Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Aktuality

Dopis ministru financí ke Světovému dni knihy

 

Otevřený dopis Svazu českých knihkupců a nakladatelů ministru financí Zbyňku Stanjurovi u příležitosti Světového dne knihy a autorských práv (19. 4. 2023)

Vážený pane ministře,

23. dubna si lidé na celém světě připomínají význam literární slovesnosti, čtenářství, vzdělanosti, svobody slova…

Proč to dnes píšeme právě Vám? Protože, soudě alespoň podle návrhů pocházejících z Vámi řízeného ministerstva ve věci DPH, tento význam zřejmě podceňujete. S prvním návrhem na zvýšení DPH některých citlivých položek včetně knih jste přišel už na začátku roku. Následně předseda vlády v únoru v rozhovoru pro Deník prohlásil, že vláda význam knih a svobodného tisku vnímá a DPH na knihy a tisk rozhodně nezvedne. Přesto přicházíte s podobným návrhem znovu, zřejmě svému předsedovi vlády, který se ke svému závazku nezvýšit DPH na knihy a tisk v rozhovoru pro Deník opět přihlásil, navzdory.

Ministr kultury navíc už v minulém roce podpořil myšlenku, aby se Česká republika stala hlavním hostem na největším světovém knižním veletrhu ve Frankfurtu v roce 2026. Stane-li se tak v době, v níž zajistíte českým nakladatelům z hlediska daní nejhorší podmínky v Evropě, bude to obrovská mezinárodní ostuda, která Českou republiku degraduje mezi země pošlapávající vzdělanost vlastních obyvatel.

Zvýšení DPH na knihy přitom přinese do státního rozpočtu jen minimum dodatečných příjmů.

Vyzýváme vás proto, abyste respektoval názor svého premiéra a přestal neustálými devastujícími návrhy zneklidňovat nejen české nakladatele, knihkupce, spisovatele, překladatele, redaktory, grafiky, ale i české rodiče, kterým záleží na tom, aby jejich děti získaly čtenářské návyky, a kterým chcete zdražit jak knihy, tak i učebnice.

I ve stávajících podmínkách vydáváme hodnotné tituly a knihy pro děti a mládež jen s vypětím všech sil, často s vědomím finanční ztráty. Zvýšení DPH by jejich vydání definitivně znemožnilo. Knižní trh by se zmenšil a do státního rozpočtu by přiteklo ve výsledku méně.

Řada vyspělých zemí už přitom správnou cestu pro vzdělanost svých obyvatel, pro čtenářskou gramotnost dětí i pro státní rozpočet našla. Razantní snížení DPH na knihy vedlo například ve Švédsku prokazatelně k výraznému multiplikačnímu efektu, který násobně zvýšil příjmy do státní pokladny.

Přejeme Vám krásné prožití Světového dne knihy a autorských práv, nejlépe samozřejmě s dobrou knihou.

Jménem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Ing. Martin Vopěnka – předseda

 

19. 04. 2023
CJO 2023 zná své nominace

Nominace na Cenu Jiřího Ortena 2023:

Básnické sbírky Andrstán Filipa Klegy a Bizarrum multiflorum Anny Sedlmajerové i krátké prózy Ondřeje Škrabala Cesta k billboardu

V pořadí 36. ročník prestižní Ceny Jiřího Ortena (CJO), jíž udílí Svaz českých knihkupců a nakladatelů talentovaným autorům do 30 let věku, zná své nominované. Odborná porota vybrala z 23 přihlášených titulů 3 pozoruhodné knihy: básnické sbírky autorů Filipa Klegy Andrstán a Anny Sedlmajerové Bizarrum multiflorum (obě vyšly v edici Mlat nakladatelství Větrné mlýny) a krátké prózy spisovatele a divadelního režiséra Ondřeje Škrabala Cesta k billboardu (Listen).

Autorské čtení nominovaných autorů se uskuteční 20. dubna od 19 hodin kavárně Božská lahvice a také 11. května od 17 hodin na veletrhu Svět knihy Praha. Slavnostní vyhlášení vítěze Ceny Jiřího Ortena 2023 proběhne 15. května 2023 od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny.

Další čtyři knihy z 23 přihlášených titulů zaujaly svými kvalitami porotu natolik, že ačkoli nebyly zahrnuty do trojice nominovaných titulů, jsou zařazeny na tzv. long list knih, které stojí za přečtení:

Jedná se o básnickou sbírku Atrina Matuštíka Naše řeč (nakladatelství Adolescent), básnický debut Eleny Pecenové Jako bych očima fotografovala stále ty stejné snímky (Akademie výtvarných umění), sbírku Kostlivec světa / Cyklolineár (nakladatelství Adolescent) od Ladislava Zářeckého a prozaický debut scenáristky Sáry Zeithammerové Stehy (Listen).

Cena Jiřího Ortena bude podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií pro vítěze ve výši 50 000 Kč a stejně jako v minulém ročníku budou 10 000 Kč odměněni i dva další nominovaní. České literární centrum věnuje vítězi Ceny Jiřího Ortena rezidenční pobyt v Evropě, zároveň všichni tři nominovaní obdrží jako dar překlad ukázky z jejich díla do angličtiny, francouzštiny a němčiny pro účely zahraniční propagace.

Porota 36. ročníku Ceny Jiřího Ortena pracuje ve složení: spisovatel, básník, kulturní organizátor a překladatel Ondřej Buddeus, literární kritik a filozof Petr Fischer, literární redaktor Jonáš Hájek, básník a literární teoretik Libor Staněk a literární historička a teoretička Alena Šidáková Fialová. Předsedou poroty se stal Petr Fischer.

Cena Jiřího Ortena je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hl. města Prahy a partnerem je také České literární centrum, které vítězi zprostředkuje tvůrčí pobyt. Rezidenci poskytuje České literární centrum.

 

14. 04. 2023
Zvýšení DPH by ohrozilo knižní trh

Prohlášení SČKN k návrhu ministerstva financí, který by vedl k navýšení DPH na knihy: Hrozí poškození knižního trhu!

12. dubna 2023, Praha – Svaz českých knihkupců a nakladatelů je zneklidněn záměrem zvýšit DPH na knihy (přeřazením z 10 do minimálně 14% sazby) a obává se, že snížení dostupnosti knih by se promítlo do nižší čtenářské gramotnosti u dětí, do horší dostupnosti naučných a odborných knih a do menší nabídky knižních titulů obecně.

„Proti snaze ministra financí zvýšit DPH na knihy jsme se jako Svaz českých knihkupců a nakladatelů ohradili už v lednu. Následně potom předseda vlády Petr Fiala v rozhovoru 16. 2. 2023 výslovně prohlásil, že vláda nezvýší DPH na knihy a tisk. Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že názor předsedy vlády má větší váhu než názor ministra financí, nemělo by ke zvýšení DPH na knihy dojít. Je třeba ale každopádně zdůraznit dva zásadní dopady, které by znovunavržené zvýšení mělo:

1. Český nakladatel by v tom případě měl z hlediska DPH nejhorší podmínky v Evropě, ne-li dokonce na celém světě. Čím jsme si to, proboha, zasloužili?

2. Vánoční trh ukázal, že při zdražení knih zůstává celková tržba za knihy zhruba stejná. Prodá se pak ale méně kusů knih. To zároveň znamená, že zvýšenou DPH na knihy nelze vybrat od zákazníků. Knižní trh by tak ročně přišel cca o 300 milionů korun. Taková ztráta ho nenávratně poškodí a znemožní investice, což se v budoucnu projeví dalším úpadkem. Nepochybně to bude znamenat i krachy a ukončení činnosti řady subjektů.

Chtěl bych proto ministra financí Zbyňka Stanjuru poprosit, aby už konečně přestal strašit nás i čtenáře, a nechal nás pracovat,“ uvádí jménem představenstva SČKN jeho předseda Martin Vopěnka.

11. 04. 2023
Vydavatelem Knižních novinek se stal Svět knihy

Časopis Knižní novinky se od 1. 1. 2023 přestěhoval ze sekretariátu SČKN pod naši dceřinou společnost Svět knihy, s.r.o. tj. stále je ve vlastnictví SČKN.

Pro čtenáře, inzerenty ani pro subjekty, s nimiž má SČKN uzavřenou smlouvu o plnění tzv. Nabídkové povinnosti, se nic nemění.

SČKN nadále prostřednictvím časopisu zajišťuje plnění Nabídkové povinnosti. Všechny smlouvy, jakož i nastavené mechanismy zůstavají v nezměněné podobě. 

Přesun Knižních novinek pod Svět knihy by měl pomoci k efektivnějšímu provozu periodika a postupně i k pružnější reakci na potřeby aktuálně velmi turbulentního mediálního trhu.

Akvizici inzerce v Knižních novinkách má nově na starosti Lenka Drobotun, tel. 737 540 641, lenka.drobotun@seznam.cz.

Pro předplatníé časopisu kontaktujte Šárku Harantovou, tel. 720 234 166, harantova@sckn.cz.

01. 03. 2023
Nová legislativní úprava práv spotřebitele se dotýká i obchodu s knihami

Počátkem ledna začala platit novela, která ovlivní i podnikání s knihami. Požádali jsme našeho právníka o shrnutí informace pro členy SČKN . Kompletní text aktuální informace najdete v odkazu Zjistit více níže. Nejpozději do konce ledna najdete v členské části našeho webu konkrétní návrh nového Reklamačního řádu. S úpravou na míru se samozřejmě lze pak obrátit i přímo na kancelář JUDr. Růzhy (www.ruzha.cz).

13. 01. 2023
SČKN protestuje proti možnému zvýšení DPH na knihy

PROHLÁŠENÍ SČKN z 11. 1. 2023:

Svaz českých knihkupců a nakladatelů je zneklidněn záměrem navýšit nejnižší sazbu DPH a tím zvýšit DPH i na knihy. ČR by se tím vydala opačným směrem, než jakým se ubírá Evropa. EU nedávno umožnila všem členským zemím zavést až nulovou sazbu DPH na knihy a v posledních letech DPH na knihy v Evropě dlouhodobě klesá – naposledy snížilo sazbu Bulharsko. S nově plánovanou sazbou DPH by se tak český knižní trh ocitl pod nejvyšším zdaněním v celé EU (s výjimkou Dánska, které ale vybranou DPH investuje v plné výši do nákupů knihoven a podpůrných programů).

Následné snížení dostupnosti knih by se promítlo do nižší čtenářské gramotnosti u dětí, do horší dostupnosti naučných a odborných a do nižší nabídky knižních titulů obecně. To by mělo za následek i snížení konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Celkově by nás tento krok degradoval na zemi, která si neváží vzdělanosti a kultury.

Věříme však, že se jednalo jen o nešťastnou úvahu, a vláda od svého záměru pod tíhou argumentů ustoupí. Jsme připraveni být jí v této diskusi korektním partnerem a odborným garantem.

Jménem SČKN

Ing. Martin Vopěnka, předseda

11. 01. 2023
Nejprodávanější knihou roku 2022 se stala Bílá voda Kateřiny Tučkové

SČKN TOP 10 pro rok 2022 v kategorii beletrie:

ISBN                                       Autor                                     Jméno                                  Nakladatelství      

978-80-275-1057-3            Kateřina Tučková                 Bílá Voda                             Host       

978-80-88362-00-5            Karin Lednická                     Šikmý kostel                        Bílá vrána             

978-80-243-8490-0            Hana Marie Körnerová      Heřmánkové údolí                Moravská Bastei MOBA

978-80-7593-412-3            Stephen King                       Billy Summers                       Pavel Dobrovský - BETA

978-80-7390-890-4            Ellison Cooper                     V kleci                                      Vendeta

Kompletní TOP 10 za rok 2022 viz ZDE

29. 12. 2022
SČKN přeje vše dobré do roku 2023

Detail PF 2023 ZDE

20. 12. 2022
SČKN vydává Zprávu o českém knižním trhu 2021/2022

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) zveřejňuje Zprávu o českém knižním trhu za rok 2021/2022. Podle databáze Česká národní bibliografie (ČNB) lze odhadnout, že v České republice bylo celkově vydáno 14 200 titulů s vročením 2021. Oproti roku 2020, kdy to bylo zhruba 13 500 titulů, se tedy jedná o meziroční nárůst cca o 5 %. Nadále rostl také trh e-knih a audioknih.

Zpráva se zabývá strukturou knižní produkce v roce 2021, celkovým objemem knižního trhu, počtem nakladatelských subjektů, knižním velkoobchodem a maloobchodem, státní podporou knižního trhu a dalšími tématy. Přehled o stavu českého knižního trhu vydává SČKN již od roku 2013.

Kompletní znění Zprávy ZDE

 

14. 12. 2022
Cena Jiřího Ortena 2023 přijímá tipy

Svaz českých knihkupců a nakladatelů otevírá přihlášky do 36. ročníku Ceny Jiřího Ortena

Do 31. ledna 2023 je možné přihlásit knihy mladých talentovaných autorů

Tiskovou zprávu najdete ZDE

01. 12. 2022
1 2 3 4 5 6 7
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace