Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Aktuality

Nakladatelé a knihkupci žádají vládu o nulové DPH na knihy

Prohlášení SČKN, 24. 5. 2022

Dne 16. 5. 2022 odeslal Svaz českých knihkupců a nakladatelů dopis předsedovi vlády ČR Petru Fialovi, ve kterém ho žádá o zavedení nulové sazby DPH na knihy. Na vědomí šel tento dopis ministrům školství a kultury a předsedům koaličních stran.

Podle Směrnice Rady (EU) 2022/542 ze dne 5. dubna 2022 je nově možné vytvořit pro knihy a několik dalších komodit i nulové DPH. Padla tím letitá výmluva českých vlád, na kterou Svaz českých knihkupců a nakladatelů při jednáních narážel – že totiž Česká republika si tuto výjimku nevyjednala v přístupových jednáních, a tedy jednak nemůžeme mít čtyři sazby DPH, a jednak nemůžeme mít nulovou sazbu. To se nyní změnilo.

Proč by v současné těžké situaci, kdy zdražují základní životní potřeby, měly mít nulovou sazbu právě knihy, a ne třeba základní potraviny?

„Vláda se zavázala nahlížet na knihy jako na nezbytné zboží. Je to však pouze abstraktní nezbytnost, protože reálně, v době zdražování základních potřeb, je zejména pro řadu rodin s dětmi kupování knih sociálně neúnosné. Přitom jedině vzdělaní a sečtělí mladí lidé se v budoucnu nestanou voliči populistických a extremistických stran a hnutí,“ říká předseda SČKN Martin Vopěnka.

Nakladatelé v současnosti nemohou zdražování vstupů v plné míře promítnout do cen. Místo toho budou nuceni vyřazovat náročnější tituly z edičních plánů. Mezi ty bohužel patří i barevné knihy pro děti. Důsledkem bude snížení celkové pestrosti knižního trhu, ale také pokračující úbytek kvalitních knihkupectví.

Zavedení nulové sazby DPH pro knihy se v této chvíli jeví jako jediné účinné řešení. Pro státní rozpočet nejde o nic fatálního. Výpadek příjmů lze odhadnout na 600 milionů korun. Tuto částku by měla do státního rozpočtu přinést právě projednávaná novela autorského zákona, a to redukcí šedé ekonomiky masivního bezplatného stahování na vysoce profitujících úložištích.

Jménem představenstva SČKN

Mgr. Marcela Turečková, ředitelka SČKN, 604 200 597, tureckova@sckn.cz, www.sckn.cz

Otázky a žádosti o rozhovory směřujte přímo na předsedu SČKN Ing. Martina Vopěnku: 603 350 055, vopenka@prah.cz.

24. 05. 2022
CJO 2022 udělena

Laureátem 35. ročníku Ceny Jiřího Ortena se stal Vojtěch Vacek se snovou básnickou sbírkou Měňagon

Vítězem 35. ročníku Ceny Jiřího Ortena, která se uděluje talentovaným autorům do 30 let, je Vojtěch Vacek (1993). Autor upoutal porotu jmenovanou Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) svou básnickou sbírkou Měňagon, jež je jeho druhým literárním počinem. Slavnostní vyhlášení a krátké autorské čtení všech nominovaných proběhlo v pondělí 17. května od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny v pražském Klementinu. Pořad byl živě přenášen na facebookových profilech Ceny Jiřího Ortena, Moravské zemské knihovny a Českého literárního centra.

ZÁZNAM Z VYHLÁŠENÍ NAJDETE ZDE.

Oceněná kniha vzešla z 17 přihlášených titulů, z nichž byla nominována tři díla do užšího výběru. Kromě vítězného Měňagonu Vojtěcha Vacka porotu zaujala novela Josefa Tichého Předvečer (Minimum Difference), která se odehrává v odlehlém hotelu severně od Tokia a zachycuje hledání sebe sama i druhých v novém prostředí a básnická sbírka Štičí kost (Trigon) v níž její autor Radek Touš objevuje svět bez přemíry informací a komunikačního bujení.

Ve sbírce Měňagon, kterou vydal Pavel Mervart v roce 2021, se Vojtěch Vacek představuje jako dědic všeho živého, co zbylo ze surrealismu. „Je pozorovatelem tajného života věcí a mistrem imaginace opravdu záviděníhodné. Přestože některé z básní zůstaly v půli cesty, jde o talent, jaký se objevuje jednou za čas,“ shrnula odborná porota.

„Vnímám psaní básní jako velkou dobrodružnou výpravu na jejímž konci čeká zakopaný poklad. Nikdy není úplně jasné, jestli cesta povede po plážích podél pobřeží nebo skrz zatopené důlní šachty plné jedovatých krabů, ani jestli po otevření nalezené truhly zazvoní zlaté klenoty, nebo se ven vyřinou temná a nevyzpytatelná strašidla. V měňagonu se čtenář nejprve brodí teplým slaným pískem, ale v průběhu čtení zjišťuje, že atmosféra houstne a na konci knihy se ocitá obklopen tísnivou temnotou. Příběhem sbírky provází barevné ilustrace Alžběty Uhlíkové,“ řekl Vojtěch Vacek.

Vítěze vybrala odborná porota, v níž zasedli literární teoretik, kritik a filozof Petr Fischer, literární redaktor Štěpán Kučera, spisovatelka a redaktorka Božena Správcová, básník, kulturní organizátor a překladatel Ondřej Buddeus a literární historička Alena Šidáková Fialová. Předsedou poroty se letos stal Petr Fischer.

Měňagon Vojtěcha Vacka je sbírka barevná a zářivá. S dětskou nenechavostí osahává pojmy, lidi, zvířata, věci i situace. Autorovi nelze upřít hravost a bohatou imaginaci, nenajdeme tu však nic svévolného, vše je podřízeno zvláštní snové logice – zkušenosti, jakou si podprahově nese každý z nás,“ sdělila za porotu spisovatelka a redaktorka Božena Správcová.

Cena Jiřího Ortena 2022 je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hl. města Prahy a partnerem je také České literární centrum, které vítězi zprostředkuje tvůrčí pobyt.

Všichni nominovaní od ČLC obdrží překlad ukázky z jejich díla do AJ, FJ a NJ pro účely zahraniční propagace. Cena Jiřího Ortena je podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií pro vítěze ve výši 50 000 Kč. Od roku 2020 jsou  10 000 Kč odměněni i oba další nominovaní.

                                                                O vítězné knize

Vojtěch Vacek: Měňagon (vydal Pavel Mervart)

Ve druhé sbírce Vojtěcha Vacka Měňagon jsou obsaženy autorovy texty z posledních pěti let. Najdeme zde delší básně-příběhy a básně-dobrodružství, ale také krátké lyrické imprese a hříčky. Vše je propojeno barevným a smyslovým jazykem, a také přináležitostí k jedinému fantastickému univerzu, které se až palčivě podobá tomu našemu. Jazyková struktura textů se napříč knihou rozpadá a čtenář si uvědomuje, že ne vše, co je zdánlivě pevné, musí zůstat neporušené.

Vojtěch Vacek (1993) vystudoval knihkupectví na SŠ Náhorní a vydavatelskou produkci na VOŠG Hellichova. Pracuje jako knihovník v Domě čtení Městské knihovny v Praze. Roku 2015 vydal v edici H_aluze sbírku Schopní jsou ti s chlopní, na začátku letošního roku mu vyšla druhá knížka Měňagon v Nakladatelství Pavel Mervart. Texty publikoval mimo jiné v časopisech Tvar, Psí víno, Souvislosti, v Lidových novinách, na webu a v antologiích. Organizačně se podílí na Mezinárodním festivalu Den poezie a dalších literárně-kulturních akcích. Je spoluautor scénáře k dark fantasy tahové strategii The Mystic studia Pipedream. Na basovou kytaru hraje v kapele Představy Postavy. Je členem umělecké skupiny NaHajana.

Laudatio Boženy Správcové ke knize Vojtěcha Vacka Měňagon

Měňagon Vojtěcha Vacka je sbírka barevná a zářivá. S dětskou nenechavostí osahává pojmy, lidi, zvířata, věci i situace. Autorovi nelze upřít hravost a bohatou imaginaci, nenajdeme tu však nic svévolného, vše je podřízeno zvláštní snové logice – zkušenosti, jakou si podprahově nese každý z nás. Tam, kde se Vacek drží „spatřeného“, je jeho poezie přes veškerou lehkost podivuhodně přesná a hluboká. Zážitek z básnických obrazů umocňuje autorův bohatý slovník a virtuózní zacházení s češtinou. Měňagon se příliš nezajímá o básníkovo „já“, nepokouší se nás zpravovat o niterných bouřích lyrického subjektu – ten je sympaticky odsunut na pozici pozorovatele: nanejvýš je mu dovoleno se usmát nebo podivit. Vacek ve svých básních netematizuje aktuální problémy, vypadá to, jako by se všemu, co lze předem pojmenovat, spíše vyhýbal. Přesto nebo právě proto má co říci – jde tu o poezii v přímém přenosu, o odvážný ponor do rozmanitostí světa, aniž je předem jasné, jak to dopadne; svého druhu lov. Měňagonu by slušel přísnější výběr textů i více architektonického úsilí – v každém případě však máme před sebou básníka mimořádného talentu, který má kde brát a o němž jistě ještě uslyšíme.

17. 05. 2022
Slavnostní vyhlášení laureáta Ceny Jiřího Ortena 2022

Zveme Vás na slavnostní vyhlášení výsledků 35. ročníku Ceny Jiřího Ortena, kde budou oceněny nejlepší literární počiny mladých talentovaných autorů do 30 let, jež vyšly v roce 2021.

KDY: 17. KVĚTNA 2022 od 17 HODIN

KDE: Zrcadlová kaple v Klementinu (Mariánské nám. 5, Praha 1)

 

Nominace v 35. ročníku získaly tyto knihy: novela Josefa Tichého Předvečer (Minimum Difference), která se odehrává v odlehlém hotelu severně od Tokia a zachycuje hledání sebe sama i druhých v novém prostředí, básnická sbírka Štičí kost (Trigon) v níž její autor Radek Touš objevuje svět bez přemíry informací a komunikačního bujení a sbírka Měňagon (Pavel Mervart) básníka Vojtěcha Vacka, v níž se spolu s ním čtenáři vydají na dobrodružnou výpravu.

Slavnostní vyhlášení laureáta Ceny Jiřího Ortena 2022 bude spojeno s autorským čtením všech nominovaných autorů, kteří představí svá díla. Podvečer zpříjemní také hudba v podání Michala Hrubého a Štěpána Drtiny.

Cena Jiřího Ortena je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hl. města Prahy a partnerem je také České literární centrum, které vítězi zprostředkuje tvůrčí pobyt. 

Více informací o tomto ročníku a nominovaných autorech najdete na webu: www.cenajirihoortena.cz

Slavnostní podvečer bude také streamován prostřednictvím FB projektu: : https://fb.me/e/1ArYnNRU6

11. 05. 2022
NKD 2021/2022 otevírají první vlnu nominací

Katalog Nejlepší knihy dětem 2021/2022 vyjde k 2. listopadu 2022.

Oproti roku 2021, kdy jsme byli limitováni zavřením knihkupectví atp., připravujeme letos opět i tištěnou verzi.

V posledních letech šlo o cyklus autorských čtení, jehož pravidelným říjnovým vyvrcholením bylo vydání nového výročního katalogu – komentovaného soupisu doporučené původní české produkce pro děti a mládež za poslední rok. K orientaci v záplavě nových knižních titulů pro děti posloužil katalog nejen knihovnám, školám, knihkupcům, ale především rodičům a širší veřejnosti.

V letošním roce bude katalog obsahovat 36 titulů. Knihy se mimo jiné během dalšího roku objeví v dětském vysílání České televize ČT:D.

Devizou tohoto „nekomerčního“ katalogu, do nějž mohou nakladatelé své knihy nabízet, nicméně definitivní výběr titulů podléhá odbornému posouzení, stále zůstává fakt, že umístění v katalogu není komerční záležitostí, nelze si ho tedy pro knihu „zakoupit“. Katalog produkuje SČKN a tituly vybírají nezávislí odborníci na literaturu pro děti a mládež (v letošním katalogu to bude Jana Čeňková, Jitka Nešporová a Pavel Kořínek). Tvůrci katalogu ručí za grafickou i obsahovou úroveň knih v něm obsažených a prezentovaný obsah garantuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve spolupráci se SKIPem.

Podmínky přihlášení knih do katalogu Nejlepší knihy dětem 2021/2022

Hlavní podmínkou přihlášení titulu mezi kandidáty na výběr je požadavek, aby kniha vyšla v daném časovém období, tj. od září 2021 do konce srpna 2022, a byla prvním vydáním původní české literatury pro děti a mládež v oblasti fiction či non-fiction Autoři však výjimečně přihlížejí i k mimořádným reedicím starších a pro obor významných děl.

Nakladatele žádáme, aby nominovali jen tituly, u nichž jsou schopni zajistit, že zmíněný titul bude během následujícího roku k dispozici na trhu, tj. aby se nestalo, že v době vydání katalogu by titul byl např. již bez dotisku rozebrán. Vzhledem ke spolupráci s ČT přibývá nyní k podmínkám projektu i požadavek, aby nakladatelé titulů, které byly do konečné podoby katalogu vybrány, následně poskytli organizátorům další dva výtisky, z nichž jeden se použije na propagaci v rámci televizního vysílání a druhý v rámci výstavy knih na veletrhu Svět knihy. Ev. další recenzní výtisky, po nichž může propagací katalogu vzniknout poptávka, budou avizovány, ale jejich dodání už bude na uvážení nakladatele.

Abychom katalog mohli vydat v tištěné verzi, musíme nakladatele požádat o finanční spoluúčast.

Vybíráme tedy od nakladatele titulů, které budou nakonec do katalogu vybrány, příspěvek na pokrytí nákladů ve výši 2500 Kč na každý vybraný titul.

Prosíme nakladatele, kteří mají zájem do katalogu své knihy nabídnout, aby tyto vybrané exempláře původní literatury pro děti a mládež spolu s přiloženou vyplněnou přihláškou (v počtu maximálně celkem 7 titulů na jednoho nakladatele v obou dodáních) doručili ve dvou kopiích na adresu sekretariátu SČKN: Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha 2, 120 00.

Prosíme o dodání knih aktuálně vyžádaných nejpozději do 10. 5. 2022, v druhé vlně do 31. 8. 2022.

Plánované vydání katalogu je 2. 11. 2022.

S přáním hezkéhodne za tvůrce katalogu NKD 2021/2022

Mgr. Marcela Turečková, ředitelka SČKN, tureckova@sckn.cz, www.sckn.cz

01. 05. 2022
Světový den knihy a autorských práv

Letošní Světový den knihy v duchu pomoci Ukrajině: knihkupci a nakladatelé pomáhají válečným uprchlíkům knihami

Světový den knihy a autorských práv, který se slaví 23. dubna již od roku 1995 ve více než sto zemích světa, připomíná veřejnosti v České republice Svaz knihkupců a nakladatelů (SČKN) každoročně.

Rok 2022 přinesl i do knižního světa úplně nové a zásadní téma. Válečný konflikt na Ukrajině přivedl do České republiky mezi množstvím uprchlíků i mnoho dětí. Knihkupci a nakladatelé pomáhají stejně jako mnoho dalších spoluobčanů především finančními dary a nabídkami ubytování. Jako tvůrci knih ale cítí velký potenciál pomoci právě v možnostech svého oboru. Kniha jako nenahraditelný průvodce může pomoci v překonání těžkých situací.

„Soustředili jsme se na způsoby, jak lze ukrajinským dětem nabídnout pomoc prostřednictvím knih.V této chvíli již jsou vytištěné první svazky dětských knih v ukrajinštině, které budou zdarma rozdávány ukrajinským dětským uprchlíkům. To jsou původní ukrajinské knihy, které byly aktuálně v ČR dotisknuty. Současně vzniká mnoho bilingvních materiálů, které by měly být k dispozici ještě do léta,“ uvádí ředitelka SČKN Marcela Turečková.

Nakladatelé odborné literatury pomáhají zejména s výukovými texty směřujícími k výuce češtiny jako brány k bezproblémovému vzdělávání a následně třeba i aktivnímu čtenářství v českém jazyce.

Knižní veletrh Svět knihy počítá s tím, že knihy, které jsou k dispozici zdarma budou distribuovány na ukrajinském stánku na Světě knihy, kam budou mít občané Ukrajiny vstup zdarma.

Vedle toho vzniká na Světě knihy ukrajinský program, o kterém intenzívně komunikuje na ose Praha-Kyjev-Vídeň-Berlín-Varšava, prostě všude tam, kam válka zavála představitele ukrajinského literárního
provozu. V květnu měl být v Kyjevě jejich veletrh Book Arsenal, který se bohužel konat nemůže, ale SK počítáme s tím, že část jeho programu se přesune na Svět knihy.

„Na stránkách Světa knihy začínáme shromažďovat seznam konkrétních pomocných akcí,“ doplňuje ředitel Světu knihy Radovan Auer.

Kompletní znění ztiskové zprávy najdete ZDE.

 

22. 04. 2022
Nominace na Cenu Jiřího Ortena 2022

Próza Předvečer a básnické sbírky Štičí kost a Měňagon

Cena Jiřího Ortena (CJO) 2022, kterou uděluje Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) talentovaným autorům do 30 let věku, zná své nominované. Odborná porota vybírala z 16 přihlášených titulů. Nominace v 35. ročníku získaly tyto knihy: novela Josefa Tichého Předvečer (Minimum Difference), která se odehrává v odlehlém hotelu severně od Tokia a zachycuje hledání sebe sama i druhých v novém prostředí, básnická sbírka Štičí kost (Trigon) v níž její autor Radek Touš objevuje svět bez přemíry informací a komunikačního bujení a sbírka Měňagon (nakladatelství Pavel Mervart) básníka Vojtěcha Vacka, v níž se spolu s ním čtenáři vydají na dobrodružnou výpravu.

Příležitost setkat se s nominovanými literáty a poslechnout si ukázku z jejich tvorby nastane 27. dubna od 19 hodin, kdy se uskuteční jejich společné autorské čtení v pražské kavárně/knihkupectví Božská lahvice. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne 17. května 2022 od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny.

Porota 35. ročníku Ceny Jiřího Ortena pracuje ve složení: literární teoretik, literární kritik a filozof Petr Fischer, literární redaktor Štěpán Kučera a spisovatelka a redaktorka Božena Správcová, český spisovatel, básník, kulturní organizátor a překladatel Ondřej Buddeus a literární historička Alena Šidáková Fialová. Předsedou poroty se stal Petr Fischer.

Kompletní znění TZ najdete v ZDE

19. 04. 2022
Ne válce, ano literatuře!

Představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů jednomyslně schválilo na své schůzi dne 2.3. 2022 usnesení, navržené ředitelem Světa knihy Radovanem Auerem:

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy s okamžitou platností přerušuje veškerou komunikaci s oficiálními strukturami Ruské federace. Ruší účast Ruska na letošním Světě knihy a vypovídá vystavovatelskou smlouvu organizaci Ruský dům. Poprvé po několika desetiletích tak nebude oficiální ruská prezentace součástí Světa knihy.

Činíme tak s vědomím nezměrného bohatství ruské literatury a kultury, i s vědomím potřeby kulturního dialogu. Nicméně tak jako nedáváme na Světě knihy prostor pro prezentaci jiných zločinných či teroristických organizací, nemůžeme hostit ani oficiální prezentaci Ruska, které nyní na území Ukrajiny způsobuje nezměrné utrpení civilních obyvatel a páchá válečné zločiny.

Knižní veletrhy, Svět knihy nevyjímaje, byly a jsou vždy unikátním prostorem, otevřeným pluralitě názorů a dialogu. Uvolněný prostor po oficiální prezentaci nabídneme nezávislé ruské kultuře, takovým organizacím či umělcům, které ctí hodnoty lidskosti, demokracie a svobody.

Také Ukrajině jsme letos připraveni poskytnout expozici pro prezentaci její bohaté literární a kulturní scény a tradice zcela bezplatně.

02. 03. 2022
Čtenářství v digitálním světě

Ústav pro českou literaturu s podporou AV ČR vytvořil na YouTube nový kanál - seriál příspěvků k problematice čtenářství s názvem Čtení v digitálním světě.

 

21. 02. 2022
Připomínáme uzávěrky příjmu přihlášek na veletrhy

Registrace do národní expozice na mezinárodní knižní veletrh v Londýně bude ukončena 10. 2. 2022

V pátek 28. ledna 2022 byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižní veletrh v Londýně.

Mezinárodní knižní veletrh v Londýně se uskuteční od 5. do 7. dubna 2022. Národní stánek České republiky je organizován z pověření Ministerstva kultury ČR Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Termín pro dodání závazných přihlášek je čtvrtek 10. února 2022 do 12:00 hodin.

 

Registrace do národní expozice na mezinárodní knižní veletrh v Bologni zaměřený na literaturu pro děti a mládež bude ukončena 11. 2. 2022

Ve středu 2. února 2022 byla pro české nakladatele zaměřené na literaturu pro děti a mládež otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižní veletrh v Bologni.

Mezinárodní knižní veletrh v Bologni se uskuteční od 21. do 24. března 2022. Národní stánek České republiky je organizován z pověření Ministerstva kultury ČR Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Termín pro dodání závazných přihlášek je pátek 11. února 2022 do 12:00 hodin.

 

V případě zájmu o registraci se obraťte e-mailem na:

Mgr. Bc. Klára Přibylová

Moravská zemská knihovna

E-mail: Klara.Pribylova@mzk.cz

01. 02. 2022
Priority SČCKN 2022 -2024

Priority představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů 2022

  1. DPH: Vzhledem k silně deficitnímu rozpočtu bude nutné nejen usilovat o snížení DPH na knihy, ale také bránit stávající nejnižší sazbu DPH. V případě reformy DPH pak vždy udržet knihy v nejnižší sazbě.
  2. Zavedení daňově uznatelné účetní rezervy na dlouhodobě prodejné či neprodejné knihy.
  3. Prosazení již odsouhlasené novely autorského zákona v novém Parlamentu.
  4. Významné posílení ze státního rozpočtu fondů vysokých škol na nákupy elektronických licencí pro jejich studenty. Podpora vydavatelů odborné literatury a učebnic. Udržení vyváženého vztahu mezi veřejnou službou knihoven a zájmy nakladatelů zejména v oblasti online přístupů.
  5. Pořádání kampaní na podporu čtenářství, pokud možno se zapojením veřejnoprávních médií. Zřízení centrálního fondu pro nákupy školních knihoven na MŠMT. Uplatnění knižních voucherů pro žáky a studenty. Posilování projektu Nejlepší knihy dětem a jeho propagace a navázání následnou kampaní na podporu krásné literatury.
  6. Podpora zachování pestré sítě kamenných knihkupectví, prosazení jednotné slevy státních institucí jako jsou školy, knihovny a úřady, na nákup knih. Hledání lokální podpory pro místní knihkupce.
  7.  Podpora autorů a vydavatelů kvalitní dětské literatury a beletrie pro dospělé. Aktivní snaha o navýšení grantových prostředků na podporu vydávání původních českých knih i kvalitních překladů a o rozšíření knižních grantů na marketing a distribuci. Uznání výdajů na marketing do výdajů. Jednání o možnostech pořádání lokálních knižních veletrhů.
  8. Podstatné navýšení prostředků poskytovaných státem na nákupy knih knihovnami.
  9. Transparentní sledování, vyhodnocování a prezentace knižního trhu. Zavedení jednotné nomenklatury žánrů a hledání dalšího uplatnění dat z knižního žebříčku.
  10. Dosažení částečného nezávislého financování činnosti SČKN z provozu knižní poukázky.

 

05. 01. 2022
1 2 3 4 5 6 7
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace