO

Jarní edice katalogu Nejlepší knihy dětem představuje kvalitní a zajímavé čtení pro nejmladší čtenáře

Katalog Nejlepší knihy dětem přináší od roku 2013 praktický a užitečný přehled pro rodiče, školy, knihkupce i knihovníky. Pomáhá s výběrem vhodného čtení, které zaujme děti od 2 do 15 let. Dosud byl vydáván jednou ročně, nicméně vzhledem k mimořádné situaci na knižním trhu letos vyjde hned dvakrát. K 1. červnu, tedy Mezinárodnímu dni dětí, bude v online podobě dostupná jarní edice upozorňující na původní knižní tvorbu ze závěru roku 2020 a počátku roku 2021 a v plánu je též podzimní vydání tohoto výběru. Za období podzim 2020 / jaro 2021 tak katalog představí 32 titulů, z nichž mnohé jsou nominovány na prestižní ocenění Zlatá stuha a Magnesia Litera.

Aktuální online katalog spolu s jeho předchozími ročníky zájemci najdou na internetové adrese www.nejlepsiknihydetem.cz. Autory nejnovějšího výběru jsou kritik, redaktor a překladatel pohádek Petr Matoušek a literární kritička a historička Milena Šubrtová, která problematiku tvorby pro děti a mládež přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Spoluvydavateli katalogu jsou Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

„K nadcházejícímu Mezinárodnímu dni dětí oslavencům popřejme daleko víc než obutí v náležitém čísle a náruč inspirativní četby. Dopřejme jim objetí a ubezpečení, že už nejsou rukojmím, které si užilo vzdělávací a sociální uzávěru déle než jejich vrstevníci kdekoli v Evropě, a zejména takové přímluvce, kteří zákulisní lobbování za výjimky nahradí nesobeckou, transparentní, systémovou nápravou škod. Z pozice tvůrců, učitelů i vydavatelů děti rádi častěji upozorníme na to nejlepší, co pro ně i pro blaho celku v literatuře vzniká, nicméně jakožto rodiče se ptejme, co po nás nejmladší z téhle krize nechtěně zdědí. Distance? Ty v nich spolehlivě vzbudí pouze další odstup, rozbroje, vzdor a nakonec i odpor jedněch vůči druhým – a my je přece chceme příštích vln otřesů ušetřit,“ shrnuje za autory katalogu Petr Matoušek.

Aktuální vydání katalogu připomíná mimo jiné knihy autorů či výtvarníků nominovaných na výroční ceny Zlatá stuha či díla soutěžící v příslušné kategorii cen Magnesia Litera. Mezi 32 vybranými tituly jsou zahrnuty mj. knihy Petra Nikla Hudebníček (Meander) či Aport, Fousku! od Ester Staré (65. pole) nominované v literární části soutěže Zlatá stuha v kategorii Beletrie pro děti, za výtvarnou část této soutěže pak tituly Rukulíbám (Meander) s ilustracemi Nikoly Hoření nebo Nad večerní černí s obrázky Nikoly Logosové a další zajímavé počiny. Na Literu za knihu pro děti a mládež jsou letos nominováni Tereza Horváthová za knihu Sydney: My dva z B. (Baobab), Radek Malý za titul Rozára a Černý Petr (Běžíliška) a Bogdan Trojak za knihu Safíroví ledňáčci a Glutaman (Baobab), která však byla uvedena již v katalogu Nejlepší knihy dětem 2019/2020.

Další doporučené knihy, katalog ke stažení i informace o předchozích ročnících projektu Nejlepší knihy dětem najdete na webových stránkách www.nejlepsiknihydetem.cz. Projekt je financován s laskavým přispěním Nadace M. Šaška.

28. 05. 2021
SČKN zve své členy na volební členskou schůzi

Vážení kolegové,

dovoluji si vás osobně pozvat na členskou schůzi našeho Svazu. A slovo „našeho“ zde nepoužívám náhodně. Svaz je takový, jaký si jej „my“ uděláme. Každý jste jeho součástí a argument, který někdy slýchám od kolegů nečlenů, totiž „co pro nás uděláte“ je lichý. Otázka zní, co pro sebe dokážeme udělat společně. Poslední období nebylo lehké, a já děkuji kolegům z představenstva i našim zaměstnancům, kteří to s námi táhli. Dejte, prosím, svou podporu najevo alespoň účastí. Všichni potřebujeme motivaci do další činnosti. A kromě toho: tato členská schůze je volební. Bude se rozhodovat o směřování Svazu na další tři roky. Buďte u toho.

Těším se na setkání.

Martin Vopěnka - předseda

26. 05. 2021
1 2 3 4 5 6 7
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace