Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Aktuality

SČKN zaslal dopis ministru kultury kvůli letošní neúčasti ČR na veletrhu v Boloni

Kompletní znění dopisu viz ZDE

22. 03. 2021
První informace o nových kompenzačních programech vlády s komentářem od Hospodářské komory, jejímž je SČKN členem

Nové kompenzační programy

Vláda na své pondělní schůzi schválila obecné podmínky dvou nových univerzálních kompenzačních programů, které by měly nahradit roztříštěné dílčí odvětvové programy. Z tohoto pohledu na jedné straně oceňuji, že se vláda rozhodla vyhovět podnikatelům v požadavku, aby vznikl jeden univerzální program. Na druhou stranu ale kvůli přísnější podmínce pro vznik nároku na kompenzaci, tedy polovičního propadu obratu, mám vážnou obavu, že program nebude dostatečně účinný k tomu, aby pomohl všem podnikům, kteří pomoc potřebují. Věřím však, že i podle vývoje pandemie bude vláda flexibilně program upravovat. Přestože se nepodařilo prosadit příznivější kritéria, je na místě dodat, že na rozdíl od jiných programů, které vláda přijímala bez diskuse s podnikateli, tato podpora byla s podnikateli předem projednána. Stanovisko HK ČR si můžete přečíst v této tiskové zprávě. Bližší informace k jednotlivým programům jsou uvedeny níže.

  • Pro firmy, jejichž model podnikání předpokládá výrazné nasazení pracovní síly a zejména pro menší firmy byl navržen program COVID 2021. Jde o program založený na podobném principu jako nedávný COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Denní výše dotace je dána součinem počtu zaměstnanců a částky 500 Kč, nejmenší denní výše dotace je však 1 500 Kč. Do počtu zaměstnanců se však nepočítají tzv. dohodáři. Dotaci může čerpat i OSVČ na tzv. spolupracující osoby (zpravidla rodinné příslušníky). Podpora bude poskytována na období od 11. ledna 2021. Klíčovým parametrem pro vstup do programu je pokles tržeb za rozhodné období alespoň o 50 %. Rozhodným obdobím jsou – prozatím – první 2 měsíce letošního roku. Srovnávacím obdobím, vůči kterému se pokles měří, jsou buď první 2 měsíce roku 2019, nebo roku 2020 podle toho, co si žadatel vybere. Zvláštní srovnávací období má být stanoveno pro „novější“ podnikatele. Dotaci z programu nelze kombinovat s druhým univerzálním programem COVID – Nepokryté náklady ani s kompenzačním bonusem. Přípustné je jen souběžné čerpání prostředků z programu Antivirus. Poznamenávám, že souběh s kompenzačním bonusem je vyloučen už nedávno přijatým zákonem o kompenzačním bonusu, takže podmínky programu jen reprodukují platnou právní úpravu. Obecné podmínky programu jsou ZDE. Detaily pak budou upřesněny až v rámci výzvy ministerstva.

HK ČR v procesu přípravy programu usilovala, aby vstupenkou do programu byl již mírnější pokles tržeb (konkrétně 30% nebo 40% pokles) a aby se do počtu zaměstnanců nějakým způsobem započítávali tzv. dohodáři i osoby dodávající žadateli služby/práci na základě jiné než pracovněprávní smlouvy. Bohužel vláda naše požadavky odmítla.

  • Druhým univerzálním programem je COVID – Nepokryté náklady. Obecné podmínky programu naleznete ZDE. Platí, že podnikatelé se budou muset rozhodnout, který z obou alternativních univerzálních programů případně použijí. I zde bude přípustný souběh s čerpáním příspěvků z programu Antivirus, avšak COVID – Nepokryté náklady nebude možné kombinovat s kompenzačním bonusem. COVID – Nepokryté náklady bude zřejmě preferován těmi z vás, pro které nejsou mzdy výrazně převažující nákladovou položkou, a rovněž středními a většími firmami. I zde je obdobná vstupenka jako u programu COVID 2021, tedy pokles obratu za rozhodné období (jsou jím opět první 2 měsíce roku 2021) oproti stejnému období roku 2019 nebo 2020 alespoň o 50 %. I zde se předpokládá zvláštní srovnávací kritérium pro „novější“ firmy. Podmínky programu předvídají případné posouvání hranice rozhodného období v čase v závislosti na pokračování mimořádných protiepidemických opatření. Žadatel se musí prokázat výkazem zisku a ztráty z mezitímní účetní závěrky a vykázaný hospodářský výsledek musí korigovat jak na straně výnosů, tak na straně nákladů. Očekávám, že podrobné informace o položkách, které bude nutné korigovat, budou uvedeny ve vlastní ministerské výzvě k programu. Případná podpora se poskytuje ve výši 60 % z korigované ztráty. Maximální výše podpory pro žadatele v rámci jedné výzvy programu představuje 40 milionů Kč.

I u tohoto programu jsme požadovali zásadní změny parametrů. V rámci ostrých diskusí s MPO jsme navrhovali vstupní kritérium ve výši 30, nebo alespoň 40% poklesu obratu. Pokud jde o vlastní výši kompenzace, odkazovali jsme na limity dané tzv. Dočasným rámcem EU, který umožňuje podporu ve výši až 90 % korigované ztráty u mikropodniků a 70 % u ostatních firem. Poukazovali jsme i na malou vstřícnost programu zejména pro malé firmy, které si neauditují své účetnictví. Bohužel, vláda našim požadavkům ani v případě tohoto programu nevyhověla.

Citováno ze zprávy od V. Dlouhého, prezidenta HK ČR

10. 03. 2021
Knihkupecký žebříček SČKN

Od okamžiku uzavření kamenných knihkupectví přestal SČKN vytvářet pravidelný týdenní žebříček nejprodávanějších tištěných knih, který vznikal na základě hlášení od stovky knihkupců po celé republice.

Od tohoto týdne - tj. 9. 3. 2021 - se SČKN opět pokusí o jeho pravidelné vytváření. Je třeba ale brát na zřetel, že údaje vycházejí jen z prodejů uskutečněných na internetu, realizovaných v rámci výdejových okének, a z prodejů internetových e-shopů. Ne vždy tedy musí obsahovat ve všech kategoriích všechny položky...

09. 03. 2021
Náhradní odměna pro nakladatele ve výši 80 milionů

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vítá rozhodnutí vlády o zpřístupnění digitálních fondů knihoven do konce června při schválené náhradní odměně nakladatelům ve výši 80 milionů.

05. 03. 2021
Zveme knihkupce do projektu DámeKnihu.cz

Svaz českých knihkupců a nakladatelů se snaží pružně reagovat na současnou situaci na knižním trhu a jednou z našich nových aktivit je příprava projektu na podporu prodeje knih a knihkupecké sítě s názvem DámeKnihu.cz.

Jde o široce využitelný dárkový knižní poukaz s celostátní působností.

Základní informace o něm jsme pro případné spolupracovníky shrnuli ZDE.

Rádi bychom nabídli účast na tomto projektu co možná nejširšímu okruhu knihupců a poskytli proto o projektu co nejvíce údajů včetně odpovědí na možné dotazy.

Obracejte se prosím na člena představenstva SČKN Zdenko Pavelku (info@novelabohemica.cz ), který nabízí možnost osobního jednání s prezentací projektu (s ev. možností videoschůzky).

04. 03. 2021
SČKN zahájil příjem tipů do mimořádného jarního katalogu Nejlepší knihy dětem 2020/2021

SČKN se letos rozhodl reagovat na potřeby knižního trhu a vytvořit v tomto ročníku dva katalogy doporučené literatury pro děti a mládež: Nejlepší knihy dětem 2020/2021 JARO vyjde k 31. květnu, k 15. listopadu pak Nejlepší knihy dětem 2020/2021 PODZIM.

Přihláška viz ZDE.

18. 02. 2021
Seznam děl nedostupných na trhu

Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Stanovisko a nabídka představenstva SČKN ze dne 13. ledna 2021

18. 01. 2021
SČKN uzavřel s NK Memorandum o Seznamu děl nedostupných na trhu

Přinášíme důležité informace ohledně projektu zpřístupňování knižních titulů, které již nejsou dostupné na trhu, na internetu ze strany Národní knihovny a možností, jak nakladatel může tomuto zpřístupňování zabránit. 

22. 12. 2020
SČKN přeje hezké svátky a do roku 2021 kromě pevného zdraví i spoustu štěstí a naděje...

PF 2021

21. 12. 2020
Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydává Zprávu o českém knižním trhu pro rok 2019

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydává v prosinci Zprávu o českém knižním trhu za rok 2019. Podle bibliografické databáze Česká národní bibliografie (ČNB) lze odhadnout, že celkově v České republice bylo vydáno 15 100 titulů s vročením 2019. Oproti roku 2018 se tedy jedná o meziroční pokles o cca 300 titulů. Zpráva se mimo jiné zabývá strukturou knižní produkce v roce 2019, celkovým objemem knižního trhu, počtem nakladatelských subjektů, e-knihami, knižním velkoobchodem a maloobchodem a dalšími tématy.

 „Pojďte a přečtěte si legendu ze starých dobrých časů, tak by mohla znít upoutávka na zprávu o knižním trhu pro rok 2019. Čísla hovoří o tom, že v roce 2019 knižní trh udržel růst o 3,5 %. Pokračoval mírný́ pokles počtu vydaných titulů. K lepším zítřkům se možná nadechl trh vysokoškolských učebnic a odborných knih. Dobrá čísla vykazoval i segment dětských knih. Skokanem roku se pak staly audioknihy. V tomto žánru poprvé převážil on-line prodej nad pevnými nosiči. O slušných 18 % rostly také e-knihy. Obecně lze konstatovat, že Česká republika bývala mohla mít pestrý́ a dobře fungující knižní trh. Svou sílu ukázal po jarním uzavření, kdy sice utrpěl značné ztráty, ale během léta se dokázal vzpamatovat. Za to je třeba poděkovat českým čtenářům,“ píše v úvodu Zprávy předseda SČKN Martin Vopěnka. A dodává: „Ohrožení a nejistota, kterému knižní trh čelí v těchto týdnech, jsou však s tím jarním nesouměřitelné. Ziskovost celého sektoru je totiž dlouhodobě závislá na prodejích v předvánočním období. Tržby knihkupectví zavřených po celý listopad nebude možné nahradit. V této chvíli nemůžeme s jistotou říct, zda zůstanou knihkupectví otevřená do Vánoc, ani jestli se opět nezavřou v lednu. V kritické situaci se v listopadu ocitli i nakladatelé, kteří vytiskli zboží na vánoční trh, a měli je pak nedostupně uzamčené v knihkupecké síti, takže se k němu nedostali ani v případě, že pro ně měli odbyt. Byl to naprosto bezprecedentní zásah do majetkových práv...“

Kompletní znění Zprávy najdete ZDE.

10. 12. 2020
4 5 6 7 8 9 10
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace