Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Aktuality

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vychází vstříc studentům vysokých škol (tisková zpráva)

Svaz českých knihkupců a nakladatelů se rozhodl podpořit prodloužení zpřístupnění digitálních fondů knihoven do konce ledna 2021 i přesto, že od čtvrtka 3. prosince 2020 budou knihovny již otevřené.

Vláda svým rozhodnutím uzavřít studentské koleje výrazně zproblematizovala přístup ke studiu pro část vysokoškolských studentů, kteří za studiem dojíždějí. Jakkoliv tu nakladatelé nejsou od toho, aby napravovali podobná rozhodnutí, převážilo u nás čistě lidské hledisko, a rozhodli jsme se takto pomoci ve studiu mladým lidem, kteří jsou, jak věříme, budoucností této společnosti.

Nešlo o jednoduché rozhodnutí vzhledem k tomu, že situace knižního trhu je kritická, a zatím se nám navzdory slibům ze strany vlády nedostalo žádné specifické podpory. Nakladatelé, knihkupci ani distributoři nemohli žádat o podporu v žádném z programů COVID-Kultura.

Dočasné zpřístupnění digitálních fondů ale nesmí zpochybnit význam duševního vlastnictví. Do budoucna je třeba zajistit takové podmínky využití a zpřístupnění slovesných děl, které dlouhodobě umožní jejich vznik a vydávání. Pestrý a moderní knižní trh má přímý vliv na naši konkurenceschopnost a vzdělanost.

V roce 2021 se budeme snažit dojednat:

  • Podporu knižního trhu i čtenářství a vzdělanosti formou knižních voucherů. Každý žák ZŠ, SŠ a student VŠ by dostal originální voucher na nákup knihy v hodnotě 300 Kč.
  • Zastavení propadu a navýšení prostředků pro nákupy malých, středních i velkých knihoven.
  • Významné navýšení prostředků na nákupy učebnic, učebních textů a odborné literatury v tištěné i digitální podobě pro školy všech stupňů.

Pro tyto cíle budeme hledat širokou podporu.

Jménem představenstva SČKN

Ing. Martin Vopěnka, předseda SČKN

03. 12. 2020
Cena Jiřího Ortena 2021 začala přijímat nominované knihy

Do 31. ledna 2021 je možné přihlásit knihy mladých talentovaných autorů do 34. ročníku Ceny Jiřího Ortena

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) přijímá od začátku prosince 2020 přihlášky knih, které se mohou ucházet o Cenu Jiřího Ortena 2021. Podmínkou, aby kniha mohla být nominována v 34. ročníku soutěže, je knižní vydání díla během roku 2020 autorem mladším třiceti let věku.  Termín uzávěrky přihlášek je 31. ledna 2021. Cena bude podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií pro vítěze ve výši 50 000 Kč a stejně jako v minulém ročníku budou 10 000 Kč odměněni i oba dva další nominovaní. Ukázky z vítězné knihy budou přeloženy do AJ, NJ a FJ, součástí ceny je i tvůrčí pobyt autora v zahraničí.

Cena Jiřího Ortena je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hl. města Prahy a partnerem je také České literární centrum. Kandidáty mohou do soutěže nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením.

Přihlášená díla je třeba v šesti výtiscích spolu s vyplněnou přihláškou (ke stažení na www.cenajirihoortena,cz) zaslat poštou či osobně doručit na adresu: Sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Fügnerovo náměstí 1808/3 Praha 2, 120 00.

01. 12. 2020
SČKN žádá o výjimku pro knihkupectví

KNIHKUPECTVÍ SI VÝJIMKU ZASLOUŽÍ!

V této chvíli věříme, že vláda na svém nedělním zasedání umožní otevření celého sektoru maloobchodu. V případě, že by se tak nestalo, však znovu naléhavě žádáme, aby knihkupectví dostala výjimku.

Minulé týdny ukázaly, že výjimky možné jsou. Dostaly je psí salony a prodejny zbraní. České země, kdysi tak vyhlášené svou kulturností, by si snad zasloužily jiné priority.

Důvody k otevření knihkupectví jsou ovšem i racionální:

  • Z hlediska uskutečněných prodejů je knižní trh zcela závislý na předvánočním období.
  • Téměř ve všech zemích světa jsou knihkupectví zavíraná až jako jedny z posledních. Úplnou uzávěru má v této chvíli pouze Velká Británie a Rakousko.
  • Žáci v nově otvíraných školách, ale i ti doma, potřebují kupovat knížky a číst.
  • Kniha je relativně dostupný vánoční dárek, tedy zboží, kterého se před Vánoci prodává mnoho kusů, a e-shopy tak kapacitně nemohou knihkupectví nahradit.
  • Nakladatelé na skladě nemají celou řadu svých titulů, které leží v uzamčených knihkupectvích. Knihy jsou totiž „komisní zboží“. Jedná se tak o bezprecedentní zásah do vlastnických práv nakladatelů.
  • Hrozí nenávratné razantní snížení počtu kamenných knihkupectví. Přitom knihkupectví je v celé ČR cca 500. Jedná se tedy o nepatrný zlomek maloobchodních prodejen a vliv otevřených knihkupectví na šíření epidemie by byl marginální.
  • Nebylo předloženo žádné odůvodnění, které by prokazovalo, že knihkupectví jsou rizikovým provozem. Naproti tomu v supermarketech zůstávají oddělení s knihami otevřená!

Podporujeme snahu vlády chránit zdraví občanů. Jsme však zároveň přesvědčení, že i některé kulturní statky, a stejně tak životy drobných podnikatelů, stojí za ochranu. Dopady epidemie nelze hodnotit jen z krátkodobých zdravotních hledisek. Pokud nebude možné přepnout zemi od pondělí 30. listopadu do stupně 3, naléhavě žádáme vládu ČR o přijetí výjimky pro knihkupectví.

A ještě jeden osobní postřeh předsedy: „Za třicet let, co podnikám v knižním oboru, jsem nikdy v knihkupectví neviděl takový nával lidí, jaký jsem zažil minulý týden ve výdejně Alza v Holešovicích.“ Plošná opatření, která nezohledňují provozní podmínky, mají malý význam preventivní, ale můžou mít nevratné likvidační dopady existenční.

Jménem Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Ing. Martin Vopěnka, předseda

 

27. 11. 2020
Kupte a darujte knihu, podpoříte tím knihkupce, nakladatele i zdravotníky

Spouštíme iniciativu  #knizkaprosestricku!

SČKN si maximálně váží práce sester, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, kteří v těchto dnech intenzivně pečují o pacienty nemocné Covidem-19. Letos tedy nemají mnoho možností připravit se na blížící se Vánoce, proto jsme se rozhodli věnovat kolekci knižních titulů Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a spustit iniciativu #knizkaprosestricku. Můžete se zapojit i vy a poděkovat tak zdravotnickým pracovníkům za jejich nasazení tím, že pro ně můžete koupit a darovat jim knížku. 

Knihkupectví, která mají na mapě na webu www.knihatislusi.cz červenou značku s křížkem, mají nejen otevřená výdejní  okénka, ale budou ve svých prodejnách knížky koupené zdravotníkům shromažďovat a následně je po domluvě dopraví do nejbližšího místního zdravotnického zařízení. 

Kromě toho vám naše stránky poradí, kde a jak v době nouzového stavu, kdy musí být knihkupectví zavřená, objednat a koupit knihu, kde najít nejbližší knihkupectví s výdejním místem, v němž si můžete knihy předtím objednané online vyzvednout. A jak už bylo zmíněno, poradí vám také, kde je možné zanechat knihy zakoupené pro zdravotníky. 

11. 11. 2020
Novinky z představenstva SČKN

1.Dopis od M. Vopěnky k průběhu jednání s MK ČR:

Vážení kolegové,

jak víte, požádali jsme vládu o výjimku pro knihkupectví, mezitím však naši žádost, navzdory skvělým mediálním ohlasům, zastínila děsivá data i výměna ministrů. V úterý jsme však měli video call s ministrem kultury, který slíbil, že nás na vládě podpoří a bude o výjimce jednat, jakmile to bude možné. Realistický termín je i tak až po 20. 11. Nicméně toto je pro nás v této chvíli priorita.

Vedle toho jsme nevzdali knižní vouchery, naopak bychom chtěli jejich objem ještě navýšit, o tom se však bude jednat až v lednu.

Jednáme také o využití evropských peněz, které ministerstvo dostane v průběhu příštího roku.

Věřte, že pracujeme neúnavně. Rád bych měl lepší zprávy.

S pozdravem 

Martin Vopěnka, předseda SČKN

 

2.Shrnutí vládních podpůrných opatření, která se týkají i knižního sektoru:

- Program Antivirus

* refundace nákladů na zaměstnance v případě omezení nebo uzavření provozu v důsledku vládních opatření (knihkupectví) nebo v souvislosti s nákazou COVID 19;

* náhrada mzdy a odvodů 100 % v případě uzavřených provozů;

* je nutné žádat zpětně po vyplacení náhrady mzdy a příslušných odvodů.

- COVID–Nájemné II

* výzva ve znění dodatku č. 1 zahrnuje všechny provozovny dotčené uzavřením z důvodu mimořádných opatření, tedy včetně knihkupectví;

* na rozdíl od jarní výzvy není potřeba spoluúčast pronajímatele;

* podpora je poskytována ve výši 50 % nájemného za měsíce červenec – září 2020.

- Prominutí záloh na daň z příjmů fyzických a právnických osob

* prominuty zálohy splatné v období od 15.10. do 15.12.2020;

* daň jako taková prominuta není a bude třeba ji zaplatit v souvislosti s podáním daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020.

- Kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o.

* paušální částka 500,- Kč za den, obdobné jarnímu modelu nazvanému „pětadvacítka“.

3. Vyúčtování grantů

Pokud jste obrželi od MK ČR grantové prostředky a Vaše akce se kvůli pandemii konala v jiném rozsahu či podobě, je třeba u MK požádat o formulář žádosti o změnu struktury vynaložených prostředků a dotaci pak vyúčtovat v souladu s novým rozhodnutím. MK ubezpečuje, že vyjde vstříc i u dotací na knižní tituly, u nichž je možné požádat např. o možnost vydání až v příštím roce. Je ale třeba si již nyní domluvit s MK výše zmíněnou změnu rozhodnutí.

4. Nejpozději do konce týdne bychom měli také zprovoznit pod sloganem Kde koupit knihu - #knizkaprosestricku aktualizované webové stránky www.knihatislusi.cz, na které umístíme spolu s mapou výdejních míst i avizované přehledy e-shopových adres, na nichž je možné objednávat knížky v době uzavření prodejen. 

S přáním hlavně pevného zdraví

Marcela Turečková, ředitelka SČKN

604 200 597

tureckova@sckn.cz

05. 11. 2020
Vychází výroční katalog Nejlepší knihy dětem 2019/2020

Zorientujte se v těch nejnápaditějších knižních počinech pro mladé i nejmenší čtenáře!

Výroční katalog Nejlepší knihy dětem vychází koncem října již poosmé, a stejně jako  předchozích ročnících nabízí kurátorský výběr toho nejlepšího, co se v posledním roce na českém knižním trhu v oblasti původní tvorby pro děti a mládež urodilo. Uzavření knihkupectví v březnu a dubnu během celostátní karantény sice zastavilo vydávání knižních novinek, ale jen načas, a během podzimní sezóny se většina titulů se zpožděním na knižní pulty dostává. A i když jsou nyní knihkupectví opět uzavřena, knihy je stále možné objednat a nakupovat přes webové stránky nakladatelů nebo knižních distributorů.

Autoři katalogu, kterými jsou Jana Čeňková, Pavel Mandys a Jitka Nešporová, se literaturou pro děti a mladé čtenáře zabývají pravidelně a se znalostí potřebného kontextu. Připravili tak praktický přehled, upozorňující na 36 titulů vydaných od října 2019 do září 2020, jenž by měl dětem, rodičům i pedagogům usnadnit výběr z aktuální nabídky v knihkupectvích. V profilu každé z vybraných knížek je vždy také uveden doporučený věk čtenáře.

Vydání katalogu Nejlepší knihy dětem připravuje Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Katalog vychází 2. listopadu v tištěné podobě, která bude k dostání zdarma v knihkupectvích, zájemci ho ale již v těchto dnech spolu i s předchozími ročníky najdou na internetové adrese www.nejlepsiknihydetem.cz.

Za letošním vydáním stojí historička a kritička literatury a ilustrace pro mládež Jana Čeňková, působící na pražské Univerzitě Karlově, literární a filmový kritik a novinář Pavel Mandys a literární redaktorka, publicistka a překladatelka Jitka Nešporová, pro jejíž práci je kromě německy psané literatury těžištěm právě tvorba pro děti a mládež.

„Čte se v době koronavirové pandemie (a uzavřených restaurací, kin, divadel či stadionů) častěji? Tráví lidé čas, který „získali“, protože nemohou cestovat, sportovat či slavit, u knih? Čtou děti více, když nemohou do školy? Nebo si všechen ten nečekaný prostor zabrala stále atraktivnější a  lákavější digitální média a televize? Žádná čísla o změnách chování českých (ale ani zahraničních) čtenářů zatím nejsou k dispozici, lidé se zajímají především o statistiky nakažených. Nicméně v duchu rčení o tom, že každá krize je zároveň i šancí, buďme optimisty a doufejme, že knihy alespoň dočasně najdou více velkých i malých čtenářů, kteří zůstali doma,“ zamýšlí se jeden ze spoluautorů katalogu, Pavel Mandys. A dodává: „Domníváme se, že šestatřicet titulů v našem výběru je vzorek reprezentativní a pestrý, kvalitativně nijak nezaostávající za výběry předchozích let. Nacházejí se zde sbírky poezie, pohádky, příběhy dětí, fantasy i sci-fi, dobrodružné příběhy i encyklopedie a jiné naučné publikace. Přes všechna úskalí současné situace doma i ve světě je dobré hledět do budoucna s optimismem. Česká literatura produkuje zajímavé, nápadité a přitažlivé texty pro děti i dospívající. Doufejme, že si najdou nadšené čtenáře.“

Letošní vydání katalogu zahrnuje mimo jiné knihy laureátů výročních cen Zlatá stuha či díla soutěžící o pocty v příslušné kategorii cen Magnesia Litera za rok 2020.

Další knihy i informace o katalogu Nejlepší knihy dětem najdete zde. Projekt je financován s laskavým přispěním Státního fondu kultury České republiky a Nadace M. Šaška.

26. 10. 2020
SČKN ve svém prohlášení žádá vládu, aby přidala knihkupectví mezi provozovny s výjimkou prodeje

Nakladatelé vytiskli tituly na vánoční trh a vláda jim zavřela obchody!

            Knižní trh má oproti jiným odvětvím některé zvláštnosti. O křehkém postavení knihkupectví, která se pohybují někde na pomezí byznysu a kulturní instituce, jsme už informovali dříve. Specifikem vydávání knih je ovšem i to, že nakladatel musí nechat vytisknout a zaplatit najednou celý náklad, pokud má být cena knihy konkurenceschopná. Nakladatelé dali na několikeré ujištění vysokých ústavních činitelů o tom, že uzavření obchodů se nechystá, a v součtu investovali stovky milionů až miliardy do vydání knižních novinek. Nyní jsou knihy už vytištěné, ale není je kde prodávat. Většina je jich navíc uzamčena v zavřených prodejnách a nakladatel se k nim nedostane. Vánoční knižní trh je pro bilanci knihkupců i nakladatelů rozhodující. Ztráty tak budou likvidační.

            Knižní trh jako jediné odvětví kultury dosud nedostal žádnou přímou podporu, přestože přispívá do státního rozpočtu každoročně miliardovými částkami. A i ta bagatelní podpora ze strany Ministerstva kultury se nyní jeví spíše jako danajský dar: Granty na podporu vydávání nekomerčních knih byly na jaře navýšeny o 20 milionů. Výsledkem však je, že nakladatelé, kteří grant obdrželi, musí podpořené knihy letos vydat, přestože je nemají kde prodávat. Grant přitom většinou nekryje ani polovinu nákladů.

            Žádáme vládu ČR, aby mezi provozovny, které mohou mít otevřeno, neprodleně zařadila i knihkupectví. Knihkupectví jsou dostatečně prostorná, aby v nich bylo možné dodržovat všechna preventivní opatření. K nakupení lidí v nich nedochází. Jedině tak lze zachránit alespoň část investic, které nakladatelé už realizovali. A zabránit hrozící devastaci knihkupecké sítě.

            Tak zásadní omezení přístupu ke knihám uzavřením knihkupectví představuje nejen bezprostřední ohrožení nakladatelů a knihkupců, ale jde o historicky bezpříkladný sociokulturní zásah s dalekosáhlými důsledky. V konkurenčním prostředí s internetem vylučuje knihu ze hry. Přitom četba je v době uzavření škol a omezení mnoha dalších aktivit jednou z nejlepších cest, jak nadcházející čas smysluplně využít, a lidově řečeno „se z toho všeho nezbláznit“.

Jménem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Ing. Martin Vopěnka, předseda

22. 10. 2020
Cena Jiřího Ortena 2020 byla udělena Haně Lehečkové

Laureátkou 33. ročníku Ceny Jiřího Ortena se stala  Hana Lehečková s novelou Svatá hlava nabízející ponor do „slabé“ duše.

15. 09. 2020
Voucher na knihy pro dětské čtenáře v knihkupectvích - promarněná šance?

Spojit pomoc knižnímu trhu s podporou čtenářství – už v červnu jsme navrhli řešení (Tisková zpráva Svazu českých knihkupců a nakladatelů, 7.září 2020)

Podle návrhu SČKN by každý žák ZŠ a SŠ dostal originální jednorázový papírový voucher na nákup knihy v ceně 300 Kč v kamenném knihkupectví. Byl by to skvělý vzkaz dětem, že na čtení záleží, a motivace do budoucna. Na každých 10 žáků by jeden další voucher dostala pro své potřeby i škola. Mohla by tak doplnit školní knihovnu.

         Všechno šlo hladce: ministři K. Havlíček a R. Plaga návrh uvítali, MŠMT by zajistilo, aby školy vouchery pro žáky vygenerovaly, MPO by zajistilo finance.

         Pak se ale vše začalo zadrhávat. Nikomu se nechtělo dotační program administrovat – MPO prý už nemá kapacitu a ani MŠMT se do toho nechce.

         Následně se k projektu postavila vstřícně i ministryně financí A. Schillerová, která dále oslovila ministryni pro místní rozvoj K. Dostálovou. Přesto jsme na začátku září stále v mrtvém bodě. Na poslední jednání se zástupci škol jsme nebyli přizváni a výsledkem je model, který by obešel knihkupce i děti: Dotaci na žáka by prý dostala škola, která by realizovala nákupy.

         Přínos projektu však spočíval především v jeho široké působnosti. Vybíralo by se z široké škály knih od stovek různých nakladatelů, pomohlo by se kamenným knihkupectvím, která byla zavřená a nyní bojují o přežití, jejich tržba by se propsala k distributorům a nakladatelům. A žáci či studenti by se radovali ze své knihy, mnoho z nich by poprvé našlo cestu do knihkupectví.

         V případě centrálního nákupu škol půjde o nákupy přes stálé dodavatele, většinou online, většinou velké a většinou speciálně zaměřené na výuku. Tedy přes velké subjekty, které navíc nebyly poškozeny uzavřením.

Takový model musíme bohužel odmítnout. Je to o to smutnější, že zde nechyběla vůle vydat na projekt cca 400 milionů korun.

         Vyzýváme proto vládu ČR, aby tak opravdu učinila, ale použila k tomu funkční a prospěšný model, nikoliv aby si jen „odškrtla“ další výdaj. Knižní trh jako jediné odvětví kultury stále marně čeká na gesto podpory, žáci mohli mít už dnes na lavici svůj voucher.

Jménem Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Ing. Martin Vopěnka, předseda

07. 09. 2020
Slavnostní vyhlášení Ceny Jiřího Ortena 2020 a autorské čtení nominovaných autorů – 15. 9. v 17 hodin

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN)  Váz zve na slavnostní vyhlášení výsledků 33. ročníku Ceny Jiřího Ortena, kde budou oceněny nejlepší literární počiny mladých talentovaných autorů do 30 let, jež vyšly v roce 2019.

KDY: 15. ZÁŘÍ 2020 od 17 HODIN

KDE: Zrcadlová kaple v Klementinu (Mariánské nám. 5, Praha 1)

Odborná porota jmenovaná SČKN nominovala román o hiphopové komunitě Malej NY, jehož autorem je Přemysl Krejčík, novelu Svatá hlava Hany Lehečkové poskládanou z blouznivých zápisků schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici a originální báseň v próze Mount Anne Ladislava Slezáka. 

Slavnostní vyhlášení bude spojeno s autorským čtením všech nominovaných autorů, kteří představí svá díla. Podvečer zpříjemní také hudba v podání muzikanta Mikoláše Chadimy.

Cena Jiřího Ortena 2020 je udílena za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. m. Prahy, Státního fondu kultury a Českého literárního centra. České literární centrum (ČLC) věnuje rezidenční pobyt v německé umělecké kolonii ve Worpswede spisovateli Vratislavu Maňákovi, laureátovi CJO 2012. Od příštího roku bude poskytnuta možnost tvůrčí rezidence vždy jednomu z nominovaných z předchozího roku CJO. Všichni tři nominovaní jako dar obdrží překlad ukázky z jejich díla do AJ, FJ a NJ pro účely zahraniční propagace. Cena pro vítěze je stejně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií ve výši 50 000 Kč, letos obdrží po 10 000 Kč i další dva nominovaní.

Více informací o tomto ročníku a nominovaných autorech najdete  na webu: www.cenajirihoortena.cz

01. 09. 2020
5 6 7 8 9 10 11
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace