Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Aktuality

Zpráva o českém knižním trhu 2022/2023

SČKN vydal svou pravidelnou výroční zprávu o stavu českého knižního trhu. Kompletní znění ke stažení ZDE.

06. 12. 2023
Cena Jiřího Ortena 2024 přijímá tipy

Svaz českých knihkupců a nakladatelů otevírá přihlášky do 37. ročníku Ceny Jiřího Ortena.

Do 31. ledna 2024 je možné přihlásit knihy mladých talentovaných autorů.

Tiskovou zprávu najdete ZDE

01. 12. 2023
Katalog Nejlepší knihy dětem 2022/23 právě vyšel

Katalog Nejlepší knihy dětem slaví 10. výročí a představuje 36 nových titulů

Výběr z toho nejlepšího – tedy z rozmanitých, kvalitních a často i cenami ověnčených původních českých knih pro děti a mládež – přináší katalog Nejlepší knihy dětem, který vychází 2. listopadu v online i tištěné podobě. Přináší tipy na knihy, které vyšly v období 2022/2023. Katalog je již 10 let neocenitelným pomocníkem pro rodiče, pedagogy, žáky, školy i knihovny. Pomáhá jim zorientovat se v bohaté nabídce dětských knih. Za každoročním pečlivým výběrem titulů stojí tým odborníků na dětskou literaturu, jejichž doporučení jsou tak zárukou kvality. Novinkou jsou letos ohlasy uživatelů z praxe a u tištěné verze katalogu QR kódy přidané ke každému z 36 představených titulů. Kódy čtenáře nasměrují na webové stránky s ukázkou z knihy a pomohou tak k vytvoření bližší představy o její konkrétní podobě.

Autory nejnovějšího výběru jsou PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. z FSV UK, jejíž specializací je vedle kulturní publicistiky především historie a kritika literatury a ilustrace pro děti a mládež, Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D., který působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a zaměřuje se na populární kulturu a dějiny a teorii komiksu, a překladatelka, literární redaktorka a publicistka Mgr. Jitka Nešporová, Ph.D.

Spoluvydavateli katalogu jsou Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Aktuální katalog Nejlepší knihy dětem je spolu s dřívějšími vydáními k nalezení na internetové adrese www.nejlepsiknihydetem.cz. Tištěná verze je k dispozici ve vybraných školách, knihkupectvích a knihovnách.

Některé z knih byly oceněné v prestižních soutěžích Zlatá stuha či Magnesia Litera.

Projekt je financován s laskavým přispěním Nadace M. Šaška.

Knihkupci si mohou katalogy vyžádat buď přímo na sekreariátu SČKN, nebo u distribuce Albatrosu, který je pro SČKN laskavě rozváží.

 

02. 11. 2023
Co přináší novela zákoníku práce

Celý obsah této stránky je přístupný jen pro registrované členy

Registrace

02. 10. 2023
SČKN i autoři z Ceny Jiřího Ortena v Plzni a v Havlíčkově Brodě

Srdečně zveme na:

Svět knihy Plzeň 2023 - 22. 9. 2023

13:00 ATELIÉR - DEPO2015  Co vlastně dělá profesní organizace: SČKN - prezentace 

Prezentace aktivit Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

19:00 LITERÁRNÍ STAN - DEPO2015 Na drink s Ortenem 

Mix, remix, aluze, protnutí – kam všude se Orten vejde? Laureáti CJO Filip Klega a Ondřej Buddeus s kapelou Vítrholc připravili Ortenovi i literárnímu festivalu Svět knihy Plzeň 2023 večerní dávku: texty, přednes, výstup, diskotéka? Čekejte všechno, nečekejte nic. Tematický večer poezie a příbuzných zón i pro nezasvěcené, v jehož průběhu se dovíte, kam se pořad vyvine.
Účastníci: Ondřej Buddeus, Jiří Orten, Filip Klega, Vítrholc

 

Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 2023 - 6. 10. 2023

11:45 Velký sál Krajské knihovny Vysočiny

Co vlastně dělá profesní organizace – prezentace Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

12:30 Salonek 2

Ženy Ceny Jiřího Ortena. Autorská čtení laureátky CJO Alžběta Stančáková a nominantky CJO 2023 Anny Sedlmajerové.

13. 09. 2023
Zveme naše členy na výroční členskou schůzi SČKN

Program řádné členské schůze Svazu českých knihkupců a nakladatelů 

21. 6. 2023 od 9:00 hodin v Zrcadlové kapli, v prostorách Národní knihovny ČR, Klementinum 190, Praha 1.

(Dle Stanov SČKN platí, že při menší než nadpoloviční účasti je schůze usnášeníschopná půl hodiny po začátku plánovaného programu.)

1. Zahájení ČS

2. Volby orgánů ČS: mandátová komise, návrhová komise, ověřovatelé zápisu

3. Schválení programu schůze, přivítání hostů (ministr kultury, Národní knihovna, UZS, Asociace spisovatelů, Obec překladatelů, AMANAK, Cech malých nakladatelů)

4. Činnost SČKN v období 2022–2023 v rámci oboru:

     Zpráva o činnosti SČKN za období: červen 2022–červen 2023

     Projev ministra kultury

     Diskuse

5. Činnost SČKN v období 2022–2023 podrobně:

Zpráva o hospodaření SČKN za období: leden 2022–prosinec 2022

Zpráva Kontrolní komise za období: leden 2022–prosinec 2022

Zpráva o projektu Dámeknihu.cz

Zprávy odborných komisí:

     Zpráva o činnosti Světa knihy s.r.o.

     Zpráva Knihkupecké komise

     Zpráva Komise pro dětskou knihu

     Zpráva Komise pro krásnou literaturu

     Zpráva Komise malých nakladatelů

6. Diskuse k jednotlivým zprávám a jejich schválení

7. Plán rozpočtu SČKN na období: leden 2023–prosinec 2023

8. Diskuse a hlasování o rozpočtu

9. Udržitelné podnikání v oblasti obchodních vztahů mezi nakladateli a distributory knih - diskuse

10. Návrh Usnesení ČS, jeho schválení a ukončení ČS

14. 06. 2023
SČKN přijímá knižní tipy pro katalog NKD 2022/2023

Katalog Nejlepší knihy dětem 2022/23 vyjde k 3. listopadu 2023. Letos opět připravujeme elektronickou i tištěnou verzi.

Nový výroční katalog – komentovaný soupis doporučené původní české produkce pro děti a mládež za poslední rok slouží k orientaci v záplavě nových knižních titulů pro děti nejen knihovnám, školám, knihkupcům, ale především rodičům a širší veřejnosti.

V letošním roce bude katalog obsahovat 36 titulů. Vybrané tituly se mimo jiné během dalšího roku objeví v dětském vysílání České televize ČT:D.

Devizou tohoto „nekomerčního“ katalogu, do nějž mohou nakladatelé své knihy nabízet, nicméně definitivní výběr titulů podléhá odbornému posouzení, stále zůstává fakt, že umístění v katalogu není komerční záležitostí, nelze si ho tedy pro knihu „zakoupit“. Katalog produkuje SČKN a tituly vybírají nezávislí odborníci na literaturu pro děti a mládež (v letošním katalogu to bude opět Jana Čeňková, Jitka Nešporová a Pavel Kořínek). Tvůrci katalogu ručí za grafickou i obsahovou úroveň knih v něm obsažených a prezentovaný obsah garantuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve spolupráci se SKIPem.

06. 06. 2023
Cena Jiřího Ortena 2023

Vítězem 36. ročníku Ceny Jiřího Ortena, která se uděluje talentovaným autorům do 30 let, je Filip Klega (1992).

Autor upoutal porotu jmenovanou Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) svou básnickou sbírkou ANDRSTÁN, jež je jeho debutem a vydalo ji nakladatelství Větrné mlýny. Slavnostní vyhlášení a krátké autorské čtení všech nominovaných proběhlo v pondělí 15. května od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny v pražském Klementinu. Pořad byl živě přenášen na facebookových profilech Ceny Jiřího Ortena a  Českého literárního centra.

ZÁZNAM Z VYHLÁŠENÍ NAJDETE ZDE.

15. 05. 2023
Přínosy nulové sazby na DPH na knihy

Tisková zpráva Svazu českých knihkupců a nakladatelů k záměru vlády zařadit knihy do nulové sazby DPH (Praha, 11. 5. 2023)

O zařazení knih do nulové sazby DPH jsme žádali od chvíle, kdy Evropská unie otevřela tuto možnost i pro členské země, které k EU přistoupily později. EU tím chtěla umožnit zotavení a podporu knižního trhu po pandemii covidu.

Rozhodnutí vlády zařadit knihy v České republice do nulové sazby DPH je skvělou zprávou nejen pro české knihkupce, nakladatele, autory, redaktory a překladatele, ale především pro české čtenáře a rodiče. Vzrůstající ceny vstupů nás v poslední době velmi trápily, protože kalkulace mnohých knih se dostávaly za hranu toho, co si lidé mohou dovolit. Obzvláště bolestné to bylo v případě ilustrovaných knih pro děti, ale také při vydávání odborné literatury nebo náročné překladové beletrie.

Od nulové sazby DPH na knihy očekáváme následující přínosy:

• Cena knih zůstane dostupná pro širokou veřejnost.

• Nadále bude možné vydávat i náročnější tituly, odbornou literaturu a ilustrované knihy pro děti a mládež. Tedy právě ty knihy, které jsou potřebné pro rozvoj čtenářské gramotnosti, vzdělání a konkurenceschopnosti.

• Největší přínos vidíme právě v rozvoji dětského čtenářství. Díky větší dostupnosti knih se nebude prohlubovat nerovnost k přístupu ke vzdělání. Odborné zahraniční studie dokládají, že čtenářství dětí a mládeže výrazně zvyšuje šance na jejich budoucí úspěch a dobré uplatnění.

• Nákupy knih se zlevní i veřejným knihovnám. Ty totiž nejsou plátci DPH a nemohly si tak DPH odečíst. Díky tomu budou knihovny moci veřejnosti nabídnout pestřejší škálu titulů, a to i knihovny v malých městech a obcích.

• Knihkupci jsou dlouhodobě existenčně ohroženým článkem knižního trhu. Nyní se snáze vyrovnají s inflačním růstem cen nájmů a energií.

• Nakladatelé díky prostoru, který jim nulové DPH poskytne, dají práci většímu množství kreativních pracovníků a poskytnou praxi většímu množství vysokoškolských studentů. Jedná se o kvalifikované tvůrčí práce překladatelů, odborných redaktorů, grafiků, výtvarníků i autorů.

• Protože honoráře autorů se počítají z maloobchodní ceny bez DPH, zvýší se odměny českých autorů, kteří tak budou mít větší prostor věnovat se své tvůrčí profesi navzdory tomu, že jsme malá jazyková oblast.

• Podle zahraničních studií na modelu Švédska, které razantně snížilo DPH na knihy, se z dlouhodobého hlediska díky nulové sazbě DPH výrazně zvýší příjmy státního rozpočtu. A to díky multiplikačním efektům, které větší výkonnost knižního trhu, větší nabídka kvalifikované práce a větší dostupnost knih přináší.

Věříme proto a doufáme, že tento návrh projde legislativním procesem tak, aby mohl vstoupit v platnost k 1. 1. 2024.

Jménem Svazu českých knihkupců a nakladatelů
Ing. Martin Vopěnka, předseda

11. 05. 2023
Svět knihy Praha 2023

SČKN srdečně zve na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha 2023.

Přejeme všem vystavovatelům úspěšnou prezentaci  knižních titulů, načerpání nových informací z oboru i mnoho příjemných setkání s kolegy.

Rádi Vás přivítáme přímo na stánku Svazu českých knihkupců a nakladatelů (hala KB, stánek č. 505).

 

Pořady SČKN na Světě knihy Praha 2023

Čtvrtek 11. května 2023:

12.00 hodin, Profesní fórum, společně s Národní knihovnou

Registr českých knih – knižní metadata a možnosti jejich využití a sdílení

17.00 hodin, Sál mluveného slova

Cena Jiřího Ortena – autorské čtení laureátů

 

 

24. 04. 2023
1 2 3 4 5 6 7
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace