Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Aktuality

Covid 19: Přehled aktuálních možností podpory

V souvislosti s probíhající epidemií koronaviru nabízíme informační materiál o současných možnostech otevřených pro podnikatele a zaměstnavatele v knihkupeckém a nakladatelském oboru. Shrnujeme některé podstatné související povinnosti zaměstnavatelů a možnosti případné kompenzace nebo subvencí ze strany státu.

Znění  celého materálu ke stažení: ZDE

27. 03. 2020
Přehled důležitých informací ve vztahu k OSVČ a opatření vlády ke koronaviru

Více ZDE.

24. 03. 2020
Dobré zprávy v "době covidové"

Milé kolegyně, milí kolegové,

dnes sice začíná astronomické jaro, bohužel to letošní zřejmě bude na dobré zprávy skoupé.

I proto považuju za důležité v „době covidové“ vypíchnout z vašich telefonátů ty zprávy z knižního oboru, které potěší a případně by mohly inspirovat:

 

1) Firma Albatros Media zareagovala na situaci zavřených kamenných knihkupeckých prodejen velmi citlivě, cituji z jejich dopisu:

„Přesto, že jsme současnou situací zasaženi stejně jako všichni ostatní, a přesto, že ani my netušíme,

jak se bude situace vyvíjet do budoucna, jako lídr trhu cítíme odpovědnost za to, že současná

mimořádná situace nepovede k velkým tržním otřesům, a pokud možno nepřivede knihkupce do

existenčních problémů. Jsme přesvědčeni, že tím prvním, kdo by měl v této situaci knihkupce

podpořit a pomoci jim toto bezprecedentně problematické období překlenout, je stát: protože však

stát zatím smysluplnou pomoc nenabízí, a protože víme, že čas v podobných krizích běží příliš rychle,

rozhodli jsme se nabídnout knihkupcům podporu a pomoc s řízením cash-flow v kritické době, kdy

jsou uzavřené jejich kamenné prodejny. Plošně tedy nabízíme úpravu plateb vašich závazků: u faktur,

které přichází do splatnosti od 14. 3. 2020 do 15. 4. 2020, nabízíme možnost platby o 30 dnů později.“

2)V některých osvícených obcích v těchto dnech dochází k jednáním a třeba v Benešově už podle knihkupkyně D. Bendové z knihkupectví Daniela městská rada odsouhlasila, že po dobu trvání nouzového stavu nebude požadovat ve svých prostorách nájemné.

3) Předpokládám, že ne všichni zaměstnavatelé byli tak jasnozřiví, že by měli pro všechny své zaměstnance ochranné prostředky. Podle zprávy z Kosmasu ale stačilo najmout šikovnou krejčovou a momentálně má každý z 200 zaměstnanců firmy svou vlastní roušku.

Pokud máte nějaké pozitivní zprávy, podělte se o ně prosím, moc ráda je budu šířit…

Kromě toho samozřejmě sledujeme aktuální vývoj v legislativě a snažíme se ho i ovlivňovat zejména přes Hodspodářskou komoru a Unii zaměstnavatelských svazů.

S přáním všeho dobrého a hlavně zdraví

Mgr. Marcela Turečková

ředitelka SČKN

 

20. 03. 2020
Nakladatelé podporují vzdělávání

V AKTUÁLNÍ SITUACI POSKYTUJÍ ČESKÝM UNIVERZITÁM PŘÍSTUP ZDARMA K TISÍCŮM TITULŮ

Také Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) podporuje vzdělávání.

V současné krizové situaci se nakladatelé rozhodli poskytnout studentům přístup ke svým elektronickým publikacím zdarma.

1. Využít službu nakladatelů mohou všechny vysoké školy jak státní, tak soukromé. Nakladatelé věří, že tímto krokem pomohou univerzitám i samotným studentům. S ohledem na uzavřené univerzity, ale i knihovny a kamenná knihkupectví je platforma BOOKPORT nástrojem jak díla nakladatelů jednoduše, rychle a pohodlně zpřístupnit. Literaturu touto cestou aktuálně zpřístupňují nakladatelé: Grada, Portál, Galén, Jota, Práh, Karolinum, Masarykova univerzita, Epocha a další. Služba je dostupná i široké veřejnosti na www.bookport.cz.

„Tímto krokem chceme umožnit studentům i v současné situaci co možná nejlepší přístup ke knihám, nepřerušenou možnost čerpat znalosti z odborné literatury, ale třeba se i uklidnit a uvolnit při čtení beletrie.“                                                     

                                                                                       Martin Sviták, vedoucí elektronických zdrojů, Grada Publishing, a.s.

2. Nakladatelé také umožnili Národní knihovně zpřístupnit studentům VŠ knihy online. Národní knihovna po dohodě s kolektivním správcem autorských práv Dilia a se souhlasemSČKN zpřístupnila studentům a pedagogům vysokých škol dočasně on-line přes 206 tisíc titulů monografií a periodik. Dokumenty bude možné číst, ne stahovat a tisknout. Dohoda umožnila studentům a pedagogům veřejných vysokých škol přístup k digitalizovaným fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol online formou aplikace Kramerius.

 

19. 03. 2020
SČKN v reakci na současnou epidemiologickou situaci

Milé kolegyně, milí kolegové,

i SČKN se odpovědně zábývá mapováním situace kolem dopadů stavu nouze kvůli viru COVID 19 na knižní sektor. Naším prvním krokem bylo odeslání stanoviska k situaci v oboru na Hospodářskou komoru, jejímž jsme nově členem.

Celý text dopisu M. Vopěnky s navrhovanými opatřeními najdete dole.

Pro tento typ aktivit jsou ale nutné přesné zprávy z "terénu". Prosíme tedy, abyste nás o aktuálních problémech co nejrychleji informovali. Uvítáme i jakékoli  další náměty a uděláme maximum pro jejich uskutečnění.

Mgr. Marcela Turečková, ředitelka SČKN

604 200 597

                                                                                                                                      Praha, 13. 3. 2020

Vážení kolegové,

postupně se nám scházejí negativní zprávy přímo od našich členů. Zde si dovoluji zaslat shrnutí včetně několika návrhů řešení:

Na jednu stranu kniha patří ke komoditám, k nimž se lidé utíkají v těžkých časech, na druhou stranu ale je vysloveně zbytným zbožím, a tak knižní trh reaguje velice citlivě na jakékoliv ekonomické výkyvy.
1.    Prodej knih často provází a podporují akce jako autogramiády, besedy s autory, autorská čtení, které se nyní již nemohou konat. Odložen nebo zrušen bude i veletrh Svět knihy – největší akce týkající se knih, která se v ČR koná. Tím přicházíme o značný prostor, jak propagovat nově vydávané tituly a autory a bude to mít přímý ekonomický dopad jak na nakladatele, tak na hospodaření samotného Svazu.
2.    Obzvláště křehké je v posledních letech postavení maloobchodní knihkupecké sítě. A právě ta hlásí již nyní propad tržeb o cca 30%, ve velkých obchodních centrech je to ještě víc. Pro mnoho knihkupců může být tato situace smrtící, což následně dopadne i na nakladatele.

Navrhujeme dva okruhy řešení: Okamžitá, nezbytná k tomu, aby ohrožené firmy přežily kritické období, a dlouhodobá, která zvýší stabilitu a odolnost knižního trhu do budoucna.

1.    Okamžitá řešení:
-    Po dobu stavu nouze stát bude platit namísto zaměstnavatele nemocenskou u lidí, kteří čerpají péči o dítě, jsou v karanténě nebo jsou ponecháni doma z důvodu nadbytečnosti.
-    Po dobu stavu nouze stát nebude vybírat DPH za knihy, a to tak, že je převede z 10% do nulového režimu. (Dopad na státní rozpočet by byl jen v řádech desítek milionů, ale velmi by to oboru ulevilo.)
-    Silným nástrojem by samozřejmě bylo odpuštění odvodů za zaměstnance ponechané doma v době stavu nouze.
-    Jednorázová finanční podpora kulturních akcí s pojených s knihami, které budou odloženy, v náhradních termínech.
2.    Dlouhodobá řešení:
-    Dlouhodobým řešením pomoci našemu sektoru by bylo snížení nejnižší sazby DPH na 5%. Připomínám, že většina nejen evropských zemí má nižší DPH na knihy než Česká republika. V mnoha zemích patří nejnižší sazba DPH výlučně knihám a tisku. Jsme si vědomi, že nelze zavést čtvrtou sazbu DPH. Při snížení DPH na 5% by měla být část položek, které se v nejnižší sazbě ocitly nesystémově, převedena zpět do vyšší sazby tak, aby se jednalo o rozpočtově neutrální opatření.
-    Dlouhodobým řešením pro nakladatele by pak bylo zrychlení odpisu knižních zásob. Kniha je velmi specifické zboží, které nelze ekonomicky vydat v malé sérii. Vyprodává se až 10 let. Umožnění zrychlených odpisů do tří let by více odpovídalo reálnému stavu a uvolnilo nakladatelům prostředky na investice. Dopad na státní rozpočet by byl pouze jednorázový a ne velký.

Situaci budeme dále mapovat a dopady zpřesňovat.

 

S úctou jménem Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Ing. Martin Vopěnka, předseda SČKN

13. 03. 2020
Reorganizace sekretariátu SČKN

Vážení členové SČKN,

s rostoucím objemem aktivit pokrývaných naším Svazem v posledních letech vzrostly i nároky kladené na náš sekretariát. Přistupujeme proto k další fázi profesionalizace činnosti Svazu, kdy dosavadní výkonná tajemnice paní Marcela Turečková se stane ředitelkou a náplň její práce se posune od administrativy směrem k aktivnímu ovlivňování a řízení projektů a k samostatnému jednání jménem SČKN. Aby svou činnost mohla takto upravit, zřizujeme pod ni na poloviční úvazek funkci asistentky, která nastoupí od 1. března - Wan Yi Hu (sckn@sckn.cz). K tomuto datu se také vrátí z mateřské dovolené předchozí asistentka Šárka Harantová (harantova@sckn.cz), jež se přesune na pozici asistentky /fakturantky.

Nutnost profesionalizace práce Svazu byla jedním z důvodů, proč jsem vás v loňském roce požádal o zvýšení členských příspěvků. I do budoucna jde o důležitý krok, který zajistí kontinuitu práce Svazu nezávisle na případných personálních změnách ve volených orgánech Svazu.

Jménem představenstva SČKN Ing. Martin Vopěnka, předseda SČKN

24. 02. 2020
Projekt Efektivní vzdělávání knihkupců a nakladatelů je spolufinancován Evropskou unií.

01. 02. 2020
Nejprodávanější tituly roku 2019

Knihkupecký žebříček SČKN 2019

ISBN                                        Autor                                      Titul                                                       Nakladatelství      

beletrie

978-80-7577-911-3                 Alena Mornštajnová               Tiché roky                                                             Host       

978-80-7491-940-4                 Alena Mornštajnová               Hana                                                                      Host

978-80-7473-877-7                 Jo Nesbo                                   Nůž                                                                        Kniha Zlín

978-80-906996-9-4                 Patrik Hartl                             Nejlepší víkend                                                    Bourdon

978-80-7642-100-4                 Filip Rožek                              Gump: Pes, který naučil lidi žít                         Kontrast

978-80-905173-0-1                 Patrik Hartl                             Prvok, Šampón, Tečka a Karel                            Bourdon

978-80-905173-9-4                 Patrik Hartl                             Malý pražský erotikon                                           Bourdon

978-80-87697-59-7                 Jonas Jonasson                       Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby…          Panteon

978-80-271-0592-2                 Robert Bryndza                      Smrtící tajnosti                                                       Cosmopolis

978-80-271-2897-6                 Robert Bryndza                      Kanibal z Nine Elms                                               Cosmopolis

naučná literatura

978-80-7390-723-5                 Mark Manson                         Důmyslné umění, jak mít život u pr**le              Omega

978-80-7531-025-5                 Žofie Kanyzová                       Lunární kalendář 2020 Krásné paní                     Krásná paní

978-80-7429-975-9                 P. Kolář, R. Červenková          Labyrint pohybu                                                     Vyšehrad

978-80-270-6962-0                 T. Kosačík, L. Kosačíková        Nejjednodušší plán 29 dní                                    T. Kosačík

978-80-7429-912-4                 Radkin Honzák                       Psychosomatická prvouka                                     Vyšehrad

978-80-270-6963-7                 Tomáš Kosačík                       Nejjednodušší recepty                                           T. Kosačík

978-80-906893-7-4                 Zdeněk Pohlreich                    Taková normální kuchařka                                    Sevruga

978-80-7565-462-5                 Serhii Plokhy                           Černobyl                                                                    Jota

978-80-265-0886-1                 Ladislav Zibura                       Prázdniny v Evropě                                                BizBooks

978-80-87737-43-9                R. Vaněk, J. Vaňková              Sladké poklady české a moravské kuchyně        Prakul

literatura pro děti a mládež

978-80-265-0901-1                 Karel Kovář                             Kovy - iPohádka                                                      BizBooks

978-80-7544-914-6                 Jeff Kinney                              Deník malého poseroutky 14                                CooBoo  

978-80-7544-774-6                 Jeff Kinney                              Deník báječného kamaráda                                   CooBoo  

978-80-7565-488-5                 Ransom Riggs                         Sirotčinec sl. Peregrinové: Mapa dní                    Jota

978-80-253-4336-4                 Christopher Paolini                Poutník, čarodějnice a červ                                    Fragment

978-80-7432-910-4                 Vojtěch Matocha                    Prašina                                                                        Paseka

978-80-7544-824-8                 Sarah J. Maasová                   Království popela                                                     CooBoo  

978-80-7544-669-5                 Jeff Kinney                              Deník malého poseroutky 13                                 CooBoo  

978-80-00-02225-3                 Jeff Kinney                              Deník malého poseroutky                                      Albatros

978-80-7432-989-0                 Vojtěch Matocha                    Prašina - Černý merkurit                                        Paseka

Žebříček ke stažení ZDE

30. 12. 2019
SČKN Vám přeje krásné prožití přicházejících svátečních dnů...

18. 12. 2019
Cena Jiřího Ortena 2020 přijímá tipy

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) již přijímá přihlášky knih, které budou kandidovat na Cenu Jiřího Ortena 2020. Podmínkou, aby kniha mohla být nominována v 33. ročníku soutěže, je knižní vydání díla během roku 2019. Termín uzávěrky přihlášek je 31. ledna 2020. Cena bude podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií pro vítěze ve výši 50 000 Kč. Nově budou 10 000 Kč odměněni i oba dva další nominovaní. Ukázky z vítězné knihy budou přeloženy do AJ, Nj a FJ a v následujícím roce bude laureát vyslán na tvůrčí pobyt do zahraničí.

Cena Jiřího Ortena 2020 je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hl. města Prahy a partnerem je také České literární centrum. Kandidáty mohou do soutěže nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Přihlášená díla je třeba v šesti výtiscích spolu s vyplněnou přihláškou (ke stažení na www.cenajirihoortena,cz) zaslat poštou či osobně doručit na adresu: Sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Fügnerovo náměstí 1808/3 Praha 2, 120 00.

Kompletní informace o ocenění najdete na www.cenajirihoortena.cz.

13. 12. 2019
6 7 8 9 10 11 12
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace